منبع پایان نامه درباره نفت و گاز

در سال 1372 مناقصه محدود بين المللي براي ميادين سيري آ و اي انجام گرفت و اولين مذاکرات با شرکت هايي چون شل, پي پي ,اجيب , آموکو,آپاچي,کستال,نوريسک هايدور,استات لويل , الف و کونوکو صورت گرفت و پس از ادامه مذاکرات به مدت دو سال سرانجام در اسفند ماه 1374 اولين قرارداد بيع متقابل با شرکت معتبر نفتي آمريکايي, کونوکو به امضا رسيد که البته اين قرارداد به دستور رئيس جمهور وقت آمريکا, بيل کلينتون ملغي اعلام شد و از اجراي آن جلوگيري به عمل آمد.
در تيرماه 1375 قراردادي با شرکت فرانسوي توتال به امضا رسيد که در زمان خود هم از نظر تغيير ديدگاههاي نفتي, هم از لحاظ سياسي موفقيتي بزرگ به شمار مي آمد.
در سال 1996 لايحه تحريم سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران در مجلس قانونگذاري آمريکا تصويب شد. به موجب اين قانون هر شرکت با هر مليتي نمي تواند بيش از 40 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري کند.(که البته اين مبلغ در سال 1997 به 20 ميليون دلار تقليل داده شد)در غير اين صورت مورد مجازات دولت آمريکا قرار خواهد گرفت.
در سال 1998 قرارداد فاز دو و سه پارس جنوبي با کنسرسيوم شرکت هاي توتال فرانسه و گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي به امضا رسيد.
قرارداد پارس جنوبي توسعه ميادين سيري آ و اي
وزارت نفت در سالهاي 1375 و 1376 موفق به عقد دو قرارداد بيع متقابل توسط شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال جمعاً به مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ميليون دلار شد که يکي از اين قراردادها مربوط به توسعه ميادين نفتي ساحلي سيري آ و اي به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون دلار بوده است. قراردادهاي بيع متقابل ديگري که در سال 1377 منعقد شد شامل پروژه هاي بلال ,سروش ,درود, سلمان,ان جي ال 1200 و 1300,اماک و غيره به رقم سه ميليارد و هشتصد و سي و يک ميليون دلار مي باشد.
قرارداد سيري آ و اي براي توليد حداکثر 24 هزار بشکه در روز از ميدان ” آ” و 100 هزار بشکه در روز از ميدان “اي” در تير ماه 1374 به صورت بيع متقابل منعقد گشت توليد اوليه از ميدان آ و اي به ترتيب از آبان و اسفند 1377 آغاز شد.
فاز يک پارس جنوبي
اجراي فاز يک طرح توسعه ميدان جهت استحصال روزانه 25 ميليون متر مکعب گاز طبيعي, 40 هزار بشکه ميمانات گازي و 200 تن گوگرد است. اجراي قرارداد مذکور اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذاري و قرارداد آن به صورت بيع متقابل تنظيم شده است. بر اساس پيشرفت پروژه زمان شروع بهره برداري در سال 1382 تعيين شده تاًسيسات دريايي اين فاز شامل دو سکوي حفاري چهارپايه, سکوي بهره برداري شش پايه , سکوي مسکوني شش پايه , سکوي مشعل سه پايه و يک لوله زير دريايي 32 اينچ به طول 105 کيلومتر و يک ترمينال بارگيري ” اس بي ام” است تاًسيسات خشکي به صورت دو فازه انجام مي گيرد.
فازهاي چهار و پنج و شش و هفت و هشت پارس جنوبي
قرارداد توسعه فازهاي چهار و پنج توسعه ميدان پارس جنوبي در تاريخ شش مرداد ماه 1379 با شرکت پتروپارس و اجيپ به ترتيب با سهم 40 % و 60% منعقد شد. اين قرارداد ها به صورت بيع متقابل و جهت استحصال 50 ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده , 80 هزار بشکه ميعانات گازي و بيش از يک ميليون تن گاز مايع در سال براي صادرات , دو ميليون متر مکعب اتان و 400 تن گوگرد به صورت روزانه بود. قرارداد توسعه فازهاي شش و هفت و هشت ميدان پارس جنوبي نيز در تيرماه 1379 با شرکت پتروپارس به صورت بيع متقابل منعقد شد. طبق اين قرارداد مي بايست روزانه 80 ميليون متر مکعب گاز ترش و 120 هزار بشکه ميعانات گازي و يک ميليون و دويست هزار تن گاز مايع استحصال مي شد.
طرح توسعه دورود
اين قرارداد ما بين شرکت هاي الف پتروليوم ايران11 با 55% سهم و اجيپ با 45% سهم منعقد گشت. شرکت الف مجري اين طرح بود.طرح دورود در منطقه خارک در خليج فارس واقع شده است. توليد اين ميدان از سال 1343 آغاز شده و درسال 1379-1380 ميزن توليد آن به 165 هزار بشکه نفت و 310 ميليون فوت مکعب و توليد آب بين 30 تا40 ميليون بشکه و افزايش توليد انباشتي تا پايان سال 2020 با اجراي طرح توسعه بالغ بر 900 ميليون بشکه نفت خام اضافي به عنوان اهداف توليدي اين طرح در نظر گرفته شده اند. تزريق گاز روزانه به ميزان 235 ميليون فوت مکعب و تزريق آب روزانه به ميزان 165 هزار بشکه در زمره عمليات اين طرح مي باشد.
طرح توسعه ميدان نفتي بلال
ميدان نفتي بلال در 98 کيلومتري جنوب غربي جزيده لاوان در خليج فارس واقع شده و در سال 1346 کشف شده است. مخازن حاوي نفت اين ميدان به ترتيب افزايش عمق عبارتند از : خاتيا,شعبيا,هيث و عرب مخازن گازي خوف, عميق ترين مخازن در اين مجموعه در عمق 8750 واقع شده است .
از آنجا که مخزن عرب 84% از کل ذخيره ميدان را در بردارد لذا توسعه و بهره برداري از اين ميدان بر مبناي مخزن عرب برنامه ريزي شده است. مقادير نفت در جاي اوليه و ذخاير نهايي اين مخزن به ترتيب 555 و 138 ميليون بشکه تعيين شده است.
قرارداد توسعه بلال با مشارکت شرکت هاي الف با 85% سهم و يو ولي انرژي با 15% سهم منعقد شد.هدف اصلي توليد روزانه 40 هزار بشکه نفت مي باشد و فعاليت هاي توسعه اي اين ميدان شامل حفر پنج حلقه چاه توليدي و پنج حلقه چاه تزريق آب است.
طرح ميادين نفتي سروش و نوروز
قرارداد توسعه اين ميدان در 13 آبان ماه 1378 بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت رويال داچ شل در قالب قرارداد خريد خدمت و براساس شرايط بيع متقابل منعقد شد.
ميدان نفتي سروش د ر 80 کيلومتري جنوب غربي جزيره خارک و ميدان نفتي نوروز در قسمت شمالي خليج فارس در فاصله 95 کيلومتري جنوب غربي تاسيسات فرآيندي بهرگانسر قرار گرفته است. در اين دو ميدان توليد 100 هزار بشکه در روز نفت در ميدان سروش و 90 هزار بشکه در روز نفت در ميدان نوروز در نظر گرفته شده است.
سقف هزينه هاي سرمايه اي 799 ميليون دلار و هزينه هاي بانکي در طول مدت قرارداد نه تا 11 سال 305 ميليون دلار برآورد شده است.
طرح توسعه مشترک دو ميدان عمليات لرزه نگاري مطالعات کامل مخازن,تاًسيس سکوهاي توليد و تصفيه نفت خام توليدي و به کارگيري تاسيسات ذخيره و صادرات نفت خام در ميدان سروش به منظور استفاده براي نفت خام هر دو ميدان و نهايتاٌ حفاري 29 حلقه چاه جديد در اين ميادين است. طبق قرارداد 30% از اين گونه فعاليت ها بايد توسط نيروهاي داخلي انجام شود.
طرح ميادين نفتي نصرت و فرزام
اين قرارداد در سال 1379 با شرکت توسعه پترو ايران منعقد گشت. مدت اعتبار اين قرارداد 36 ماه پس از تاريخ تنفيذ مشخص شده است. ميدان نفتي نصرت با ميدان نفتي فاتح امارات متحده عربي در خليج فارس مشترک است. اين ميدان در جنوب جزيره سيري قرار دارد و توليد آن توسط يک رشته خط لوله به طول 20 کيلومتر جهت فرآورش به سکوي بهره برداري نصر انتقال مي يابد. بهره برداري از اين ميدان در سال 1365 توسط شرکت نفت فلات قاره شروع شد. در حال حاضر تعداد پنج حلقه چاه در اين ميدان حفر گرديده و توليد روزانه آن در حدود 5 هزار بشکه مي باشد. ميدان فرزام مشترک با ميدان فلاح امارات متحده عربي در خليج فارس است. اين ميدان نيز در دامنه جنوبي ميدان سيري قرار دارد.
ميزان نفت در جاي اوليه فرزام حدود 259 ميليون بشکه برآورد شده است. انتظار مي رود ظرف 25 سال آينده جمعاً 7/99 ميليون بشکه نفت از ميادين فوق برداشت گردد.عمليات اصلي مندرج در قرارداد شامل تعميرات, حفاري,عمليات ژئوفيزيکي, مطالعات مهندسي مخازن مي باشد.
فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي
اجراي فاز نه و ده طرح توسعه ميدان عيناً مشابه فازهاي چهار و پنج است. اجرا و ساخت پالايشگاه سکوهاي دريايي و خطوط لوله دريا در اسفند ماه 1381 به صورت فاينانس به مشارکت شرکت هاي مهندسي و ساختماني صنايع نفت.
مهندسي وساخت تاسيسات دريايي وال جي کره جنوبي واگذارشده است.حفاري 24حلقه چاه ازطريق انتخاب پيمانکارجديد انجام ميگيرد.
فازهاي11و12و13پارس جنوبي
فازهاي11و12و13طرح توسعه ميدان به صورت مشابه وهرکدام به منظوراستحصال 6/39ميليون مترمکعب گازترش درروزجهت تامين خوراک واحدهاي تصفيه وايع سازي گاز540هزاربشکه ميعانات گازي درروزو280تن گوگرد درروزبرنامه ريزي شده است.تاسيسات دريايي هرفاز شامل دوسکوي سرچاهي دوخط لوله دريايي 30اينچ ودوخط لوله دريايي چهاراينچ هريک به طول 100کيلومتر است.تاسيسات ساحلي شامل جداسازي گازازمايعات .تثبيت ميعانات گازي وسرويس هاي وابسته به استثناي توليد برق است.
فاز14پارس جنوبي
فاز14طرح توسعه مخزن پارس جنوبي به توليدجي.تي.ال1اختصاص يافته وقراراست 20ميليون مترمکعب گازطبيعي توليدي اين فازبااستفاده ازتاسيسات جي.تي.ال که درمنطقه عسلويه احداث مي گردد با فراورده اي ميان تقطيرتبديل شد.
فازهاي 15و16پارس جنوبي
اجراي اين دوفاز جهت استحصال روزانه6/56ميليون تر مکعب گازازمخزن وتوليد50ميليون مترمکعب گازطبيعي تصفيه شده درروزبه يک مليون تن گازاتان درسالو05/1ميليون تن گازمايع درسال 80هزاربشکه ميعانات گازي درروزو400تن گوکرد درروز برنامه ريزي شده
فازهاي 17و18پارس جنوبي
اجراي اين دوفاز جهت استحصال روزانه6/56ميليون مترمکعب گازازمخزن وتوليد50ميليون مترمکعب گازتصفيه شده درروزبه يک ميليون تن گازاتان درسال ويک ميليون وپنجاه هزارتن گازمايع درسال 80هزار بشکه ميعانات گازي درروزو400تن گوکرددرروزدرنظرگرفته شده است.
طرح بيع متقابل گازرساني -فازيک
باتوجه به جزء4بند”ل”تبصره 29قانون بودجه سال1377 درنيمه اول سال1377کليات طرح بيع متقابل گازرساني جهت تصويب شوراي اقتصاد ارسال گرديدکه متعاقبا شوراي اقتصاد پس ازبرسي هاي لازم به وزارت نفت اجازه داد تامجموعه پروژه هاي پيشنهادي اعم ازپالايش.انتقال وتوزيع گازطبيعي راحداکثرتاسقف1311ميليون دلاردرقالب تسهيلات بيع متقابل انجام دهد.منابع تامين عتبار مالي وارزي اين طرح ازمحل فرآورده هاي جايگزين باگازطبيعي ومازاد توليدميعانات گازي ومحصولات طرح درنظر گرفته شده است ضمنا واگذاري حداقل51%ارزش کل کاربه پيمانکاران داخلي ازشروط انجام اين طرح است.
هدف اصلي طرح عبارت ازجايگزيني حدود20 ميليارد مترمکعب گازطبيعي به جاي فرآورده هاي نفي درهرسال است.اجراي اين طرح علاوه برآثاراقتصادي عمده داراي آثارمثبت زيست محيطي واشتغال زايي مستقيم وغير مستقيم وافزايش رفاه اجتماعي شهروندان مي باشد.
طرح بيع متقابل گازرساني-فاز دو
براساس بند”ي”تبصره 29قانون بودجه سال1380ين طرح باهدف جايگزيني 24ميليارد مترمکعب گازطبيعي دريک سال وبعدازبهره برداريي کامل طرح به جاي فرآورده هاي نفتي مصرفي دربخش ها خانگي تجاري صنعتي نيروگاه ها.پالايشگاه ها وتلمبه خانه هاتصويب شد.
احداث خط انتقال گاز،ايستگاه هاي تقويت فشار،يک ميليون انشعاب جديد و1500انشعاب واحدهاي صنعتي ازجمله اهداف اجرايي اين طرح مي باشد.
طرح جمع آوري گازهاي همراه
اين طرح به منظورجمع آوري گازهاي همراه ايجادشده ازبرنامه توليدنفت لايه بنگستان ومخ ازن هوا.آب تيمور.منصوري.کوپال ومارون برنامه ريزي شده است.
پيمانکاراصلي دراين قرارداد کنسرسيوم شرکت هاي بين المللي مهندسي ايران ايريتک وايراسکومي باشد.بااجراي اين طرح روزانه چهارميليون وهشتصدهزار مترمکعب گازشيرين.22500بشکه مايعات گازي شيرين وشش هزاربشکه مايعات گازي ترش به دست مي آيد.عمليات اصلي مندرج درقراردادشامل مهندسي وطراحي تهيه وتامين کالا ،عمليات ساختمان ونصب وراه اندازي تاسيسات مي باشد تاريخ پايان طرح درفاز اول نيمه دوم سال1381 ودرفازدوم نيمه سال 1382تعيين شد.
حال که تاريخچه ي ازانواع قراردادهاي نفتي درايران رابررسي کرديم به منظورايجاد ديدگاه دقيقتري نسبت به اين قراردادها وآشنايي بانقات قوت وضعف آنها،ويژگي هاي کلي انواع قراردادهاي نفتي وتاثير گذاي آنها برمديريت ومالکيت صنعت نفت عنوان مي نماييم.
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *