عمومی

بزرگترین و گران ترین الماس های دنیا + عکس

خونه کریستی در حراج ژنو بزرگترین سنگ الماس نارنجی به شکل بادام که یکی از نادرترین رنگای الماسه رو ارائه داد.

بزرگترین الماس نارنجی دنیا با درخششی عالی باوزن ۱۴.۸۲ به ۳۶ میلیون دلار فروخته شد.

به گفته کارشناسان این سنگ استثنایی در آفریقای جنوبی کشف و قبل از فروش به کلکسیونرها معرفی شد.

ساتبی در خونه کریستی در ژنو، در روز ۱۳ نوامبر الماس دیگری به رنگ صورتی که حدود ۶۰ قیراطه رو به قیمت  ۸۳ میلیون دلار فروخته شد. این الماس به ستاره صورتی معروفه و این بزرگترین رکورد جهان در جواهراته.

کریستی و ساتبی در فروش الماسای استثنایی بیشتر از ۳۰۰ میلیون یورو رکورد زدن. این سنگای قیمتی، کلکسیونرها رو خیره کرد.

شما در این جا تصاویر بزرگترین و گرون ترین الماسای دنیا رو مشاهده می کنین.

بزرگترین الماس صورتی دنیا به نام ستاره صورتی، به وزن ۵۹.۶۰ قیراطی به ۸۳ میلیون دلار در ۱۳ نوامبر فروخته شد.

بزرگترین الماس نارنجی دنیا به وزن ۱۴.۸۲ قیراط به قیمت ۳۶ میلیون دلار فروخته شد.

این الماس کم پیدا  ۲۴.۷۸ قیراطی از یه مجموعه خصوصی هندی بوسیله یه طلا و جواهر فروش خریداری شد و پس از ۶۰ سال به قیمت ۴۰ میلیون دلار فروخته شد.

الماس گلابی شکل بی رنگ، به وزن ۱۰۱.۷۳ قیراط به طول ۴.۱ سانتی متر و پهنای ۲.۵ سانتی متر ۲۷ میلیون دلار فروخته شد.

این الماس به وزن ۷۶.۰۴ قیراط و به قیمت ۲۱.۴۷ میلیون دلار فروخته شد.

این الماس ۱۲.۷ قیراط و ۱۷.۵ میلیون دلاره .

الماس آبی ۱۰.۴۸ قیراط به قیمت ۱۰.۸۶ میلیون فروخته شد.

الماس ۳۴.۹۸ قیراط به قیمت ۹.۷ میلیون دلار به فروش رفت.

الماس قرمز که یکی از نادرترین الماس هاست  به وزن ۱.۹۲ قیراطی به قیمت ۲.۵ میلیون دلار فروخته شد.

باشگاه خبرنگاران