منبع تحقیق درباره كاشت،، پايان، گردآوري

بنابر نظريه كاشت، تلويزيون مي‌تواند در كاركرد گزارشگري و اطلاع‌رساني خود، به ابلاغ پيام‌هاي به هم پيوسته‌اي تمايل پيدا كند كه درس‌هاي يكساني را بارها به نمايش در ‌آورد. در اين صورت، تلويزيون، خالق و منعكس‌كننده انديشه‌ها و باورهايي است كه از نيازهاي نهادينه جامعه پيرامون اثر مي‌پذيرد و مردم را برمي‌انگيزاند، تا پيوسته به محتواهايي توجه كنند كه احتمالاً باورها و انديشه‌هاي پيشين را تأييد ‌كند.
جرج گربنر مي‌گويد: كاشت، فرآيندي بي‌سمت و سو نيست، بلكه بيشتر شبيه فراگردي جاذبه‌اي است و … هر گروه از مخاطبان ممكن است در جهتي متفاوت تلاش كنند، اما همه گروه‌ها تحت تأثير جريان مرزي واحد‌ي‌اند. ازاين‌رو، كاشت، بخشي از فرآيندي دايمي، پويا و پيش‌رونده تعامل ميان پيام‌ها و زمينه‌هاي قبلي است. نظريه كاشت به ما خاطر نشان مي‌كند كه ارتباطات در دنياي نهادين روي مي‌دهد؛ دنيايي كه احتمالاً آفريده رسانه‌هاست.(ويندال،364،1384)
بنابراين نظريه، افكار عمومي نيز از طريق اطلاعات رسانه‌اي در طول زمان شكل مي‌گيرد و مستقل از اطلاعات دسته‌بندي شده منظمِ رسانه‌اي، كمتر محقق مي‌شود. پس شايسته است رسانه‌هاي عمومي به ويژه رسانه ملي نسبت به اين رسالت خود در مورد سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام احساس مسئوليت كند. نگاهي به قوانين و وظيفه رسانه ملي، اين رسالت را مضاعف مي‌كند.
سرانجام، اين نظريه چنين بيان ميكند كه اثرگذاري‌هاي تلويزيون بر مخاطبان، اندك، تدريجي و غير مستقيم و در عين حال به صورت انباشتي و در درازمدت واقع ميشود. تشابه تأثير در نظريه كاشت با آثار برآمده در فرآيند جريان‌سازي، تدريجي، غير مستقيم و زمان‌دار بودن اين اثرگذاري‌هاست. از سويي تلويزيون به عنوان رسانه مورد پژوهش در نظريه كاشت، خود عامل مستحكمي براي شكل‌گيري، تقويت و ثبات، در جريان‌سازي است.
3-فصل سوّم: روش تحقيق
روش تحقيق
منظور و مراد ما از روش تحقيق، راه ها و شيوه هاي جمع آوري اطلاعات لازم در خصوص موضوع تحقيق و همچنين شيوه هاي انديشه و تامل روي آن اطلاعات مي باشد.
در هر تحقيق، محقق بايد روش اجراي کار خود را به صورت دقيق تشريح کند و بايد توضيح دهد که از چه ابزار و روشي براي دستيابي به اطلاعات بدست آمده، استفاده نموده و چگونه اطلاعات خود را جمع آوري نموده است. 1-3-روش پژوهش و تحقيق نگارنده
اين رساله، يک پژوهش تاليفي بوده و با روش اسنادي و کتابخانه اي، به منظور دستيابي به ديدگاه هاي مهم و موثّر در اين زمينه صورت گرفته است. اسناد و مدارک مورد استفاده در اين پايان نامه، از کتابها، مقالات، مجلات عمومي و تخصصي، منتشر شده درحوزه علميه قم و سازمان صدا و سيما ميباشد و همچنين از روزنامه ها و چند سايت معتبر اينترنتي هم استفاده شده است.
براي جمع آوري اطلاعات و ارائه اسناد در اين پژوهش، نگارنده به بخش هاي مختلف علمي و پژوهشي از جمله کتابخانه مرکز پژوهش هاي سازمان صدا و سيما و حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي و مرکز تخصصي نور و….. مراجعه نموده و يا از آثار منتشر شده آنها استفاده کرده و بخش معظم اسناد و آمار و…. از اين طريق گردآوري شده است و در بخش ديگر هم، با بسياري از صاحب نظران، برنامه سازان، تهيه کنندگان و مديران گروه هاي علمي در دانشکده صدا و سيما و…. به گفتگو پرداخته و در بخشي ديگر هم از نظرات صاحب نظران عرصه رسانه که به رشته تحرير در آمده بود و در مطبوعات و خبرگزاري ها منتشر شده بود استفاده نموده است.
2-3- روش کتابخانهاي
در اين روش کتاب ها، مقالات و پايان نامه ها و ديگر آثار مکتوب که معمولاً در کتابخانه هاي عمومي يا تخصصي موجود است، مورد مراجعه، مطالعه و مداقّه قرار مي گيرد و مطالبي که با موضوعات تحقيق نگارنده تناسب دارد و مرتبط است، يادداشت برداري مي شود.
به ديگر سخن، مي توان اين طور تعريف کرد: که به شيوه اعمال فکر بر روي اطلاعات حاصله، مثل ترجمه، شرح، نقد، تفسير، استنباط، تعريف، تحليل، مقايسه و تببيين، روش کتابخانه اي گفته مي شود.
اين روش، جزء لاينفک تمام تحقيقات علمي مي باشد و حتي در بسياري موارد، روش تحقيق برخي مقالات از ابتدا تا انتها، متکي بر يافته هاي تحقيق کتابخانه اي است.
با توجه به توضيحات بالا -که در رابطه با روش کتابخانه اي ذکر کرديم- اين پايان نامه يک تحقيق تاليفي از نوع تبييني، توصيفي و اکتشافي است و با روش اسنادي و کتابخانه اي انجام شده است. يعني علاوه بر تصويرسازي آنچه که هست، به تشريح و دلايل چگونگي وضعيت مساله مي پردازيم. 3-3-ابزار گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات اين پژوهش، به وسيله فيش برداري صورت گرفته است. ]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *