دانشجویی

اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی

مهمترین هدف توسعه گردشگری، توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشگری است. بسیاری از کشورها کم و بیش به گردشگری توجه دارند زیرا مهمترین تأثیر گردشگری در اقتصاد جهانی، ایجاد درآمد و اشتغال زایی است. این صنعت با ٢٠٠ میلیون نفر شاغل، گردش مالی سالانه آن به حدود ۵/۴ تریلیون دلار می رسد. به بیان دیگر، […]

دانشجویی

جرمهای ثبتی – مجریان امور ثبتی

در سال‌های اخیر وجود برخی عوامل، از جمله وظایف جدید مندرج در بند ح ماده ۱۸ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهار م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز توسعه شهرنشینی باعث شده است که حجم کاری سازمان ثبت، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و تواناییهای سازمان به موازات […]

دانشجویی

تاثیرات مدیریت زنجیره تامین سبز بر استراتژی های صنعت

تاثیرات مدیریت زنجیره تامین سبز بر صنعت قابل توجه است، زیرا که در آن سیستم خرید سبز به منظور کنترل تامین کنندگان، مخصوصاً برای تولید طرح اصلی(ODM) ، پایه ریزی می شود به نحوی که استانداردهای حامی محیط زیست برای محصولات رعایت می گردد. برای مثال به خاطر رعایت استانداردهای ELV، شرکت های اتومبیل سازی […]

دانشجویی

انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی:

مدیر پروژه (در هر سازمان و طرف) جهت رسیدن پروژه به اهداف نزدیکی موظف به شناخت ریسک های پروژه و کنترل و انتقال مناسب آن می باشد. شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد. انواع تاخیرات و دلایل آن درطول حیات پروژه را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد: الف ـ […]

دانشجویی

مدیریت تغییر در پروژه های ساخت

مدیریت تغییر در پروژه های ساخت ،مجموعه ای از روش و روندهای حل مشکل است . این کار نیاز به اشتراک گذاری دانش شخصی و دانش مدون و صریح بین تیم پروژه و استفاده مناسب از دانش دارد. تغییرات در پروژه های ساخت،اغلب اجتناب ناپذیر بوده و سیستم مدیریت پروژه می بایست تمام تغییرات را […]

رشته حقوق

استحقاق و عدم استحقاق مهریه – ثبوت و بطلان مهریه

استحقاق و عدم استحقاق مهریه اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل از آمیزش چیزی را مستحق نمی شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن چیزی را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا […]

رشته روانشناسی

نظریه شناختی در مورد افسردگی – دیدگاه انسان گرایی یا هستی گرایی

الف)نظریه های اسنادی مانند درماندگی آموخته شده : مدل اسنادی درماندگی آموخته شده بیان می‌کند که افراد وقتی با حادثه‌ای‌برخورد می‌کنند، ممکن است به شیوه‌های مختلفی آن را تبیین کنند. چگونگی‌تبیین این حوادث بر رفتار آینده آنها تاثیر می‌گذارد. ب)نظریه هایی که بر جنبه های شناختی فشار روانی تاکید دارند، ج)نظریه های پردازش اطلاعات د)الگوی […]

دانشجویی

ایرادات بین ایادی بلا فصل – استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۱] […]

رشته حقوق

دادگاه ویژه روحانیت

  دادگاه ویژه روحانیت از محاکم اختصاصی است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را دارد (ماده ۲ آیین نامه دادسراهاودادگاههای ویژه روحانیت ) دادگاهها و دادسرای ویژه روحانیت بر اساس دستور مقام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید طبق اصول پنجم وپنجاه هفتم و پنجاه هشتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر […]