علمی

روانشناسی در مورد : تأثیرات عملکرد خانواده بر فرزندان

به خاطر وجود اختلافات زندگی، خونواده های بسیاری در خطر پریشونی و از هم پاشیدگی قرار می گیرند و از اون جا که خونه جاییه که زندگی در اون شروع می شه، نبودن روابط مطلوب اثرات داغون کننده ای روی فرزندان میذاره. عوامل ساختاری خونواده اگر دچار مشکل شه، باعث ایجاد مشکل در کارکرد خونواده […]

علمی

روانشناسی با موضوع درمان دارویی وسواس

برپایه نقش روشن واسطه های عصبی دربروز مریضی، داروهای مؤثر برسیستم سروتونین ازجایگاه خوبی در درمان وکاهش علائم مریضی OCD بهره مند هستن(قریشی زاده وفرنام، ۱۳۸۸).  تحقیقات نشون داده که مواد دارویی مانند مهارکننده های بازجذب سروتونین[۲] (SRIS)ومهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین(SSRIS)، بازجذب سروتونین رو درمغزکاهش داده یابلوکه می کنن. به خاطر همین این داروها، […]

علمی

درمانهای رفتاری اختلال وسواس فکری و عملی

به خاطر درمان مریض با موقعیت هایی که منتهی به پریشونی وسواسی می شه مواجه شده وازهر نوع اجباری که پریشونی راکاهش می دهد دوری می کنه. این روبرو شدن وخودداری  ازپاسخ با روش های جور واجور انجام وکارآمدی اونا مورد بررسی قرارگرفته س.  واسه  مثال در روش های روبرو شدن،  مریض به صورت مستقیم […]

علمی

استرس های ناشی از شغل

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین ۲-۱-۲-۸- ۲- استرس های ناشی از مسائل اجتماعی عوامل اجتماعی شامل عوامل محیطیه که شخص رو محاصره کرده­ان و اون در زندگی اجتماعی خود با اونا سر و کار […]

علمی

عوامل مؤثر بر انتخاب سبک های مقابله (راهکارهای استرس)

  ۲-۱-۳-۱-تغییر من تغییر من شامل فرایندیه که طی اون تجارب (لوئه وینگر، ۱۹۶۷) از تحو ل من با عنوان (صفت مسلط ) یاد کرده .طی مراحل رشد خود به درک متفاوتی از خود و دنیای” من” جدید شخص، تو یه کل مربوط به هم کامل سازی می­شه اجتماعی می­رسد. هر مرحله از نظر سازمان دهی […]

علمی

نظریات مربوط به عملکرد خانواده – نظریه یادگیری اجتماعی

  نظریه تحلیل رابطه محاوره ای ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺆﺛﺮ، آﻣﻮزش ﻧﻈﺮﻳﻪ «ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای» اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺳﺎل (۱۹۵۰) ﺗﻮﺳﻂ «ارﻳﻚ ﺑﺮن» ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ «ﻣﻦ واﻟﺪ»، «ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ» و «ﻣﻦ ﻛﻮدک» ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ […]

علمی

سبک های دلبستگی

دلبستگی یه رابطه هیجانی خاصه که لازمه رد و بدل کردن لذت، مراقبت و آسایش می باشه. ریشه تحقیق ها در مورد دلبستگی به نظریه فروید(۱۹۴۸)، درباره عشق برمیگرده اما بیشتر از تحقیق گر دیگری به نام پدر نظریه دلبستگی نام برده می شه. جون باولبی تحقیق های گسترده ای درباره معنی دلبستگی به عمل […]

علمی

رشته روانشناسی در مورد : نظریه روان کاوی:

    نظریه کردار شناسی: این موضوع که نوزاد آدم به هنگام تولد آمادگی بروز رفتارهایی رو داره که باعث می شه دور و بری ها به اون توجه کرده، از اون مراقبت کنن و در کنارش بمونن، توجه یه روان دکتر انگلیسی به نام جون باولبی رو به طرف خود جلب کرد. این رفتارا […]

علمی

سازگاری اجتماعی[۱]

واژه«سازگاری» در کلمه نامه دهخدا به معنی موافقت در کار، حسن سلوک، و… به کار رفته. معنی سازگاری از واژه برابری در زیست شناسی گرفته شده که یکی از پایه های نظریه تکامل داروین(۱۸۹۵)، است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایندهایی که زنده موندن شکل های جور واجور رو آسون کردن می کنه، اشاره داره. […]