پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیاست کیفری، سلسله مراتب، ترک فعل

در واقع واژه تخلف در انتخابات به شمار وسیعی از اعمال همچون تلاش برای تقلب در صندوق های رأی از طریق آراء تقلبی یا تقلب در مراحل شمارش آراء ، خرید رأی ، رأی دادن با شناسنامه دیگری یا با شناسنامه جعلی ، دخالت در مراحل انتخابات و … اشاره می کند . اما به طور کلی تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات است به طوری که قوانین عادلانه انتخابات را نقض می کند.
جریان انتخابات از ابتدای ثبت نام تا انتهای اعلام نتیجه را شامل می شود . در طی این دوره نهادهای مسئول بر جریان سلامت و صحت انجام مراحل انتخابات نظارت دارند و وظیفه مراقبت بر اجرای دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنان چه مواردی از تخلف و تعلل را مشاهده نمایند موظفند نسبت به گزارش آن با رعایت سلسله مراتب اقدام نمایند.
در خصوص این که چه تشکیلات و نهادهایی مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را دارندو آیین رسیدگی به این شکایات چگونه است ، الگوهای متفاوتی در کشور های مختلف وجود دارد . در برخی کشورها این مسئولیت به عهده نهادهای مستقل از سه قواه اجرایی ، قضایی و مقننه ، و بی طرف است و در برخی کشور ها این شیوه به گونه ای دیگر است و به یکی از قوا سپرده می شود . امام مهم ترین و اساسی-ترین مسئله در رسیدگی به اعتراضات کاندیداها و احزاب در انتخابات
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *