پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت درباره : گروه های اجتماعی

گسترش پدیده های انسانی هستند.
اشکال : با تمام اهمیتی که پراکندگی مکانی، این عارضه حساس و سازنده و ارتباطی که بافت و ساخت شه رو شکل خیابانها و پیاده روها و میادین و فضاهای مربوطه، با یان مشاغل گسترده دارد، برای مورد طبقه بندی و ردیف کردن این مشاغل نمی تواند مبنای صحیح و دقیقی باشد. در ادامه سعی شده است یک جدول طبقه بندی مشاغل غیر رسمی ارائه گردد:
جدول شماره 2-1: طبقه بندی مشاغل غیر رسمی
انواع طبقه بندی
تقسیمات
مثال ها
1
بر اساس
مشاغل رسمی

کشاورزی
صنعت
خدمات
عرضه میوه با وانت بار، گاری دستی، گنجشک فروشی، کبوتربازی
کلیدسازی، فروش کارد و چنگال توسط کولی، تعمیر کار سیار
واکسی، فالگیر، معلم سرخانه، سیگار فروش
2
بر اساس
ماهیت کار
تولید
توزیع
خدمت
بستنی فروشان سیار، تهیه نان خشکه توسط زن روستایی، کلیدسازی
دست فروش، آدامس و بادبادک
تعمیرکاران سیار، تدریس خصوصی، دعانویسی
3
بر اساس
موضوع کار
خوردنی
پوشیدنی
تعمیرات
جابجائی
فرهنگی
چای آماده، بستنی سیار، گاری میوه فروشی
بساطی لباس های کهنه، شلوار لیف حراج پیاده روئی زیر پیراهن
تعمیر کار سیار، عمله ساختمانی، پینه دوز سر خیابان
مسافرکش شخصی، باربر کنار خیابان
تدریس خصوصی، فالگیر، دعانویسی
4
بر اساس
اندازه سرمایه
بدون سرمایه
سرمایه کم
سرمایه متوسط
سرمایه زیاد
عدم مقبولیت
گدا، دزد، شاگرد بقالی
شیر داغ فروشی، لبوئی، بلالی
بساطی لباس فروش، تعمیرکار سیار
مسافرکشی شخصی، رباخواری
گدایی، دزدی، روسپیگری
5
بر اساس
درجه مقبولیت
مقبولیت کم
مقبولیت متوسط
مقبولیت زیاد
ماشین پاک کنی، تعویض 2 ریالی با 5 ریالی
عمله گی، سیگار فروشی
تدریس خصوصی، روضه خوانی
6
براساس
نزدیکی با مشاغل رسمی
نزدیک
میانه
دور
خیلی دور
تعمیرکار سیار، مغازه های کوچک
سیگار فروشی، تدریس خصوصی
روسپیگری، رباخواری
جاسوسی، دزدی
انواع طبقه بندی
تقسیمات
مثال ها
7 بر اساس پراکندگی مکانی
مکانهای مذهبی
مکانهای اقتصادی
مکانهای مسکونی
مکانهای تفریحی
مهر و تسبیح، کتاب دعا، گدایی، روضه خوانی
فروش ارز آزاد، باربری، کیسه پلاستیک
کهنه خری، سبزی فروش سیار، بقالی کوچک
بلالی، بادبادکی، چشم بندی و پهلوانی
8 براساس درجه مهارت
ماهر
نیمه ماهر
غیر ماهر
فالگیر، چشم بندی، کلیدساز
واکسی، مسافر کش شخصی
کارگر ساختمانی، گاری میوه فروشی
9 بر اساس درجه تحصیلات
بی سواد
سواد خواندن و نوشتن
زیر دیپلم
دیپم
عالیه
عملگی، حمالی، دزدی
شاگرد بقالی، بساطی کنار خیابان مسافرکشی شخضی، تعمیر کار سیار
تدریس خصوصی، بساطی کتابفروشی
جاسوسی، واسطه گری
10 گروه های اجتماعی
بومی
غیر بومی
مذهبی
نژادی
انفرادی
اجتماعی
واسطه گری، رباخواری
ماشین شویی، عملگی، دست فروشی
روضه خوانی، دعانویسی، قاری قرآن
عتیقه خری سیار، ارز آزاد
سیگار فروشی، گاری مویه فروشی، حمالی
باند قاچاق، گروه تعزیه خوان حرفه ای

 
 
11 گروه های اقتصادی
کارگر
کارمند
بازاری
فرهنگی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عملگی، باربری،شاگردی
داشتن شغل دوم، مسافرکش شخصی، رشوه خواری

]]>

90