دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۱

– تبدیل انسان به پرندهدر اساطیر گاه انسانی به حیوان یا گیاه تبدیل میشود، این امر را پیکرگردانی یا استحاله میگویند (رجوع شود به قصه ۸ ) «در اساطیر ایران و جهان از انسانهایی که پرنده شدهاند، سخن رفته و گاه روح انسانی به نقش پرندهای است که در...

سايت مقالات فارسی – بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۱۰

■ عناصر روانشناسیاز لحاظ روانشناسی، این که شاهزاده مدام در حال شکار بوده، بیانگر تسلیم وی به گرایشهای ابتدایی هستی آدمی است. «شکار نماد زندگانی نزدیک و همساز با طبیعت است، نوعی هستی هماهنگ با هستی بدویتر ما؛ اما شکار رفتن پادشاه نشانه تسلیم او به گرایشهای ابتداییتر است»...

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۹

۳-۱۰۹-بز و گوساله و قوچ* خلاصهی قصهگوساله، قوچ و بزی از گله دور شده و در میان درختهای بلوط گیر افتاده بودند. گرگها رسیدند. قوچ گفت: «اگر فرار کنیم، گرگها جرات پیدا میکنند و ما را تکه پاره میکنند». بز گفت:«باید کاری کنیم که گرگها فرار کنند». بز تکهای...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)

مردم از مقابله با پادشاهان زورگو، اهریمنان و سختیهای زندگی عاجز و ناتوان میشوند. یاد علیبنابیطالب به آنان توان و نیرو می‌بخشد و گاه حضرت علی(ع) به صورت پیری یا مرد نورانی در خواب و بیداری آنان را یاری میدهد (نقل به مضمون، وکیلیان، ۱۳۸۰،ص۵۸-۶۰ ).در این قصه هم،...

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی …

در زندگی سازمانی امروزی، مبتنی بر مفهوم پویای”برهمکنش چندلایه”(ترکزاده، ۱۳۸۸)، نیروهای پویای متعدد و متکثری بر دانشگاه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) نفوذ می یابند. این نیروها از طریق نفوذ (شکلدهی و جهتدهی) در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح مختلف...

بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به …

مروری پیشینه تحقیق لزوم ارائه راهکار برای رفع آلوگی های ناشی از مشاغل آلاینده با توجه به اینکه این مشاغل هر یک حلقه های زنجیره تامین نیازها مردمند و پیامد طبیعی عرضه و تقاضا هستند، لذا تجربه نشان داده است راهکارهای مقطعی و برخورد های قهری هرچند مشکل را...

بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به …

بنابر ضوابط راه های برون شهری کشور ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات، تا عمق ۱۵۰ متر از بر حریم راه در طرفین جاده های کمربندی و کلیه راه های بین شهری واقع در محدوده استحفاظی ممنوع است. با توجه به رعایت حریم مذکور در حاشیه راه های برون...

بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به …

شهرک ها و مجتمع های صنعتی که عمدتاً توسط شهرکهای صنعتی و بیشتر بیرون از محدوده قانونی شهرها ایجاد شده، اصولاً از موضوع این مطالعات، که وظیفه اصلی آن ساماندهی صنایع و خدمات شهری است، خارج می باشد. البته لازم است که نوعی همکاری و هماهنگی میان مدیریت شهرک...

بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به …

مرزبندی صنایع و خدمات شهری و غیرشهری نکته بسیار مهم از نظر برنامه ریزی و مدیریت شهری این است که همه فعالیت های صنعتی و خدماتی ارتباط ضروری و مستقیم با نظام کالبد فضایی شهر ندارند. در واقع بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی، اگرچه به طور غیر...

دسترسي به منابع مقالات : بررسی ارتباط بین جهت یابی ‏اطلاعات مشتری و کارایی سیستم مدیریت ارتباط با …

۱- ارزیابی وانتخاب فروشنده۲- ‏ارایه تعریف و یا راه حل نیازمندی های فروشنده۳- ‏بازنگری پیشنهاد و قراردادپیاده سازی‏پیاده سازی، یک عنصر کلیدی در موفقیت CRM است. حتی مهمترین و بزرگترین ابتکارات نرم افزاری CRM می تواند از همیاری مشاوره ای حرفه ای متمرکز منتفع شود. یک شرکت ممکن است...