پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درباره مدیریت منابع انسانی

معماری عبارتند از: یک واحد انجام محاسبات، واحد کنترل عملیات، حافظه جهت نگهداری
داده‌ها، برنامه و واحدهای ورودی و خروجی.

حافظه جانبی
ـ دیسک مغناطیسی
ـ نوار مغناطیسی
ـ دیسک نوری

پردازنده مرکزی CPU

ـ واحد محاسباتی/ منطقی
ـ واحد کنترل

حافظه اصلی

ابزارهای خروجی

ـ چاپگر
ـ ترمینال‌های نمایش تصویری
ـ پلاتر
ـ ابزارهای خروجی صوتی
ـ میکرو فیلم/ میکروفیش

ابزارهای ورودی

ـ صفحه کلید
ـ ماوس
ـ اسکنر دیجیتالی
ـ میکروفون
ـ ابزارهای ورودی صوتی

شکل 2 ـ 6 : مدل عمومی‌یک کامپیوتر
منبع: «صرافی زاده» و «پناهی»، 1384، ص 87

2ـ8ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی
مدیسون و پارنتون (1996) عقیده دارند که “گرچه سیستم‌های اطلاعاتی متکی به کامپیوتر، از تکنولوژی

کامپیوتر جهت پردازش داده‌های خام به اطلاعات معنی دار استفاده می‌کنند، تفاوتی روشن بین یک کامپیوتر و برنامه کامپیوتری در یک سو و یک سیستم اطلاعاتی در سوی دیگر وجود دارد” (ص 11).
کامپیوترهای الکترونیکی و برنامه‌های نرم افزاری مرتبط، ابزارها و مواد سیستم‌های اطلاعاتی هستند. کامیپوتر ابزاری برای ذخیره سازی و پردازش داده‌ها فراهم می‌آورند. برنامه‌های کاربردی یا نرم افزار، دسته ای از ابزارهای عملیاتی هستند که فرایند پردازش در کامپیوتر را هدایت و کنترل می‌نمایند. “آگاهی از طرز کار کامپیوتر و برنامه‌های کامپیوتری جهت طراحی راه حل‌هایی برای مشکلات سازمانی مهم است اما جایگاه آنها در سیستم‌های اطلاعاتی دقیقاً به عنوان یک جزء از سیستم مطرح می‌باشد” (دیرال ، 1975، ص 10). بنابراین، کامپیوتر و برنامه‌ها، در سیستم‌های اطلاعاتی مانند چکش و میخ در ساختن یک خانه می‌باشند. اما آنها به تنهایی قادر به تولید اطلاعات برای یک سازمان نیستند، بلکه جزئی از سیستم اطلاعات مدیریت محسوب می‌گردند.
2 -8- 1- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم
از ابعاد بسیاری، سیستم‌های اطلاعاتی ساختار شبیه به سیستم‌های عمومی‌دارند. هدف اصلی یک سیستم اطلاعاتی تبدیل داده به اطلاعات می‌باشد. اهایتیو و نیومن (1990) اظهار می‌دارند که :
در مفهوم سازمانی، یک سیستم اطلاعاتی یک خرده سیستم از سیستم سازمانی می‌باشد. هر واحد سازمانی اهدافی نظیر افزایش سود، توسعه سهم بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتری دارد. سیستم اطلاعاتی در سازمان باید اطلاعاتی روزمره از فعالیت‌های هر واحد سازمانی ارائه نماید، چنین سیستم‌های اطلاعاتی ، سیستم‌های عملیاتی نامیده می‌شوند، سیستم‌های اطلاعاتی همچنین باید اطلاعاتی راجع به انجام کارها به صورت کارا و اثربخش جهت تحقق اهداف سازمانی به مدیریت ارائه نمایند، چنین سیستم‌های اطلاعاتی باید برنامه استراتژیک سازمان را پشتیبانی نمایند، چنین سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های برنامه ریزی استراتژیک نامیده می‌شوند (ص 100).
یک سیستم اطلاعاتی شامل اجزایی می‌شوند که با یکدیگر جهت تحقق اهداف روزمره مدیریت در کنترل عملیات سازمان در تعامل هستند. جایگاه یک سیستم اطلاعاتی را از دیدگاه سیستمی‌می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت :

شکل 2 ـ 7 : جایگاه سیستم اطلاعاتی بعنوان یک سیستم
منبع : «اهایتیو» و «نیومن»، 1990، ص 100

2 -8-2- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت
اهمیت اطلاعات در سالیان اخیر بطور فزاینده‌ای مورد توجه و تأکید قرارگرفته است. بسیاری از دانشمندان پیشرفت‌های سریع چند دهه اخیر را مدیون وسایل و تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی می‌دانند. جان نیس بیت در کتاب خود ، پدیده انفجار اطلاعات در کشورهای صنعتی را مطرح ساخت و معتقد بود که کشورهای صنعتی در حال گذر از یک جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی هستند.
گلیسون و چودهاری (2002) در ارتباط با ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت بیان می‌دارند که “مدیران به دلایل گوناگون به سیستم اطلاعات مدیریت نیازمندند، ازجمله: 1 ـ محدودیت‌های فکری بشر در پردازش و ذخیره سازی 2- محدودیت‌های دانش 3-کاهش هزینه 4- حمایت فنی 5- حمایت از کیفیت 6 – حاشیه رقابت و مهندی مجدد” (ص 156). بعلاوه مدیران برای دستیابی به ترکیب مناسبی از استراتژی، انگیزش، تکنولوژی و طرح سازمانی جهت دوام و تعالی سازمان خود به فناوری اطلاعات روی آورده اند. سین (1990) در ارتباط با ضرورت سیستم اطلاعاتی بیان می‌دارد که :
اصولاً نیاز به فناوری‌های اطلاعات ناشی از سه عامل است : اول، اینکه فناوری اطلاعات صنعتی استراتژیک است و در زمره سودآورترین صنایع جهان به شمار می‌آید. دوم اینکه فناوری اطلاعات یک فناوری مادر و کلیدی است و در تمام صنایع و خدمات کاربرد دارد و سوم اینکه، فناوری اطلاعات یک زیر بنای اساسی است که همه سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از دانش بشری استفاده کنند و همچنین در اعتبار آن سهیم شوند و در فضای اطلاعاتی مناسب تنفس کنند، هزینه‌های خود را کاهش دهند و بهره وری هرکیفیت محصول و خدمات خود را افزایش دهند (ص 18) .
همچنین هماهنگی کارها یکی از مهمترین وظایف مدیران می‌باشد که به طور فزاینده ای توسط سیستم‌های اطلاعاتی افزایش می‌یابد. لوکاس (1994) عقیده دارد که “فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی برکاهش عدم اطمینان و هماهنگ کردن افراد و گروه‌های مختلف سازمانی مؤثر می‌باشد” (ص 85) .
توسط فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی، مرزهای مکانی و زمانی سازمان‌ها شکسته می‌شوند و افراد به راحتی در ارتباط با هم قرار می‌گیرند چه این ارتباطات درون سازمانی باشد و چه برون سازمانی. همچنین سازمان‌ها وقت کمتری را صرف گردهمایی‌های مربوط به تصمیم گیری می‌نمایند. “کاربرد این سیستم‌ها و فناوری‌ها توانسته است مدت زمانی را که سازمان‌ها باید صرف تفویض اختیار نمایند، کاهش دهد، تکرار پیام‌ها کاهش یابد وگروه‌های ذینفع بتوانند به صورت مستقیم با یکدیگر تماس برقرار کنند” (دفت، 1378، ص 164). به طور خلاصه، سیستم‌های اطلاعاتی راه‌های جدیدی را برای ضبط، ذخیره سازی، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات فراهم آورده و مدیران را در انجام وظایف به طور کارآمدتر یاری می‌رساند. از این رو ضرورت سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها آشکار و مشخص می‌باشد.
2 – 9 – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی
در نگاهی سیستمی‌می‌توان گفت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، می‌تواند بعنوان یک زیر سیستم در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان مطرح باشد و خود نیز به عنوان یک سیستم شامل درونرادهایی از داده‌های مرتبط با نیروی انسانی و برون داده‌هایی است که جهت برنامه ریزی‌های لازم درسطوح مختلف مدیریت لازم درسطوح مختلف مدیریت سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیستم سیستم سیستم سیستم
اطلاعاتی اطلاعاتی اطلاعاتی اطلاعاتی
منابع انسانی مالی کارخانه دیگر

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنا به نیاز

شکل 2 ـ 8 : سیستم‌های فرعی اطلاعاتی درسازمان
مأخذ: «سین» ، 1990، ص 17

تعاریف مختلفی از سیستم اطلاعات منابع انسانی وجود دارد. بیون (1997) عقیده دارد که “یک سیستم اطلاعات منابع انسانی برای جمع آوری، ذخیره، نگهداری، بازیابی داده‌های مورد نیاز یک سازمان از کارکنانش می‌باشد، علاوه بر این برای کمک به برنامه ریزی، امور اداری، تصمیم گیری و کنترل فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی طراحی می‌شود” (ص 59). یک سیستم اطلاعات منابع انسانی باید رویکردی یکپارچه برای جمع آوری، ذخیره، تحلیل و کنترل جریان اطلاعات منابع انسانی در داخل یک سازمان فراهم آورد. شرمان و همکاران (1988) سیستم اطلاعاتی منابع انسانی را به شرح زیر تعریف می‌کنند:
سیستم اطلاعات منابع انسانی، سیستمی‌است که اطلاعات جاری و دقیق برای مقاصد کنترل و تصمیم گیری فراهم کند.طبق پیمایشی که اخیراً انجام شده است بیشتر فناوری اطلاعات استفاه شده، برای نگهداری اطلاعات کارکنان، نظارت بر عملیات حقوق و دستمزد، نگهداری اطلاعات مربوط به غیبت‌ها و مرخصی‌ها و انجام امور اداری و استخدام و برنامه‌های آموزشی بوده است (ص8).
اسکارپلو و لدوینکا (1988) بیان می‌دارند که “سیستم اطلاعات منابع انسانی بخشی از سیستم اطلاعاتی سازمان است که اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری درامور منابع انسانی ارائه می‌دهد” (ص 714). تفاوت درسطح استفاده از سیستم اطلاعات منابع انسانی، اشاره به این مطلب دارد که می‌توان سیستم اطلاعات منابع انسانی را درقالب یکی از سیستم‌های اطلاعاتی مانند سیستم پردازش عملیات، سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دیگر انواع سیستم‌های اطلاعات سازمانی طراحی کرد.
2 -9 – 1- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی
اهمیت روز افزون منابع انسانی در سازمان‌ها، باعث گردیده است تا مدیران برای اطلاعات منابع انسانی نیز اهمیت خاصی قائل شوند. هرگونه تصمیم گیری صحیح و مناسب در رابطه با نیروی انسانی نیازمند اطلاعات دقیق، صحیح، به روز و به موقع دررابطه با این منبع می‌باشد. میرسپاسی (1385) دررابطه با ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی اظهار می‌دارد که :
گسترش فعالیت‌ها و وظایف مدیران در قلمروی مدیریت منابع انسانی و تعامل مستمر بین این فعالیت‌ها و لزوم طرح ریزی‌های هماهنگ در جذب بهسازی، نگهداری و کاربرد مؤثر منابع انسانی، به عنوان مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان، ایجاد سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی و به روز نگهداشتن اطلاعات این سیستم را، در سازمان‌های بزرگ ضروری ساخته است (ص 72).
بطور خلاصه مدیران منابع انسانی برای هرگونه تصمیم گیری صحیح در رابطه با منابع انسانی نیازمند اطلاعات صحیح می‌باشند. عرفانی (1376) بیان می‌کند که “از آنجا که یک تصمیم گیری صحیح شامل 95 درصد اطلاعات درست و به هنگام و 5 درصد اجتهاد می‌باشد اهمیت نقش سیستم اطلاعات مدیریت در راهبردی سازمان مشخص می‌گردد” (ص 70 ). در نتیجه یکی از ابزارهای مهم در نظارت مدیریت منابع انسانی، به ویژه در سازمان‌های بزرگ، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است.
2 -9 – 2- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی
همانطور که در بخش دوم اشاره گردیده است، فرایند منابع انسانی درسازمانها شامل طراحی و تجزیه و تحلیل مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی، انتخاب، استخدام، انتصاب، آموزش، توسعه مدیریت و بهبود سازمان، ارزیابی عملکرد، خدمات رفاهی و بازنشستگی است و اجرای هر یک از وظایف فوق مستلزم مقادیر زیادی از داده‌ها و اطلاعات می‌باشد. نتایج عملکرد مدیران منابع انسانی بطور مستقیم به کیفیت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد بستگی دارد. برای دسترسی به اطلاعات دقیق در زمان مناسب باید اطلاعاتی مناسبی در بخش مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی طراحی و ایجاد شد. میرسیاسی (1385) مشخصات سیستم اطلاعات منابع انسانی را به شرح زیر بیان نموده است:
1 .اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختیار استفاده کننده قرارگیرد.
2. اطلاعات صحیح و دقیق باشد.
3. اطلاعات مربوط و مورد نیاز مدیران باشد.
4. کلیه اطلاعات مورد نیاز برای هر نوع تصمیم گیری به طورسریع در اختیار اشخاص مسئول قرارگیرد و نه همه همکاران” (ص 73).
سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی که تاکنون در بعضی از سازمان‌ها ایجاد شده اند عمدتاً کارکردشان در امور زیر خلاصه می‌شود: 1. تهیه ی گزارشات در امور زیر خلاصه می‌شود: 2. نگهداری سوابق کارکنان 3. تجزیه و تحلیل مقدار، انواع و هزینه‌های نیروی کار در سازمان” (پاست و آندرسون ، 1992، ص 18).
این اطلاعات و گزارشات اگر چه مفید و جالب توجهند، اما نباید توجه به توسعه روزافزوان سازمان‌ها و اهمیت فزاینده نیروی انسانی در سازمان‌ها و تأکید بر نقش مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‌ها باید گسترش بیشتری پیدا کرده و به سئوالات متنوع تری پاسخ بدهند و بتوانند کلیه مراحل فرایند مدیریت منابع انسانی را پشتیبانی نمایند. به عنوان مثال سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (پاست و آندرسون ، 1992) در سازمان باید پاسخگوی سئوالهای زیر باشد:
– در سازمان چه شغل‌هایی وجود دارد ؟
– وظایف و مسئولیت‌های هرشغل در سازمان چیست ؟
– مهارت‌هایی که کارمند یا کارگر برای تصدی هرشغل نیاز دارد ؟
– مهارت‌های موجود درسازمان ؟
– تعداد و ترکیب شاغلین در سازمان ؟
– نیازهای آتی سازمان به نیروی انسانی ؟
– نیازهای آموزشی سازمان ؟
– کمیت و کیفیت و تخصص کارکنان موجود درسازمان ؟
– عوامل مؤثر براستراتژی نیروی انسانی سازمان در داخل و خارج از سازمان؟
– روش‌ها و سیستم‌های جاری حقوق و دستمزد ؟
– گزارش توزیع امکانات رفاهی ؟
– دوره‌های آموزشی که هریک از کارکنان گذرانده اند؟
– اقدامات انضباطی و تشویقی درباره هریک از کارکنان ؟
– نتایج ارزیابی ادواری درباره کارکنان ؟
– گزارش وضعیت بازنشستگان، ازکارافتادگان، مستمری و وظیفه بگیران ؟
به سئوالات فوق تعداد زیادی دیگر از پرسش‌های مختلف را می‌توان اضافه نمود که سیستم اطلاعاتی باید پاسخگوی آنها باشد. اوبرین (1997) در رابطه با کاربردهای سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی عقیده دارد که:
مهمترین کاربردها سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی را در امور زیر می‌توان خلاصه نمود:
1- نگهداری مشخصات و سوابق کارکنان 2- تهیه فهرست مشاغل و مهارتهای موجود در سازمان 3- تجزیه و تحلیل حقوق و نیروی کار 4- تجزیه و تحلیل آموزش کارکنان و توسعه مدیران 5- کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش بینی استخدام و کارمندیابی و برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی 6- ارزیابی عملکرد کارکنان (صص 514 – 515).

شکل 2 ـ 9 : سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی
منبع : «اوبرین»، 1997، ص 517 .

2- 10- ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت
امروزه یکی از سرمایه گذاری‌های هزینه بر در بخش صنعت و خدمات، سرمایه گذاری در سیستم‌های اطلاعات مدیریت است که با هدف بهبود عملکرد فرد و سازمان انجام می‌شود، مسلماً چنین سرمایه گذاری ایجاب می کند تا موفقیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن از آنجا که دستیابی به معیارهای عینی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات چندان ساده نیست یکی از شیوه‌های ارزیابی استفاده از نظر کاربران سیستم می‌باشد. کاهانی (1384) عقیده دارد که “ارزیابی یک سیستم، عمل جمع آوری اطلاعات در مورد میزان سودمندی یک سیستم

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *