پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد

استانداردهای مندرج در این مقاوله نامه جنبه ی حداقل دارد و مقررات مربوط به حمایت‌های اجتماعی در کشورهای عضو نباید از این حداقل‌ها کمتر باشد . در قرن بیست و یکم، سازمان بین‌المللی... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد عدالت اجتماعی

، کمیسیونی را جهت رسیدگی به مسئله حمایت از کارگران و نیز ایجاد 1 نهاد دایمی بین المللی در تدوین مقررات کار تشکیل داد.کمیسیون مزبورکه « کمیسیون تدوین مقررات بین‌المللی کار»نام داشت ،... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک

برای اینگونه کارها نیستند. یک تحقیق در هندوستان نیز به طریق علمی نشان داده است که کودکان فرش‌های بهتری از بزرگترها نمی‌بافند، به ویژه در رابطه با طرح‌های پیچیده‌تر.9. اسطوره‌ی... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد ساختار اقتصادی

زیاد بوده‌ایم. خانم ویربه که یورگنسن، مسئول سازمان نجات کودک در نروژ، با توجه به واقعیت کار کودک در کشورهای در حال رشد، در سال 1997، خواهان حق بیمه و استخدام رسمی کارگران کوچک ده سال... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح مذکور از مواضع حمایتی چندان اطمینان بخشی برخوردار نبود از سوی دولت مورد قبول قرار نگرفت.علاوه‌بر آن به علت اشتغالات عدیده‌ای که دولت در مسائل و امور اقتصادی و اجتماعی داشت... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد لیبرالیسم اقتصادی

دگرگونی شرایط به گونه‌ای است که ماهیت قوانین سنّتی کار از زیر سئوال می‌برد. دیگر نمی‌توان از طریق اعمال مقررات یکسان روابط کار را سامان بخشید، انعطاف‌پذیری واژه‌ای کلیدی در... متن کامل

پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلید واژه تجارت الکترونیک

دستورالعمل‌های شورا.پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و دستورالعمل مراکز میانی.ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها.ث ـ حصول اطمینان از ثبت... متن کامل