پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد درمورد ویژگیهای شخصیتی

استادمشاور(مشاوران): امضاء تاریخ

استاد داور: امضاء تاریخ

مدیرگروه آموزشی: امضاء تاریخ

معاون پژوهش و فناوری: امضاء تاریخ

واحد نراق
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب مریم فیروزی آرانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی که در تاریخ 29/11/90 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی: شهرستان کاشان) “
با کسب نمره و درجه کارشناسی ارشد (M.A) دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رو یه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی : مریم فیروزی آرانی

تاریخ وامضاء :
« من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق»
ستایش خدای را که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. آموزگارانی که برایم زندگی بودن و انسان بودن را معنا کردند. از خانواده عزیزم که رنج و زحمت مرا در کمال صبر و شکیبایی متحمل شده و در تمامی مراحل یار و یاورم بوده اند قدردانی می نمایم و از خداوند متعال توفیق جبران زحمات دلسوزانه آنها را خواستارم.
و اما بعد؛
ستایش مر آنان که در این راه بس پر نشیب و فراز، همراه و دلنشین شدند، با چون منی که دچار دریایی بودم، پس متلاطم. سخن کوتاه و همین بس، بوسه ای بر دستان استادان راه سعی و سعادت؛،
استاد راهنما جناب آقای دکتر عسگری و استاد مشاورم جناب آقای دکتر صباغیان
و مشاور آماری این پروژه, جناب آقای دکتر بوجاری
که در طول انجام این پروژه از کمک های بی شائبه ایشان برخوردار بودم
اساتیدی که علاوه بر مدیریت به من صبر، پشتکار و تواضع آموختند،

و مدیر گروه محترم گروه مدیریت، جناب آقای دکتر بهرامی
به خاطر دلسوزی ها، بذل توجه و همیاری ارزشمندشان.
همچنین از اساتید محترم جناب آقای دکتر بهرامی و جناب آقای دکتر رسولی نژاد که زحمت داوری
این مجموعه را تقبل کرده اند کمال سپاسگزاری را بنمایم.
در نهایت از تمامی اساتیدی که افتخار شاگردی آنها را داشتم و همه پرسنل گروه مدیریت این دانشگاه قدردانی می نمایم.
مریم فیروزی آرانی
زمستان 1389

تقدیم به

دو وجود مقدس،
فرشتگان خدا بر روی زمین،
آن دو که نسیم نفسشان
عطر نسترن ها را دارد و
به همه دنیا می ارزد؛

پدر و مادرم

می ستایم این دو موهبت ستودنی را
که به راستی ستودنی ترینند. فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- شرح و بیان مسئله 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3- اهداف تحقیق 8
1-4- سوالات تحقیق 9
1-5- فرضیات تحقیق 9
1-6- قلمرو تحقیق 9
1-7- روش کار تحقیق 10
1-8- تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 10
1-8-1- پیشینه تحقیق در داخل کشور 10
1-8-2- پیشینه تحقیق در خارج کشور 14
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات 14
1-10- ساختار فصول آینده 17
خلاصه 18

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 20
بخش اول:
1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 21
1-2- پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 21
1-3- فلسفه آموزش 22
1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان 22
1-5- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای 23
1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای 24
1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای 26
1-8- آموزش، مهارت و اشتغال 27
1-9- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای 29
1-9-1- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست 31
1-9-2- نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای 31
1-9-3- نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای 32
1-10- لزوم توجه به کیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای 33
1-10-1- آلمان 33
1-10-2- آفریقای جنوبی 34

1-10-3- ایالات متحده آمریکا 34
1-10-4- بریتانیا 34
1-10-5- نیوزلند 35
1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی 35

بخش دوم:
2-1- تعاریف کارآفرین 36
2-2- تعاریف کارآفرینی 37
2-3- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی 38
2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ» 38
2-3-2- دوره دوم 38
2-3-3- دوره سوم 38
2-3-4- دوره چهارم 39
2-3-5- دوره پنجم 39
2-4- ویژگی های کارآفرینان 39
2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها 40
2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها 40
2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه 40
2-4-2-2- ویژگی های تجربی 41
2-5- اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی 41
2-6- انواع وظایف واقعی کارآفرینی 44
2-7- انواع کارآفرینی 44
2-7-1- فردی 44
2-7-2- گروهی 45
2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با کارآفرینی 46
2-9- کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟ 47
2-10- مهارت های کارآفرینی 48
2-10-1- مهارت های شخصی کارآفرینی 49
2-10-2- مهارت های مدیریتی کارآفرینی 49
2-10-3- مهارت های فنی کارآفرینی 49
2-11- متغیرهای مهارت های کارآفرینی 50
2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی کارآفرینی 50
2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی کارآفرینی 52
2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی کارآفرینی 54
2-12- جایگاه کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف 57
2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی 57
2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی 59
2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به کارآفرینی 60
2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند کارآفرینی 62
2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش کارآفرینی 63
2-15- آموزش و ترویج کارآفرینی 64
2-16- تحصیل کارآفرینی- شیوه های آموزشی 64
2-17- دانشگاه کارآفرین 65
2-18- سابقه کارآفرینی در ایران 67
2-19- فرهنگ کارآفرینی در ایران 68
2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت کارآفرینی 71
2-20-1- کارآفرینی و اقتصاد 71
2-20-2- کارآفرینی و رشد اقتصادی 72
2-20-3- کارآفرینی و رشد فن آوری 72
2-20-4- کار آفرینی و اشتغال 72
2-20-5- کارآفرینی و خصوصی سازی 73
2-21- کسب و کار چیست؟ 75
2-22- مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک 76
2-23- چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه 77
2-24- چرخه عمر کارآفرینی- استراتژی آغاز یک کسب و کار 79

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 82
3-1- روش تحقیق 83
3-2- جامعه آماری 84
3-3- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه 84
3-4- روش گردآوری داده ها 85
3-5- پرسشنامه 86
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 87
3-6-1- روایی پرسشنامه (اعتبار) 87
3-6-2- پایایی پرسشنامه (اعتماد) 87
3-7- سوالات تحقیق 88
3-8- متغیرهای تحقیق 88
3-9- مدل ترسیمی تحقیق 89
3-10- روش های آماری مورد استفاده 89
3-10-1- آزمون t تک نمونه 90
3-10-2- آزمون t مستقل 90
3-10-3- آزمون تحلیل واریانس یک عامله 90
3-10-4- آزمون LSD 90
3-10-5- آزمون فریدمن 91
خلاصه 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 93
4-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 93
4-1-1- جنسیت 93
4-1-2- سن 94
4-1-3- تحصیلات 95
4-2- استفاده از تحلیل آماری برای تایید گروه بندی اولیه پرسشنامه شخصیتی نئو 96
4-3- آمار توصیفی سوالات تحقیق 97
4-4- بررسی آمار توصیفی مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه 103
4-5- تجزیه و تحلیل داده ها 133
4-6- یافته های جانبی 135
4-6-1- جنسیت 136
4-6-2- سن 137
4-6-3- تحصیلات 138
4-7- رتبه بندی سوالات تحقیق 139
4-8- مدل نهایی تحقیق 140
خلاصه 141

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 143
5-1- خلاصه تحقیق 144
5-2- یافته های تحقیق 145
5-2-1- یافته های اصلی تحقیق 145
5-2-2- یافته های جانبی تحقیق 146
5-3- محدودیت های تحقیق 147
5-4- پیشنهادها 147
5-4-1- پیشنهادهای اصلی 147
5-4- 2- پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی 148
فهرست منابع فارسی 149
فهرست منابع انگلیسی 152
ضمائم 155
چکیده انگلیسی 158
صفحه عنوان به زبان انگلیسی 160

 
 

فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1- نقش های کارآفرینان از دید برخی اقتصاددآنان 59
جدول2-2- ویژگی های شخصیتی کارآفرینان از دید برخی از محققین علوم رفتاری 60
جدول 2-3- جدول تغییرات مورد انتظار در موسسات خصوصی شده با توجه به کارآفرینی 75
جدول 3-1- طیف لیکرت 86
جدول 3-2- سوالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق 86
جدول 3-3- مدل ترسیمی تحقیق 89
جدول 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 93
جدول 4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 94
جدول 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 95
جدول 4-4- جدول مرتب شده تحلیل عاملی با بهره گرفتن از روش واریماکس 96
جدول 4-5- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان 98
جدول 4-6- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای رفتاری کارآفرینان 99
جدول 4-7- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه آموزشهای فنی و حرفه ای کارآفرینان 100
جدول 4-8- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه مهارت های کارآفرینان 101
جدول 4-9- بررسی آمار توصیفی مربوط به مولفه ویژگیهای کسب و کار کارآفرینان 102
جدول 4-10- آمار توصیفی مربوط به سوال 1 103
جدول 4-11- آمار توصیفی مربوط به سوال2 104
جدول 4-12- آمار توصیفی مربوط به سوال 3 105
جدول 4-13- آمار توصیفی مربوط به سوال 4 106
جدول 4-14- آمار توصیفی مربوط به سوال 5 107
جدول 4-15- آمار توصیفی مربوط به سوال 6 108
جدول 4-16- آمار توصیفی مربوط به سوال 7 109
جدول 4-17- آمار توصیفی مربوط به سوال 8 110
جدول 4-18- آمار توصیفی مربوط به سوال 9 111
جدول 4-19- آمار توصیفی مربوط به سوال 10 112
جدول 4-20- آمار توصیفی مربوط به سوال 11 113
جدول 4-21- آمار توصیفی مربوط به سوال 12. 114
جدول 4-22- آمار توصیفی مربوط به سوال 13 115
جدول 4-23- آمار توصیفی مربوط به سوال 14 116
جدول 4-24- آمار توصیفی مربوط به سوال 15 117
جدول 4-25- آمار توصیفی مربوط به سوال 16 118
جدول 4-26- آمار توصیفی مربوط به سوال 17 119
جدول 4-27- آمار توصیفی مربوط به سوال 18 120
جدول 4-28- آمار توصیفی مربوط به سوال 19 121
جدول 4-29- آمار توصیفی مربوط به سوال 20 122
جدول 4-30- آمار توصیفی مربوط به سوال 21 123
جدول 4-31- آمار توصیفی مربوط به سوال 22 124
جدول 4-32- آمار توصیفی مربوط به سوال 23 125
جدول 4-33- آمار توصیفی مربوط به سوال 24 126
جدول 4-34- آمار توصیفی مربوط به سوال 25 127
جدول 4-35- آمار توصیفی مربوط به سوال 26 128
جدول 4-36- آمار توصیفی مربوط به سوال 27 129
جدول 4-37- آمار توصیفی مربوط به سوال 28 130
جدول 4-38- آمار توصیفی مربوط به سوال 29 131
جدول 4-39- آمار توصیفی مربوط به سوال 30 132
جدول 4-40- فرضیه اول تحقیق 133
جدول 4-41- فرضیه دوم تحقیق 133
جدول 4-42- فرضیه سوم تحقیق 134
جدول 4-43- فرضیه چهارم تحقیق 134
جدول 4-44- فرضیه پنجم تحقیق 135
جدول 4-45- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس جنسیت 136
جدول 4-46- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس سن 137
جدول4-47- بررسی معنادار بودن اختلاف میانگین بین سوالات تحقیق بر اساس تحصیلات 138
جدول4-48- رتبه بندی سوالات تحقیق 139


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست اشکال و نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 2-1- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای 30
نمودار 2-2- نمودار فرایند کارآفرینی 46
نمودار 2-3- ویژگی های کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت 61
نمودار2-4- مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کار 78
نمودار 4-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 93
نمودار 4-2- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 94
نمودار 4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 95
نمودار 4-4- نمودار کفایت نمونه گیری KMO 97
نمودار 4-5- آمار توصیفی مربوط به سوال 1 103
نمودار 4-6- آمار توصیفی مربوط به سوال2 104
نمودار 4-7- آمار توصیفی مربوط به سوال 3 105
نمودار 4-8- آمار توصیفی مربوط به سوال 4 106
نمودار 4-9- آمار توصیفی مربوط به سوال 5 107
نمودار 4-10- آمار توصیفی مربوط به سوال 6 108
نمودار 4-11- آمار توصیفی مربوط به سوال 7 109
نمودار 4-12- آمار توصیفی مربوط به سوال 8 110
نمودار 4-13- آمار توصیفی مربوط به سوال 9 111
نمودار 4-14- آمار توصیفی مربوط به سوال 10 112
نمودار 4-15- آمار توصیفی مربوط به سوال 11 113
نمودار 4-16- آمار توصیفی مربوط به سوال 12 114
نمودار 4-17- آمار توصیفی مربوط به سوال 13 115
نمودار 4-18- آمار توصیفی مربوط به سوال 14 116
نمودار 4-19- آمار توصیفی مربوط به سوال 15 117
نمودار 4-20- آمار توصیفی مربوط به سوال 16 118
نمودار 4-21- آمار توصیفی مربوط به سوال 17 119
نمودار 4-22- آمار توصیفی مربوط به سوال 18 120
نمودار 4-23- آمار توصیفی مربوط به سوال 19 121
نمودار 4-24- آمار توصیفی مربوط به سوال 20 122
نمودار 4-25- آمار توصیفی مربوط به سوال 21 123
نمودار 4-26- آمار توصیفی مربوط به سوال 22 124
نمودار 4-27- آمار توصیفی مربوط به سوال 23 125
نمودار 4-28- آمار توصیفی مربوط به سوال 24 126
نمودار 4-29- آمار توصیفی مربوط به سوال 25 127
نمودار 4-30- آمار توصیفی مربوط به سوال 26 128
نمودار 4-31- آمار توصیفی مربوط به سوال 27 129
نمودار 4-32- آمار توصیفی مربوط به سوال 28 130
نمودار 4-33- آمار توصیفی مربوط به سوال 29 131
نمودار 4-34- آمار توصیفی مربوط به سوال 30 132
نمودار 4-35- نمودار رتبه بندی سوالات تحقیق 139
شکل 4-1- مدل ترسیمی نهایی تحقیق 140
چکیده:
امروزه عصر منابع طبیعی , جای خود را به عصر دانش , فناوری , کارآفرینی و نوآوری داده است, بر این اساس به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های ناشی از عوامل مذکور در اولویت اصلی برنامه ها و استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار دارد , به گونه ای که یکی از پایه ها و بنیان های توسعه کارآفرینی کارآفرینان می باشند , افرادی که با اتکاء به توان ذهنی , بکارگیری نوآوری به همراه پذیرش ریسک معقول, شجاعت, قاطعیت و مسئولیت پذیری زمینه اعتلای جامعه , رشد اقتصادی سریع و توسعه پایدار کشور خویش را فراهم می نمایند. هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در شهرستان کاشان می باشد, هدف مذکور به وسیله متغیرهایی نظیر ویژگیهای شخصیتی

]]>

90