پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت درباره : شورهای اسلامی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

 
  تغذیه، ترافیک … و تنشهای جسمی و روحی
ایجاد تردید برای کارگران دون پایه و متوسط صنایع و در موارد زیادی رها کردن این بخش تولیدی بنفع آن مشاغل
تشویق کارکندان اداری و دیگر اقشار خدماتی به رها کردن یا کم کاری اداری و روآوردن به آن مشاغل
ضایع ماندن ارزش کار و معیار شدن پول و درآمد برای هر چیز به هر قیمت
ضایع شدن ارزش علم و آگاهی و شناختن پول بعنوان تنها معیار ارزشها
راکد و ضایع ماندن نیروهای ارزشمند جسمی و فکری و هرز رفتن انها
آماده شدن زمینه فساد و تباهی و جرم و جنایت و وابستگی و جاسوسی و قاچاق و اعتیاد و ..
دعوت مستمر مرئی و نامرئی به مصرف و نتیجتاً مصرفی شدن جامعه و وابستگی به کالهای لوکس و خارجی
تثبیت گرانفروشی و ماندگاری سیستم دونرخی و عرضه کالا با کیفیت پائین
دور شدن مستمر از بخش تولید و گرفتار آمدن در چرخه ای از بده بستانهای چن باره و واسطه گریهای مکرر و مضاعف چنانکه زالو و زالوهائی بر جسمی نحیف و تکیده او را از پای در می اورد.
گسترش این مشاغل باعث گرایش کارگران ساده و مخصوصاً ساختمانی که وجودشان لازم است بسوی این بخش کاذب و راحت تر و پردرآمدتر شده عملاً ایجاد بازار کار برای کارگران خارجی (عموماً افغانی) می نماید که خود ضایعات و مسائل فراوانی اقتصادی، سیاسی و جنائی بدنبال آورده و می آورد.
… بالاخره گسترش روز افزون این مشاغل باعث تحکیم بنیان فقر و وابستگی و مذلت و دگرگونی ارزشهای جامعه شده . (صرامی، 1385: 74-75)
با تمام معایب شمرده و ناشمرده فوق اگر واقع نگری داشته با نظر خوشبینانه و اندکی مسامحه بر مسائل بنگریم می توان در کوتاه مدت و در شرائط خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اینگونه مشاغل پیامدهای مثبتی را نیز بشرح زیر برشمرد:
1- بیکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنشهای تند سیاسی را می کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطی داخل پیاده روها که مسئولین کشور بر همین ذهنیت از برخورد جدی با آنها پرهیز داشته سختگیری مستمر و جدی بر آنها روا نمی دارد.
2- در مواردی کالا و خدمات ارزان تر، زودتر و راحت تر از بخشهای رسمی (مثل مغازه و …) عرضه می گرد. (مانند عرضه سبزی و میوه که توسط دوره گردها در کوچه ها قبلاً توسط لاغ و اینک گاری دستی و … توزیع و فروخته می شود یا خرید نانهای مانده و اضافی، دمپائی کهنه، پلاستیک، شیشه، حلبی، روی … از طریق مراجعه به در خانه ها یا واکسی و تعمیر کفش و … کنار خیابان که در حداقل زمان و دستمزد کمتر خدمت خود را انجام می دهند) .
3- در مواردی کالای نایاب و کمیاب مورد نیاز مردم را – هر چند با قیمتی چند برابر عرضه می کنند.
4- مسیر درآمد برای اقشار خاصی که هنوز آمادگی پذیرش مشاغل سالم و همیشگی را ندارند (مانند دانشجویانی که تدریس خصوصی می کنند یا هنرهای دستی – خطی، نقاشی … خود را کنار خیابان عرضه می نمایند).
5- کمک درآمد برای اقشار کم درآمد مانند معلمان و کارمندانی که شغل دومن و حتی سومی مثل دستفروشی، مسافر کشی شخصی و غیره را در قسمتی از روز و ایام تعطیلی و فراغت دنبال می کنند.
6- نجات از گرسنگی و درآوردن قوت لایموتی برای امثال روستائیان مهاجری که واقعاً مجبور شده اند بخاطر نبود یا کمبود آب و زمین و .. تنگی معاش و سختی روزگار، روستا را علی رغم میلشان ترک کرده یا شهریان و بیکاران بی پناه با عملگی، نوکری، دستفروشی، سیگارفروشی … روزگار بگذرانند.
7- تأثیراتی که بعضی از این مشاغل در حل کوتاه مدت و موضعی مسائل کوچک و بزرگ شهری داشته و پیدایش آنها زاده همین نیازهای متراکم یا متفرق شهری هستند. مانند جابجائی مسافر توسط اتومبیلهای شخصی، بر طرف شدن بعضی نیازهای کوچک خانه و محله توسط بقالی کوچک یا دکه کنار کوچه و محله و … تعمیرکاران ساده و سیار، تحویل دو ریالی کنار باجه تلفن و …
8- تأثیرات مشخصی که قسمتی از این مشاغل در گسترش فرهنگ و تفریحات مردم دارند مانند بساط گسترده کتابفروشی های کنار پیاده روها، نمایشهای پهلوانی و چشم بندی در گوشه و کنار شهرهای کوچک که فاقد امکانات تفریحی هستند.
برای افرادی، این مشاغل در مرحله اول نوعی سرگرمی و استفاده از اوقات فراغت و پر کردن وقت تلقی می شود و در مرحله یا مراحل بعد کسب درآمد مانند بسیاری از بازنشستگان یا سالمندان و زنانی که خانه فراخی نداشته سرگرمی و تفریح و انجمن و اتحادیه ای ندارند. لذا روی به بازار و خیابان کرده مثلاً با تعدادی انگشتری، شیشه عطر، شماری تسبیح یا جوراب و کاب و کمربند و آدامس … بسته به زمان و مکان خود را مشغول داشته آنها را معاوضه و معامله می کنند.
10-وجود گداها، جیب برها … همانند چراغ قرمز هشدار دهنده، مشکل عبور و ادامه مسیر و بن بستهای اقتصادی را اخطار می کنند و نوعی پیش آگهی و عوارض ظاهری بیماری هستند که مسئولین و برنامه ریزان را به تأمل واداشته، بیدار باش می دهد که سلامت اجتماع و اقتصاد به مخاطره افتاده قبل از وخامت بیشتر وضع که مستلزم جراحی بزرگ و احیاناً مرگ … باشد چاره ای بنیانی بیندیشند.
11- در عرصه رقابت گسترده و وسیع توزیع و فروش احیاناً قیمتها شکسته می شود. (صرامی، 1385: 77)
2-13- طبقه بند مشاغل غیر رسمی:
طبقه بندی پایه اصلی هر تحقیق بوده بدون آن بررسی اطلاعات و تحلیل و نتیجه گیری مقدور نیست مخصوصاً برای بررسی عملی موضوعات گسترده و متنوعی مانند مشاغل بخش غیر رسمی، که وسعت و گوناگونی این بخش و مشاغل وابسته به آن و ناهماهنگی و تضادی که بین آنها وجود دارد آنقد
ر زیاد است که بدون ریز کردن مطلب و تفکیک و طبقه بندی، مطالعه آنها مقدور و عملی نیست. مثلاً توجه کنیم مغایرتها و تفاوتهائی را که بین موارد زیر وجود دارد:
قاچاق فروشی، مسافرکشی شخصی، مغازه های و چک، تدریس خصوصی، روسپگیری، شاگرد مغازه، واکسی، گدایی.
بنابراین گریزی جز طبقه بندی کردن این مجموعه وسیع و ناهمگون نداریم. نگارنده با تمام بی اطلاعی از این مقوله اقتصادی اجتماعی و بدون یافتن منبع موثقی که راهنمای کار باشد طبقه بندیهای زیر را که کاملاً جامع و مانع هم نبوده، هر کدام می تواند انتقاد پذیر باشد، مناسب یافته پیشنهاد می کند.
1- طبقه بندی بر اساس تقسیمات معروف مشاغل رسمی کشاورزی، صنعت، خدمات، به این معنی که مشاغل کاذب و بطور کلی حرفه های بخش غیررسمی که بطریقی سنخیت با این بخشهای مهم سه گانه دارند را مشخص و ب این طریق تقسیم بندی نمائیم.
الف) مشاغل غیر رسمی بخش کشاورزی مانند کبوتر بازی، گلکار دوره گر، بلالی…

ب) مشاغل غیررسمی بخش صنعت مانند فندک پرکنی، چاقو تیزکنی، تعمیر ساعت سایر…
ج) مشاغل غیر رسمی بخش خدمات مانند واکسی سیار، دستفروش، مسافرکشی شخصی…
اشکال : در این طبقه بندی مواردی ابهام و تردید مخصوصاً در وابستگی یا عدم وابستگی این مشاغل به بخشهای سه گانه فوق وجود دارد مثلاً آیا هندوانه فروشی داخل وانت بار یا گاری جزو بخش کشاورزی به حساب می آید یا بخار عرضه و فروش، به بخش خدمات مربوط می شود و مثلاً سیگار فروشی یا بادبادکی ارتباط با خدمات دارد یا کشاورزی و غیره، مسافرکش شخصی به
استناد اتومبیل به صنعت مربوط است یا باستناد نوع کار به خدمات و مهمتر از همه مواردی مثل گدایی، فلالگیریف دزدی … را می توان زیر چتر کشاورزی صنعت خدمت جای داد یا خیر. بنابراین طبقه بندی بر اساس بند الف برای اینگونه مشاغل ناقص و نارسا می باشد.
2- طبقه بندی بر اساس ماهیت کار که مطابق تقسیم بندی مشاغل رسمی به تولید توزیع، خدمت منقسم می شود. مثلاً مواردی مانند فروش نان خشکه، لبوئی و یا تولید کننده فرفره های کاغذی (و صنایع دستی) باستناد اینکه شاغ گندم (یا آرد) را خرید پس از طر مراحلی تغییرایت رد آن داده آن را تبدیل به نان قابل مصرف نموده یا لبوئی چغندر را خریدای و پس از دخالتها و مراحلی به صورت خوراک قابل مصرف درآورده … به عنوان تولید مشخص شود و مواردی مثل دست فروشف پارچه فروش، سیگار فروش که کالای آماده را بدون دخل و تصرفی صرفاً در مقابل دریافت بهاء در اختیار دیگران می گذارد به عنوان توزیع مشخص نمائیم و مواردی مانند واکسی و پینه دوز، مسافر کش شخصی، ماشین شویی که تسهیلاتی فراهم کرده نوعی سرویس و یاری به دیگر بخشها می دهند به عنوان خدمت تلقی نمائیم.
اشکال: در مورد این تقسیم بندی با وجود مقاربت و مناسبت بیشتر با موارد رسمی ولی در همان قسمت خاص مانند : دزدی ، قاچاق ، فالگیری، گدایی … باز دچار محظور می شویم بطوری که این موارد و امثال آن را براحیت نمی توانیم در بخشهای تولیدف توزیع و خدمت جای دهیم. چنانچه در مورد نان خشکه فروش یا لبوئی و تهیه کننده فرفره کاغذی و غیره نیز این ابهام وجود دارد که آیا اینها واقعاً تولیدی یا در مسیر تولید بحساب می آیند؟ از آن گذشته در این تقسیم بندی ما مواجه با انبوه مشاغل غیر رسمی در بخش توزیع بوده ولی در موارد تولید و سپس خدمت با مصادیق محدودی روبرو هستیم.
3- طبقه بندی بر اساس مقوله و موضوع کار یا مواد مربط به آن مانند : خوراک، پوشاک، تعمیرات، جابجائی، امور فرهنگی …
اشکال : ایراد عمده این تعریف یکی نامشخص بودن دامنه تقسیم بندی آنست چنانکه می توان تقسیم بندی فوق را بمراتب ریزتر و ریزتر کرد. مثلاً خوراک را به خوردنیها، آشامیدنیها و حتی نوشیدنیهای سرد و نوشیدنیهای گرم، یا جابجائی با ابزار (گاری، دوچرخه، اتومبیل) جابجایی بدون ابزار (نیروی بدنی …)، جابجائی انسان (مسافر کشی …) غیر انسان (بار، حیوان …) دیگری تنوع زیاد موارد و دامنه وسیع طبقات که جمع بندی و نتیجه گیری را مشکل نموده، خود مغایر اصل سیاست طبقه بندی می باشد. ضمناً همانند موارد 1 و 2 مشاغل کاذب و آلوده گدایی، دزدی، روسپیگری … به راحتی در این تقسیم بندیها نمی گنجد.
4- طبقه بندی بر اساس اندازه سرمایه، در یان صورت مشاغل غیر رسمی از اینل حاظ به صورت زر طبقه بندی مش ود.
بدون سرمایه مانند گدایی ، معلم سرخانه، سرمایه کم مانند سیگارفروشی، واکسی …» سرمایه متوسط مانند پینه دوزی، میوه فروشی با گاری، سرمایه زیاد مانند مسافرکشی شخصی، رباخواری … این تقسیم بندی دارای محاسن متعددی بوده از جمله دربر گرفتن اکثریت این مشاغل و داشتن نوعی وجه اشتراک در بین همه موارد و امکان ارزیابی آنها برای برنامه ریزی و کاریابی آنها ، ضمناً تکیه روی سرمایه می تواند در تحلیل های مربوطه کارساز باشد.
اشکال : اشکالات خاص این تقسیم بندی عبارت از :
الف) عمدتاً ناظر به ابعاد اقتصادی این مشاغل است تا ابعاد مهم و مختلف دیگر
ب) کمی یا زیادی سرمایه امری نسبی بوده محدوده مشخصی ندارد لذا مرزبندی دقیق آنها مشکل می نماید.
ج) مواردی را به عنوان مشاغل غیر رسمی بدون سرمایه برشمرده که نمی تواند واقعیت داشته باشد. مثلاً یکی از موارد بدون سرمایه را گدایی دانسته در حالی که آن هم لباس کهنه، عصا و کاسه و بعضاً کودک خود یا دیگری را به عنوان سرمایه بکار می گیرد و یا معلم سرخانه بالاخره دفتر و قلم و وسیله نقلیه ای را به کار گرفته گذشته از آن گدا یا روسپی و … آبرو، حیثیت و ناموس خود را به سرمایه گذارده و معلم فکر و مغز و آموزش و تخصص خود را ضمناً گنجاندن این مقولات متباین تحت عنوان واحد نمی تواند مقبولیت تام داشته باشد.
5- طبقه بندی بر اساس درجه مقبولیت که به موارد زیر تقسیم می شود:
– عدم مقبولیت : دزدی، روسپیگری، جاسوسی، …
– مقبولیتکم : گدایی، فالگیریی، ….
– مقبولیت متوسط : سیگار فروشی، ماشین شوئی، …
– مقبولیت زیاد : ناطوری، معلم سرخانه، …
این طبه بندی ابتکاری که بیشتر تکیه بر قضاوت مردم دارد می تواند مبنای مطالعات این مشاغل بوده عملاً در حذف مواردی از آنها که دارای درجه مقبولیت کمتری هستند – یا فاقد مقبولیتند – موثر باشد. همچنین در برنامه ریزیها و اجرائیات دولتی و قضائی با توجه به درجه مقبولیت آن می توان اقدامات تنبیهی یا تشویقی خاصی را بر آن مترتب نمود.
اشکال : این طبقه بندی دارای نارسائیهای متعددی است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند