پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق رایگان درمورد قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

جبران خسارت معنوی 45
1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی 45
1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 48
فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی
2-1- جبران خسارت معنوی 55
2-1-1جبران مادی 55
2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 58
2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی 61
2-1-4- چگونگی تقویم خسارات معنوی به مادی 64
2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی 69
2-1-5- اهمیت رویه قضایی 70
2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول 70
2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری 78
2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی 79
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی 81
2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی 81
2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین 82


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 82
2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی 84
2-2-2-3 بازداشت قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی گناه 85
2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی 88
2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب (6/3/1375). 92
2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه 99
2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات 101
2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله ی مطبوعات 103
فصل سوم: روش های جبران خسارت معنوی
3-1- جبران مادی و غیر مادی 107
3-2- روش های جبران انواع خسارت معنوی 107
3-2-1- نگاه کلی به روش های جبران خسارت معنوی 108
3-2-2- انواع کلی جبران خسارت معنوی 109
3-2-3- پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل 110
3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی 111
3-2-5- دیدگاه های موافق جبران زیان های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه) 114
3-2-6- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 116
3-2-7- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 116
3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی ها 117
3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 123
3-3-1- ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 125
3-3-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت معنوی 126
3-3-3- زمان ارزیابی خسارت معنوی 128
3-3-4- خسارت معنوی در فرض تعدّد اسباب 129
3-3-5- تقویم خسارت معنوی ناشی از آسییب های جسمی 131
3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 133
3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی 133
3-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش بینی نشده 135
3-4-3- تقصیر زیان دیده 136
3-4-4- رضایت زیان دیده 137
نتیجه گیری 139

پیشنهادات 143
فهرست منابع 145
1- فارسی 145
2- کتب عربی 150
3. مقالات فارسی 153
4. سایت اینترنتی 153
چکیده
خسارت ها به انواع گوناگونی ظاهر می شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش تر خسارت های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن ها محسوس نبوده و اندازه گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل تر از آن، این که جبران چنین خسارت های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج ترین نوع جبران خسارت بشمار می رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلمات کلیدی:
خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

مقدمه
علی رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده ی حیثیت، می تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک ها و ریشه های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می نماید. با این حال دو واژه ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم ترین اشکالات این تعریف های ارائه شده می توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته اند که مهم ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد». از مهم ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین طور اشاره ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن ها پرداخته ایم. در فصل سوم نیز به روش های جبران خسارت معنوی اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش های جبران انواع خسارت معنوی و انواع جبران آنها به طور مثال اعاده وضعیت سابق یا روش عینی، پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل ، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه های موافق جبران زیان های معنوی از طریق مالی، و همین طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی ها که به نوبه خود از جنجالی ترین پرونده های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می رود از موارد مذکور در این فصل می باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این باره تحقیق حاضر را به پایان می رسانیم.
فصل اول: کلیات
برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره ای به برخی نظام های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.
1-1- معانی و ملاک ها و ریشه های تاریخی مفهوم خسارت معنوی
برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انوا
ع خسارت و ملاک تقسیم بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می شود.
1-1-1- معنی لغوی خسارت
کلمه ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می گردد و در فرهنگ های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:
چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ ( وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.
الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)
اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه ی خسارت کلمه ی، (دومای) (پریجودوس)” است.
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت
خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده اند ولی باید توجه داشت که واژ ه ی خسارت اعم از کلمه ی ضرر است چون کلمه ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می شود بر تاوان و غرامتی که به زیان دیده داده می شود نیز دلالت می کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد شود می گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته اند:«ضرر ممکن است به واسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه نوشته اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردساختار اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید