پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، ادله الکترونیکی، بازاریابی

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟
3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟
فرضیه:
1-مدیریت قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی نقش سازنده ای در پیشبرد اهداف قرارداد ایفا میکند.
2- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش استناد به کنوانسیون های بین المللی و تفاهم نامه های دوجانبه ویا چند جانبه میباشد.
پیشینه تحقیق:
دربررسیهایی که انجام گرفته است خانم مهرنوش ترابی در مقاله ای تحت عنوان(( بررسی اعتماد و امنیت در تجارت الکترونیک و ریسک ها و تهدیدهای موجود در آن )) به ریسکهای موجود در محیط الکترونیک اشاره ای کرده اند اما پاسخ مقتضی و مناسب را به پرسش های مطروحه نداده اند. اهداف تحقیق:
برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود روش تحقیق:
در این پژوهش تحلیلی و توصیفی روش جمع آوری مطالب نوعا کتابخانه ای است.
فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی
1-1-تاریخچه تحقیق
به درستی نمی‌توان تاریخ دقیقی برای شروع تجارت الکترونیکی ذکر کرد می‌توان شروع این نوع فعالیت را زمان توسعه ی سخت افزارهای الکترونیکی ارتقاء دهنده ارتباطات دانست . گسترش اینترنت وافزایش استفاده از آن درمیان کاربران ،ایده ی استفاده از محیط اینترنت را به‌عنوان ابزاری تبلیغاتی در اذهان ایجاد کرد . این کاربرد اینترنت موجب شد شرکتهای تبلیغاتی با انگیزه بالا،درمحیط رشد کنند.
تجارت الکترونیکی صرفا محدود به تبلیغات نماند وپس از چندی اشخاص کارآفرین به فکر ایجاد پایگاههای الکترونیکی برای معرفی وبازاریابی محصولات خود افتادند. تجارت الکترونیکی درحد معرفی وبازاریابی متوقف نشد و کسب و کارهای جدیدی در این محیط توسعه یافت . یعنی نوعی کسب وکار که تجارت را ساده ،مقرون به صرفه و تأثیر بنگاه های واسطه را اززنجیر عرضه حذف می کرد ودرنتیجه بهای کالا تاحدودی کاهش یافت .4
شاید بتوان شروع تجارت الکترونیکی را از سال 1965 دانست . هنگامی که مصرف کنندگان از دستگاههای خودپرداز5، پول برداشت می کردند و خرید خود را بااستفاده از کارت اعتباری وپایانه های فروش 6 انجام می دادند . این وسایل به همراه سیستم‌های نوین ،مرزهای سازمانی را درهم نوردیدند و سازمانها را قادر ساختند تا تبادل اطلاعات وانجام کسب و کار را به صورت الکترونیکی انجام دهند . این سیستم‌های بین سازمان 7معروفند.
تاقبل از بکارگیری فناوری‌های مبتنی بر اینترنت در اوایل دهه 1990 ،موسساتی که از تجارت الکترونیکی استفاده می کردند .منحصرا فرمهای محدود و استاندارد بین کامپیوتری رامورد استفاده قرار می دادند که مبادله الکترونیکی داده (ای دی ای )8، معروف بود . در واقع واژه تجارت الکترونیکی مترادف مجازی ای دی آی می‌باشد .9
درسالهای آغازین دهه 90، لفظ تجارت الکترونیکی مترادف با مبادله الکترونیکی داده بود .ایجاد و توسعه اینترنت وتوجهان گستر (جهان وب )10، باعث خلق فرصت‌های زیادی برای توسعه وپیشرفت زیرساخت ها وکابردهای تجارت الکترونیکی ، هم در سطح سازمانی وهم در سطح مالی گردید . میدان 11 توسعه تجارت الکترونیکی را با گسترش قابلیت های فناوری اطلاعات مرتبط می داند که البته از دیدگاه وی باکاهش هزینه های بکارگیری فناوری اطلاعات متناسب است . از دیدوی ،جهش فناوری اطلاعات دو دوره بیست ساله را پشت سرگذاشت و اکنون وارد دوره سوم شده است .12 این سه دوره به قرار زیرند :
1974-1955: عصر پردازش الکترونیکی 13
1994-1975عصرسیستم‌های اطلاعاتی مدیریت 14
2014-1995عصر اینترنت
هر دوره بیست ساله ،امکانات تجارت الکترونیکی رامتناسب با توانایی های فناوری اطلاعات آن عصر فراهم آورده است .درحالی که دستگاه های خود پرداز و کارت های اعتباری در دوره نخست به جریان افتادند در دوره دوم ،امکان استفاده از مبادله الکترونیکی داده ،سیستم بانکی بین‌المللی 15 و انتقال الکترونیکی وجوه 16 فراهم شد .اما توسعه اینترنت و کاربرهای آن باعث تحولی اساسی در این روند شده است به‌گونه‌ای که در روند تکاملی تجارت الکترونیکی ،می‌توان میان تجارت الکترونیکی سنتی و نوع اینترنتی آن ،تمایز قائل شد .17
1-2-تعریف تجارت الکترونیکی
واژه تجارت الکترونیکی معمولاتجارت اینترنتی است اما تاریخچه ی طولانی تری دارد .برای بیش از 40سال ،فناوری براساس شبکه‌های الکترونیکی بین واحدهای اقتصادی به ویژه برای کمک به اجرای تعهدات وقراردادهای موجود مورد استفاده بود . 18 واخیرا در عرصه قراردادها یا توافق نامه ها نیز مورد استفاده می‌باشد.
مبادله الکترونیکی داد ،یک سیستم ارتباط الکترونیکی بین شرکتها وطرف های تجاری می‌باشد که به وسیله یک مجموعه از قراردادهای از پیش تعیین شده اداره می گردد وشاید متداولترین فناوری مورد استفاده باشد . سایر سیستم‌های ارتباطی محدود ،در صنایع خاص مورد استفاده بوده وسازنده یک شکل از تجارت الکترونیکی می باشند . روش‌ها و پروتکل های 19 جدید به‌طورمداوم پیشرفت کرده و شبکه‌های خصوصی مجازی 20 را دراینترنت امکان پذیر ساخته و یک نوع جدید از شبکه‌های محدود را به وجود می آورد اینترنت ،سوی دیگر یک شبکه بازار است که اجازه می دهد ارتباطات بین طرفهای تجاری انجام شود . اینترنت با دسترسی گسترده می‌تواندبرای تبلیغ وفروش محصولات ،یک گزینه کارآمد باشد.
اما تجارت الکترونیکی چیست ؟جواب این سوال بسیار دوشوار است .زیرا فناوری بسیار انعطاف پذیر است وفعالیت های تجاری بسیار زیادی را ممکن می کند پس تعریف تجارت الکترونیکی خود یک مسئله دشوار محسوب می شود و وابسته به دیدگاه افراد در این زمینه می‌باشد . درحالت کلی تجارت الکترونیکی به‌عنوان ارتباط تجاری بین افراد یا شرکتها درنظر گرفته می شود که درشبکه‌های الکترونیکی انجام می‌گیرد ارتباطات می‌تواند درهربخش ازتجارت دخیل باشد (از بازاریابی اولیه تا گرفتن سفارش و تحویل محصولات و فرآوری آن‌ها )21 موضوع این مبادلات می‌تواند کالای قابل رویت مثل کتاب «لوح فشرده »22 برای تجارت الکترونیکی ومواد شیمیایی باشد یا آنکه کالای غیرملموس باشد مانند داده ها واطلاعات که ممکن است به صورت برخط 23یا برون خط 24 مبادله شود.25 عامل مشترک همه این مبادلات وجود رسانه های الکترونیکی باقدرت بالا درپردازش خود کار،می‌باشد (برعکس روابط تجاری انسانی یا سنتی )26 در ادامه برخی از تعاریف موجود در رابطه با تجارت الکترونیکی آمده است :
-مطابق تعریف کمیسیون اروپایی ،تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش وانتقال الکترونیکی داده هاشامل متن،صدا وتصویر است .این تجارت فعالیت های گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات ،تحویل فوری مطالب دیجیتال ،انتقال الکترونیکی وجود ،مبادله الکترونیکی سهام ،بارنامه الکترونیکی طرح های تجاری ،طراحی ومهندسی مشترک . منابع مالی ،خریدهای دولتی ،بازایابی مستقیم وخدمات پس از فروش را شامل می شود .27
-تجارت الکترونیکی عبارت است از کار و فعالیت های هدفمند توأم با داده‌های فنی که به مدد وسایل الکترونیکی انجام می شود.28
– به نظر «زاس»29 تجارت الکترونیکی عبارت است از :«سهیم بودن دراطلاعات تجاری،حفظ روابط تجاری وانجام تبادلات مالی از طریق شبکه‌های مخابراتی »30
– تمام ابعاد و فرآیندهای بازار را که بتوان با اینترنت وفناوری وب 31انجام داد ،تجارت الکترونیکی گویند.32
– تجارت الکترونیکی عبارت است از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید وفروش اطلاعات ،کالاها وخدمات از طریق اینترنت مرتبط است . رسالت تجارت الکترونیکی صرفا ایجاد ارتباط نیست بلکه پی ریزی وتقویت روابط تجاری است . در واقع، تجارت انقلابی است که درحال تغییر روش‌های تجارت ،خریدوفروش و حتی نحوه تفکر ما است .33
– اغلب تصورمی شود که تجارت الکترونیکی به خریدو فروش از طریق اینترنت اشاره دارد و مردم در وهله ی اول فکر می‌کنند که شامل خرید از خرده فروشی هایی مانند شرکت آمازون 34 می‌باشد . درصورتی که تجارت الکترونیکی چیزی بیشتر ازتبادلات مالی بین بنگاه ومشتریان است .بسیاری از صاحبنظران معتقدند که تجارت الکترونیکی عبارت است از«تمام مبادلات مالی الکترونیکی بین بنگاه وهرطرف دیگری (نه تنها مشتری) که بنگاه با آن سروکار دارد.»علی رغم این تعریف،تبادلات غیرمالی از قبیل درخواست اطلاعات سوی مشتریان نیزجزیی از تجارت الکترونیکی به حساب می آید . 35
امروزه تجارت الکترونیکی ،فراتر از مبادله الکترونیکی داده و شبکه‌های گستره ارزش افزوده است تجارت الکترونیکی به معنی استفاده وتقویت وب گاه های 36 تعاملی وکاتالوگهای برخط است .
تجارت الکترونیکی به معنی استفاده از پست الکترونیکی 37 برای مقاصد بازاریابی واطلاع رسانی است . تجارت الکترونیکی به معنی استفاده از فناوری امضای دیجیتالی جهت انجام تبادل اسناد باشرکای تجاری به شیوه ای ایمن است . تجارت الکترونیکی به معنی استفاده از وب درجهت دسترسی به اطلاعات رقبا وکسب مزیت رقابتی است .تجارت الکترونیکی به معنی استفاده از قابلیت های وب برای دسترسی به خریداران و تأمین کنندگان جدید است . تجارت الکترونیکی به معنی برقراری ارتباط نزدیک با خریداران ،فروشندگان و سایرافراد ذینفع به وسیله شبکه‌های اینترنت واکسترانت 38 است . و درنهایت ،تجارت الکترونیکی به معنی انجام تمام موارد فوق به نحوی است که منابع اطلاعات حیاتی شرکت به خطر نیفتد.39
1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده
در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده را مترادف با تجارت ال کترونیکی دانسته وهرکدام را به‌جای دیگری به کار می برند . البته می‌توان گفت که تجارت الکترونیکی مکمل مبادله الکترونیکی داده است .
باتوجه به ویژگی های مبادله الکترونیکی داده و تجارت الکترونیکی تفاوت های موجود بین این دو فناوری را درذیل بررسی می نماییم:
مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می شود که به موجب آن انتقال وتبادل داده در راستای تحقق فعالیت های تجاری باساختار وشکل تعریف شده و به کارگیری پیام های استاندارد شده ی بین‌المللی ،توسط ابزار الکترونیکی از یک رایانه به رایانه دیگر انجام می شود .
مبادله الکترونیکی داده دارای دارای سه جزء اصلی در ارسال ودریافت پیام می‌باشد :
استاندارد های مبادله الکترونیکی داده .
نرم افزار مبادله الکترونیکی داده
شبکه‌های طرف ثالث جهت برقراری ارتباط 40
تجارت الکترونیکی همان طور که قبلا گفته شد عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده به‌عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیکی ،تابلوی اعلانات الکترونیکی ،انتقال الکترونیکی وب و سایر فناوری‌های مبتنی بر شبکه استفاده می شود .به عبارت دیگ]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *