پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت : ساختار سازمانی

رسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی :
تاریخ وامضاء :

تشکر و قدردانی:
از استاد ارجمند و فرزانه، جناب آقای دکتر عباس نرگسیان که به عنوان استاد راهنما با ارشادات عالمانه و راهنمایی های ارزنده از مرحله انتخاب موضوع تا اتمام پایان نامه اینجانب را مورد عنایت خویش قرار داده اند.
از اساتید گرامی سرکار خانم دکتر قجری که قبول زحمت نموده و داوری این پایان نامه را به عهده گرفته اند.
و از کلیه دوستان گرامی و همکاران محترم که در طول تدوین پایان نامه نظرات ارزشمندی به اینجانب ارائه نموده اند تقدیر و تشکر به عمل می آید.

تقدیم به:
خدایی که آفرید جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند
پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت و مهربانی اش
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست
پروردگارا:
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم . پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.
و همسرم که لحظات ناب با او بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز اوست که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم است، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود و وجودش شادی بخش و صفایش مایه آرامش من است و همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بود و تکیه گاه من در مواجهه با مشکلات، و وجودش مایه دلگرمی من می باشد.
خداوندا به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند، را عنایت فرما

فهرست موضوعی

چکیده 1
1- کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
1-1- بیان مساله 4
1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 5
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- سؤالات تحقیق 7
1-5- فرضیه های تحقیق 7
1-6- قلمرو تحقیق 7
1-6-1- قلمرو مکانی 7
1-6-2- قلمرو موضوعی 7
1-6-3- قلمرو زمانی 7
1-7- تعریف عملیاتی متغیرها 7
2- مبانی نظری تحقیق 9
مقدمه 10
2-1- تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی 10
2-1-1- سازمان 10
2-1-2- سیستم 11
2-1-3- اداره 12
2-2- فساد اداری 12
2-2-1- تعریف فساد 15
2-2-2- سطوح فساد 17
2-2-3- انواع فساد 18
2-2-4- فساد سیاسی 19
2-2-5- فساد مالی (اقتصادی) 20
2-2-6- فساد اداری 20
2-2-6-1- مفهوم و تعریف فساد اداری 20
2-2-6-2- انواع فساد اداری‏ 22
2-2-6-3- تاریخچه فساد اداری 26
2-2-7- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم 27
2-2-8- آثار و علل فساد در جهان سوم 28
2-2-9- تفاوت های فساد در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته 29
2-2-10- تاریخچه فساد در ایران 30
2-2-11- مبارزه با فساد در ایران 30
2-2-12- وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی 32
2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی 34
2-2-13-1- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی 34
2-2-13-2- اقتصاد دولتی و فساد 35
2-2-13-3- بزرگی دولت و فساد 36
2-2-14- خصوصی سازی و رابطه آن با فساد 36
2-2-15- فساد و فقر 37
2-2-16- فساد و قوانین و مقررات 38
2-2-17- فساد و دستگاه قضایی 38
2-2-18- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد 39
2-2-19- فرهنگ و فساد 39
2-2-20- فساد و جنسیت 40
2-2-21- فساد و برنامه های توسعه 40
2-2-22- سیاست های اقتصادی و فساد 41
2-2-23- فساد و سرمایه گذاری 41
2-2-24- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار 42
2-2-25- تبیین علل موجبه فساد 43
2-2-26- رهیافت های تبیین فساد 47
2-2-27- عوامل محیطی موجبه فساد 49
2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد 50
2-2-29- متغیرهای تسهیل و تشویق کننده یا بازدارنده از فساد 50
2-2-30- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد 53
2-2-31- سیاست های کلیدی در مبارزه با فساد 55
2-2-31-1- رقابت در ارائه خدمات دولتی 56
2-2-31-2- تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد 56
2-2-31-3- نظارت های قانونی 57
2-2-31-4- ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران 57
2-2-31-5- قضات سالم 57
2-2-31-6- پاسخگویی و نظارت مدنی 57
2-2-31-7- تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواس
ت های سیاسی 57
2-2-31-8- سنجش و نظرخواهی 57
2-2-31-9- افکار عمومی 58


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-31-10- آزادی مطبوعات 58
2-2-31-11- سازمان های حمایتی مدنی 58

2-2-31-12- برگزاری سمینارهای محلی و بومی 58
2-2-31-13- سیاست های اقتصادی 58
2-2-31-14- مقابله پلیسی 58
2-3- ساختار سازمانی 59
2-3-1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر‬‬‬ 62
2-3-2- ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬‬ 62
2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ‬‬‬ 62
2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ‬‬‬ 63
2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی‬‬‬ 65
2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ‬‬‬‬ 65
2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ‬‬‬ 65
2-3-3- ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ 66
2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66
2-3-3-2- تصمیم گیری 67
2-3-4- ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬‬‬ 68
2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده‬ 68
2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‬‬‬‬ 70
2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای‬‬‬‬ 71
2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ‬ 72
2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ‬‬‬ 74
2-3-5- ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر‬‬‬ 75
2-3-6- ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری‬‬‬‬ 76
2-4- پیشینه تحقیق 77
2-4-1- پیشینه تحقیق داخلی 77
2-4-2- تحقیقات خارجی 87
2-5- ‫‬‬مدل مفهومی تحقیق 92
3- فصل سوم: روش تحقیق 93
مقدمه 94
3-1- روش تحقیق 94
3-2- جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 94
3-3- روش و ابزار جمع آوری داده ها 95
3-3-1- پرسشنامه ساختار سازمانی 95
3-3-2- پرسشنامه سنجش سلامت اداری 95
3-3-3- مولفه های فساد اداری 96
3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش 97
3-4-1- روایی ابزار سنجش 97
3-4-2- پایایی ابزار سنجش 97
3-5- آزمون های آماری مورد استفاده 98
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 100
مقدمه 101
4-1- آمار توصیفی 101
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق 102
4-2-1- فرضیه اول 102
4-2-2- فرضیه دوم 103
4-2-3- فرضیه سوم 104
4-3- آزمون تحلیل واریانس فریدمن 105
5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 107
مقدمه 108
5-1- بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108
5-2- پیشنهادهایی به محققین آینده 116
5-3- محدودیت های تحقیق 116
6- منابع و مواخذ 118
منابع فارسی 119
منابع انگلیسی 121

فهرست جداول
جدول 2-1: اهمیت عوامل موثر بر فساد اداری 90
جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ساختار سازمانی 98
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فساد اداری 98
جدول4-1: سطح تحصیلات 101
جدول 4-2: سابقه کار 102
جدول 4-3: جنسیت 102
جدول 4-4: وضعیت تاهل 102
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان پیچیدگی و سلامت نظام اداری 103
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان رسمیت و سلامت نظام اداری 104
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان تمرکز و سلامت نظام اداری 105
جدول 4-8: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی مولفه های ساختار سازمانی 106
جدول 4-9:آزمون معنی داری فریدمن 106
جدول 4-10: خلاصه نتایج ازمون فرضیه های تحقیق 106

 
 

فهرست نمودارها
نمودار 2-1: ساختار تخت 61
نمودار 2-5: ساختار بورکراسی حرفه ای 71
نمودار 2-9: رابطه فساد اداری با حقوق و دستمزد 89
نمودار 2-10: مدل مفهومی تحقیق 92

چکیده
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که موفقیت یا شکست حکومت ها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان اردستان می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.
کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

کلیات پژوهش

مقدمه
اداره برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست وپا برای انسان است، همانطور که وسیله نقلیه بی چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون دست وپا قادر نیست نیازهای خود را برطرف نموده وبه هدفها و خواسته های خود برسد، جامعه نیز بدون اداره ای برخوردار از سلامت نمی تواند در راه تأمین نیازها و دستیابی به هدفهای خویش گامی بردارد(قدسی، 1378، 153).
اغلب صاحبنظران عقیده دارند که پیروزی یا شکست حکومتها به چگونگی اجرای امور عمومی بستگی دارد تا جایی که بروکس آدامز بقای تمدن و اداره امور عمومی را بهم پیوند می دهد و وینسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگی اداره امور عمومی در آن جامعه مربوط می داند(نامغ،1376، 59).
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد( هیود،1381،50). و رویکرد روغن کاری چرخ دنده های توسعه برای حل مسأله فساد اهمیت خویش را از دست می دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون مسأله ای عمل می کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده ای توسعه می شود رونق پیدا می کند(ربیعی،1381، 15).
به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداری موجود در ادارات دولتی یک بیماری انکار ناپذیر در همه حکومتهاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و فساد در رژیم های سیاسی دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می شود و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز می شود و هر جا دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد(ربیعی،1381، 17).
در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت حیاتی – برای بقای نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما برای مبارزه با فساد یا هر بیماری اجتماعی و انسانی دیگری ابتدا باید به شناخت عوامل و علت های موجبه آن بیماری پرداخته تا پس از شناخت علت ها به سعی و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن ها پرداخته بتوانیم به معضل و عارضه آن بیماری منجمله فساد فائل آمد. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است تا رابطه میان سلامت نظام اداری و ساختار سازمانی بررسی گردد.
بیان مساله
اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل دستیابی اند و اگر نظام اداری،سالم و کارا نباشد علیرغم نیتهای خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاستها باشد.بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد(حاجی زاده، 1381، 3).
نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده و نیست (حاجی زاده، 1381، 3). مراحل انجام کار اداری همیشه مورد اعتراض مراجعه کنندگان بوده است (میرجلالی، 1381، 251). متأسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسائل درون سازمانی و برون سازمانی نه تنها به توسعه کشور کمک نکرده بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانده است و علیرغم برنامه های انقلاب اداری،اصلاح اداری،پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری و مدیریتی رنج می برد(حاجی زاده، 1381، 1).
سازمان شفافیت بین الملل1 در سال 2011، فساد مسئولین دولتی 183 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که در این بررسی ها ایران رتبه 120 را از نظر فساد اداری کسب کرد، و در خاورمیانه رتبه 10 را کسب کرده که این آمارها نشان از وجود فساد اداری در ایران می باشد.
فساد اداری به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مأمن فساد اداری، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن
بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهم دیگری در تشدید آن بوده است.
اصولاً عوامل متعددی بر سلامت نظام اداری تأثیر گذار هستند. رفع مشکلات و معضلات نظام و دستیابی به نظام اداری سالم از جمله ایده آل های بسیاری از کشورهای دنیاست، و قطعاً نیل به چنین ایده آلی مستلزم مطالعه و بررسی همه جانبه است. اما از آنجایی که بررسی کلیه عوامل با توجه به محدودیت های بسیار، مقدور نیست، در این پژوهش تلاش شده است که گستره ای محدود با ژرفای عمیق کاویده شود. در این پژوهش تمرکز بر نقش و رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری چه نوع رابطه ای وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
بدون برخورداری از یک دولت سالم و نظام اداری سالم و عاری از فساد دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست. تأثیرات مثبت نظام اداری بر توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداری است و در واقع نظام اداری سال م بستر مناسب را برای توسعه فراهم می آورد و به همین نحو فساد نظام اداری

]]>

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *