برچسب: ویژگی های شخصیتی

سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای توسعه ی همه جانبه ی خود در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش هایی مواجه اند که اهم آن ها عبارت اند از: توسعه ی کارآفرینی به منظور کاهش بی کاری ایجاد اشتغال مولد به منظور کاهش...

تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۸

با پرّ کاه در عظمت،کهکشان مرا(دیوان : ۱۱۸ )شاعر در قطعـه ی ” نوکری “نیز از شغل دولتـی می نالـد و آن را نوکـری قلمداد می کند.عمـــر مـــن با همـــه در بــــه دری شــد بـــه نـــادانی و غفلــت، سپریبهتـــر از نـــوکـــریـم بـــود اگـــر رفتــــه بــــودم ز پی پیــلـــــه وریحیف...