پایان نامه ها

پایان نامه درباره قانون طبیعی، مفهوم دولت، علم سیاست، ناسیونالیسم

ت زیادی به مفهوم قدرت توجه دارند. این ویژگی دولت می تواند به گونهای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند بطوری که هیچ نهاد دیگری نمی تواند چنین کارکردی داشته باشد. لذا هر پدیدهای در... متن کامل

پایان نامه ها

پایان نامه درباره دولت مدرن، فرهنگ سیاسی، دولت مطلقه، مفهوم دولت

224-5-2-1- دیدگاه هوگو گروسیوس 235-5-2-1- نظریات هابز در رابطه با دولت 236-5-2-1- مونتسکیو و دولت 247-5-2-1- دولت از دیدگاه روسو 248-5-2-1- اگوست کنت ونگاه وی به دولت 259-5-2-1- مارکس و دولت 266-2-1- اشکال مختلف... متن کامل

پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد عدم تقارن، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار

پرداختند، آنها از اندازه ي شركت، بدهي و فرصتهاي رشد به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده كردند. با استفاده از سه معيار محافظه كاري عدم تقارن زماني، اقلام تعهدي، و ارزشهاي بازار نشان... متن کامل

پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد دارایی ها، قلام تعهدی، حسابرسان مستقل، اندازه شرکت

یکسانی را به دنبال ندارد:1) شناخت بیشتر از سیستم کنترل های داخلی و صنعت صاحبکار در سنوات طولانی، توانائی حسابرسی را در کشف تحریفات با اهمیت افزایش می دهد 2)بدلیل افزایش ارتباطات... متن کامل

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد بازاریابی، اصلاحات اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل بازدارنده

از روش الگوبرداری با بانک‌های اروپایی فعال در این کشور مقایسه شده است. مقایسه با بهترین‌ها اغلب در ارزیابی مباحث استراتژیک در زمینه‌های خدماتی توصیه می‌شود چرا که منجر به بهبود... متن کامل

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد کسب و کار، بازاریابی، عملکرد صادرات، گرایش کارآفرینانه

بهادار” که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است ، سؤال زیر را مبنای پژوهش خود قرار داده‌اند: تأثیر اتخاذ گرایش کارآفرینانه و... متن کامل

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد بازاریابی، کسب و کار، مزیت رقابتی، رگرسیون

همکاران، 1995)، سهم بازار (‌دشپاند، فارلی و وبستر،1993)، موفقیت محصول جدید (آپیا، 1990؛ آتواهن، 1995)، رضایت مشتری (گری و همکاران، 1998)، صورت گرفته است. اگرچه بدنه اصلي بازارگرائی در حال رشد و... متن کامل

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد بهبود عملکرد، جذب مشتری، بازاریابی، جذب مشتریان

1-1 مقدمه جهان در قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش‌های دیرین کسب و کار در دنیای امروز، کارائی گذشته را نخواهد داشت. امروزه موسسات تجاری... متن کامل