سئو و دیجیتال مارکتینگ

سهام شرکت طیف در موسسه بازاریابی دیجیتال ۲۶ میلیون یورو سرمایه گذاری می کند

۲۰۱۷ با همکاری شرکای جدید جهانی و مشتریان شرکت های بزرگ ، همراه با یک تازه سازی برند و تغییر نام مجموعه مجوزهای ما ، سالی مهیج در انستیتوی بازاریابی دیجیتال بوده است.

دیجیتال

با نزدیک شدن به سال ۲۰۱۸ ، ما خوشحال می شویم با اعلام یک سرمایه گذاری ۲۶۶ میلیون یورویی توسط شرکت سرمایه گذاری برجسته رشد ایالات متحده ، Spectrum Equity ، یک گام بزرگ دیگر به سمت جاه طلب های توسعه جهانی خود برداریم.

سرمایه گذاری

این سرمایه گذاری قابل توجه ، رهبری ما را در فضای آموزشی شرکت ها و فضای صدور گواهینامه حرفه ای تأیید می کند و ما را قادر می سازد تا با سرمایه گذاری در مردم ، محصولات ، فناوری و بازاریابی مارک ، گسترش خود را به سایر بازارها تسریع کنیم.

این سرمایه گذاری فرصت های بزرگی را ارائه می دهد و به ما کمک می کند تا نیاز فوری به متخصصان دیجیتال در صنایع را برطرف کنیم. برای مشتریان سازمانی و شرکای آموزشی ما به ما کمک می کند تا برنامه های یادگیری دیجیتال خود را گسترش داده و مارک موسسه بازاریابی دیجیتال را در بازارهای بین المللی بسازیم.

تد ویسبرگ ، رئیس اجرایی جدید

به عنوان بخشی از این سرمایه گذاری ، تد ویسبرگ ، مدیرعامل سابق ACAMS ، انجمن متخصصان خبره مبارزه با پولشویی ، به عنوان رئیس اجرایی به هیئت مدیره پیوسته و در کنار مدیرعامل ما ، کن فیتزپاتریک و بقیه تیم برای هدایت بازاریابی دیجیتال کار می کنیم. به آینده ای مرفه و پرتحرک بپردازید.

ما خوشحالیم که این قدم بعدی را در سفر خود برداریم و مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با شبکه شرکای آموزشی و مشتری های شرکت هستیم – حال و آینده.

مطبوعات کامل را می توان در وب AWR Cloud در اینجا مشاهده کرد.