تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه- قسمت ۲۲

 • . علی صباغیان و فاطمه فیروزی، « بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی »، نشریه بصیرت، شماره ۳۵، سال دوازدهم، ص ۱۷۲ ↑

 

 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص۲۲۲ ↑

 

 • . ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۱۰ ↑

 

 • . احمد جمالیزاده، پیشین، ص ۱۳۲ و ۱۳۳ ↑

 

 • . ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۱۷ ↑

 

 • . همان، ص ۵۹ ↑

 

 • . محمد آل شیخ، « ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۶۶، سال هفدهم، ص ۱۰۸؛ مسعود زنگنه، پیشین، ص ۸۷ ↑

 

 • . ژان لوک اوبر، پیشین، ص۲۲٫ ۲۵ ↑

 

 • . احمد جمالیزاده، پیشین، ص ۱۳۸ ↑

 

 • . هادی دستباز، پیشین، ص ۶۰ و ۶۱ ↑

 

 • . ژان لوک اوبر، پیشین، ص۲۵ و ۲۶ ↑

 

 • . مسعود زنگنه، پیشین، ص ۸۷ ↑

 

 • . احمد جمالیزاده، پیشین، ص ۱۴۰ ↑

 

 • . هادی دستباز، پیشین، ص ۶۵ و ۶۶ ↑

 

 • . ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۲۷ و ۲۸ ↑

 

 • . احمد جمالیزاده، پیشین، ص ۱۴۲ ↑

 

 • . همان، ص ۱۴۳ ↑

 

 • . محمد امین بن عمر بن عابدین ،‌حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار ، ج ۴ ( بیروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم ۱۳۸۶ ه ق ) ،‌ص ۱۷۰ ↑

 

 • . عبد الرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۷، جزء ۲، ( بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۴م)، ص ۱۰۸۷ ↑

 

 • . سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، ( تهران: مرکز نشر العلوم الإسلامی، چاپ‏اول ۱۴۱۵ ه ق )، ص ۱۸۸ و ۱۸۹ ↑

 

 • . روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ( قم: ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )، ص ۶۰۹ ↑

 

 • . همان. روح الله موسوی خمینی، توضیح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامی، چاپ سوم ۱۳۶۵ش )، ص ۴۱۱ ↑

 

 • . روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۶۱۰ و ۶۱۱ ↑

 

 • . اسراء / ۳۵ ↑

 

 • . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ( بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ پنجم ۱۴۰۳ه ق )، ص ۳۰ ↑

 

 • . محسن طباطبائی حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۳، ( قم: مؤسسه دار التفسیر، چاپ ‏اول ۱۴۱۶ ه ق )، ص ۳۴۸ ↑

 

 • . مرتضی مطهری، ربا، بانک. بیمه، ( تهران: انتشارات صدرا، چاپ اول ۱۳۶۴ ش )، ص ۲۸۴ ↑

 

 • . همان، ص ۲۸۵ و ۳۰۸ ↑

 

 • . همان، ص ۳۱۳ ↑

 

 • . محمد خامنه ای، بیمه در حقوق اسلام، (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹ ش )، ص ۱۶۴ و ۱۶۵ ↑

 

 • . توفیق عرفانی، پیشین، ص ۲۴۵ ↑

 

 • . شیخ حسین حلی، بحوث فقهیه، ( بیروت: مؤسسه المنار، ‏چاپ چهارم ۱۴۱۵ ه ق )، ص ۲۴ الی ۴۰ ↑

 

 • . همان، ص ۴۰ و ۴۱ ↑

 

 • . محمد صادق روحانی، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، ۱۳۹۷ ه ق )، ص ۶۹ ال ۷۹ ↑

 

 • . احمد جمالیزاده، پیشین، ص ۴۹۵ ↑

 

 • . ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج ۱، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم ۱۳۸۵ ش )، ص ۲۸ الی ۳۲ ↑

 

 • . روح الله موسوی خمینی، پیشین، ص ۶۰۹ ↑

 

 • . مهدی مؤمنی، آیین معاملات در اسلام و قوانین ایران، ج ۱، ( تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال، چاپ اول ۱۳۷۹ ش )، ص ۲۸ ↑

 

 • . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات معوض. عقود تملیکی، ج ۱، ( تهران: شرکت انتشار، چاپ چهارم ۱۳۷۱ ش )، ص۱ ↑

 

 • . میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات‏، ج۱‏، (تهران: مؤسسه کیهان‏، چاپ اول‏ ۱۴۱۳ ق)، پاورقی ‏ص۱۷۶ ↑

 

 • . سعید شریعتی، « بیع زمانی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره ۲۶، ( سال هفتم تابستان ۱۳۸۰ ش )، ص ۲۴۴ ↑

 

 • . مغارسه ازماده غرس- به معنای درختکاری- گرفته شده است. غرس مشترک درخت: زمین از یکی و نهال از دیگری ؛ میرزا على مشکینى ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : انتشارات جامعه مدرسین ، بی تا ) ، ‏ص ۵۰۷ ↑

 

 • . شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج ۵، ( ‏قم:‏ مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول ۱۴۱۳ ه ق )، ص ۷۱ ↑

 

 • . محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج ۷، ( بیروت: داراحیاء التراث )، ص ۳۸۶٫ ↑

 

 • . میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی ‏، پیشین،‏ ج ۱، ص ۱۷۶ ↑

 

 • . مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ( تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول ۱۳۷۵ش )، ص ۲۰ و ۲۱ ↑

 

 • . مائده/۱ ↑

 

 • . نساء / ۲۸ ↑

 

 • . مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، ( تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول ۱۳۷۷ش )، ص ۱۱۴ ↑

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *