پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد عدالت اجتماعی

، کمیسیونی را جهت رسیدگی به مسئله حمایت از کارگران و نیز ایجاد 1 نهاد دایمی بین المللی در تدوین مقررات کار تشکیل داد.کمیسیون مزبورکه « کمیسیون تدوین مقررات بین المللی کار»نام داشت ، دارای 15 عضو بود و ریاست آن را ساموئل گامپرزبه عهده داشت.وی که خودرئیس « فدراسیون آمریکایی کار »بود ، توسط ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا به کنفرانس اعزام شده بود .
این کمیسیون در فاصله اول فوریه تا 28 آوریل سال1919 به بحث و بررسی در مورد طرح های پیشنهادی از سوی کشورهای اروپایی (به ویژه انگلستان ) و آمریکا پرداخت . اما تمامی شرکت کنندگان این کنفرانس درسه نکته اشتراک نظر داشتند .این نکات عبارتند از :
1 . لزوم تأسیس 1 نهاد دایمی برای تنظیم مقررات بین المللی کار
2. لزوم مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار نمایندگان دولت هادر این نهاد
3 . لزوم تصویب مقرراتی که موجب بهبود یافتن شرایط کارگران در کشورهای مختلف شود .
پس از پایان مذاکرات طرح پیشنهادی انگلستان ( با اندکی تغییر ) از تصویب کمیسیون گذشت که بجاست به نکات اصلی این طرح بپردازیم :
مطابق طرح انگلستان ، سازمان بین المللی کار دارای 3 رکن بود که عبارت بودند از : یک « کنفرانس بین المللی » سالانه ، که با حضور نمایندگان کشورهای عضو ( هر که شصت نماینده از بخش های دولتی ، کارگری و کارفرمایی پرداز و سه تشکیل و به قانون گذاری می پرداخت ، رکن دوم که همان بخش اجرایی سازمان بود « هیئت مدیره » نام داشت و رکن سوم « دفتر بین المللی کار » نامیده شد .
هر کشوری که به مقاوله نامه های تصویبی از سوی کنفرانس ملحق می شد موظف بود تا سازمان بین المللی کار را از روند اجرای آن مصوبه آگاه کند.ضمانت اجرای مصوبات کنفرانس مکانیزم ( سازوکار ) شکایت از کشورهای مختلف بود .
کمیسیون تدوین مقررات بین المللی کار پس از اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس سازمان بین المللی کار اصول دیگری را نیز مورد بررسی قرار داد که اغلب آن ها تحت فشار اتحادیه های کارگری و در رأس آن ها فدراسیون آمریکایی کار (AFL)به تصویب رسید . این اصول به شرح زیر می باشند :
1 . حق تشکیل اتحادیه ( اتحادیه سازی ) برای کارگران
2 . حق دریافت مزد کافی و مناسب برای کارگران
3 . حداکثر 8 ساعت کار روزانه و در نظر گرفتن 1 روز به عنوان استراحت هفتگی برای کارگران
4 . لغو کار کودکان
5 . برابری مزد زنان و مردان برای کار مساوی
6 . رفتار و برخورد منصفانه با کارگران مهاجر خارجی
7 . بازرسی شرایط کار
8 . کار کارگران مطلقاً نباید به کالا تشبیه شود
9 . برابری شرایط کار
پیش نویس اساسنامه سازمان بین المللی کار و اصول نه گانه فوق به جلسه ی عمومی کنفرانس صلح تقدیم شد.
بخش سیزدهم معاهده ورسای یعنی مواد 387 تا 427 به « اختصاص داشت .این مواد ( به غیر از ماده آخر ) به تأسیس سازمانی دایمی برای تدوین نمرات بین المللی کار اختصاص داشته و ماده آخر یعنی ماده 427 به اصول کلی در زمینه کار می پرداخت.به این ترتیب اساسنامه ی « سازمان بین المللی کار» در 11 آوریل سال 1919 به تصویب رسید و ILOدر همان تاریخ متولد شد .البته اصول کلی مندرج در ماده 427 معاهده ورسای ، چند روز بعد یعنی در 28 آوریل همان سال به تصویب رسید .در همین تاریخ اساسنامه یا میثاق سازمان دیگری با عنوان « جامعه ملل » نیز به تصویب رسید که سازمان بین المللی کار به آن وابسته بود .
بند اول ماده 23 میثاق جامعه به مسئله کار می پرداخت این ماده مقرر می داشت :
« با رعایت و حفظ اعتبار معاهدات بین المللی موجود و یا معاهداتی که در آینده انعقاد خواهد یافت ، اعضای جامعه :
تلاش خواهند نمود که برای کار مردان و زنان و کودکان در قلمرو خویش وضعی عادلانه و مطابق با شأن انسانی پدید آورندو همچنین این وضع و حال را به تمام کشورهایی که با آن ها روابط تجاری و صنعتی دارند تعمیم دهند و برای تحقق این امر سازمان های بین المللی مناسب تأسیس نمایند .»
مقر این سازمان در شهر ژنو بود و هر چند کهILOعضو جامعه ملل بود ولی به نسبت دیگر ارکان جامعه ی ملل از استقلال بیشتری برخوردار گردید . به عنوان مثال کشورهایی که از جامعه ملل خارج می شدند مجاز بودند تا همچنان در سازمان بین المللی کار باقی بمانند .

مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین المللی
سازمان بین المللی کار همانند هر سازمان دیگری متشکل از ارکانی است .این ارکان برطبق ماده 2 اساسنامه (و ماده 388 عهدنامه ورسای ) عبارتند از :
1 . کنفرانس عمومی
2 . هیئت مدیره
3 . دفتر بین المللی کار
این سازمان علاوه بر ارگان های یادشده دارای چندین مؤسسه مطالعاتی و آموزشی و نیز تعدادی کمیسیون فنی است که هر کدام از آن ها اقدامات و فعالیت هایی را در راستای بهبود وضعیت کارگران و نیل به عدالت اجتماعی به انجام می رسانند .
ویژگی منحصربه فرد سازمان بین المللی کار ، شرکت سه جانبه نمایندگان دولت ها ، کارگران و کارفرمایان در هر یک از بخش های آن است . به عبارت دیگر « کلیه ارگان های سازمان بین المللی کار یعنی کنفرانس بین المللی کار ، هیئت مدیره ، کمیسیون های مختلف مرکب از سه دسته نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان است . »
ویژگی سه جانبه بودن سازمان بین المللی کار ، حتی در مقایسه با دیگر ارگان های نظام سازمان ملل متحد بی همتاست .
بسیاری از نویسندگان بر این عقیده اند که ساختار سه جانبه این سازمان سبب توانمند شدن آن شده است ، به طوری که وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحران های اقتصادی گوناگون نتوانسته لرزه ای هرچند کوچک بر بنیان های استوار ILOوارد سازد . درحالی که برخی از همین وقایع و حوادث موجب شد تا جامعه ی ملل تضعیف شده و حتی سرانجام با شکست مواجه گردد و جای خود را به سازمان ملل متحد دهد .

مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین المللی کار
هر سازمان بین المللی دارای اهداف و وظایفی است که در اساسنامه آن سازمان پیش بینی شده وسیاست ها و راهبردهای سازمان مذکور بر اساس این اهداف و وظایف تعیین می شود و به مرحله اجرا درمی آید . سازمان بین المللی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و دارای اهداف و وظایفی است.
اهداف اولیه سازمان بین المللی کار در سال 1919 و در متن اولیه ی اساسنامه ترسیم شد. ولیکن در دهه های بعد به ویژه در سال 1944 اهداف و وظایف سازمان به نحو« روشن تر ، کامل تر و دقیق تری » تعیین گردید .
در سال های اخیر یعنی در سال 1988 میلادی نیز اعلامیه ی اصول وحقوق بنیادین کار به تصویب رسیده است و در آن از کشورهای عضو خواسته شده تا حقوق اساسی و بنیادین کار را رعایت کنند .
علاوه بر این چهار هدف راهبردی سازمان بین المللی کار نیز در آستانه ی هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان تعیین شده است . این اهداف متضمن آرمان های والای موسسان اولیه سازمان بین المللی کار است ونیل به آن ها مفهوم« کار شایسته» برای همه مردان و زنان را تضمین می کند .
در این مبحث ابتدا به تشریح اهداف و وظایف سازمان بین المللی کار می پردازیم ، سپس اقدامات ، فعالیت ها و برنامه های سازمان را با توجه به اهداف مذکور در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین المللی کار
در بخش های قبلی به شروط کارگری و اصول نه گانه ای که در عهدنامه صلح ورسای مورد پذیرش واقع شدند ، اشاره شد .این اصول در واقع وظایف و اهداف این سازمان بین المللی نوپا و تازه تأسیس را مشخص نموده وباتغییرات اندکی در اساسنامه آن گنجانیده شده است .
اینک به بررسی مقدمه اساسنامه ی سازمان بین المللی کار می پردازیم که در بردارنده ی اهداف و مقاصد اولیه ی این سازمان می باشد. مهم ترین وظیفه ی سازمان بین المللی کار ، استقرار عدالت اجتماعی در سراسر جهان است. مقدمه ی اساسنامه، تحقق عدالت اجتماعی را شرط لازم برای برقراری صلح جهانی پایدار و واقعی دانسته است .
ادوارد فیلان چهارمین مدیرکل دفتر بین المللی کار در خصوص رابطه ی بین عدالت اجتماعی و صلح جهانی پایدار می گوید :
« …صلح غیر از حالت نبود جنگ است و صلح واقعی زمانی جود دارد که شرایط عادلانه و هماهنگ کار در داخل کشورها و در رابطه ی بین کشورها وجود داشته باشد وحالت رقابت را ازصورت خطرناک و نامشروع آن بیرون بیاورد .تدوین مقررات بین المللی کار به چنین صلحی می تواند قطعاً کمک کند .
….ایجاد مقررات بین المللی کار ، مفهوم هم بستگی بین کارگران را تقویت می کند ونوعی وجدان اجتماعی مشترک به وجود می آورد وامکان همکاری مشترک را افزایش می دهد . علاوه بر آن، مشارکت مستقیم کارگران در تدوین مقررات بین المللی کار از طریق شرکت نمایندگان سازمان های کارگری کشورهای عضو در مراحل مختلف تصویب مقررات در واقع نوعی مشارکت مردم جهان در تأمین صلح است .»
دیباچه اساسنامه سازمان بین المللی کار، برای بهبود شرایط کار، راهکارهای ذیل را پیش بینی کرده است :
– تنظیم ساعات کار و تعیین حداکثر مدت کار در روز و هفته

– به کار گماری نیروی کار و جلوگیری از بیکاری
– تعیین موضع کافی برای امرارمعاش
– حمایت از کارگران در برابر بیماری های عمومی و امراض و حوادث ناشی از کار
– حمایت از منافع کارگران شاغل در خارج از وطن خویش
– حمایت از کودکان، جوانان و زنان
– تأمین و پیش بینی مستمری های پیری و معلولیت
– به رسمیت شناختن اصل مزد برابر برای کار باارزش مساوی
– به رسمیت شناختن اصل آزادی انجمن ها و حق تشکل
– سازماندهی آموزش فنی و حرفه ای
تا سال 1946 ماده 427 پیمان ورسای و یا همان ماده 41 اساسنامه، اهداف، اصول کلی و صلاحیت های سازمان بین المللی کار را بیان می کرد . اما در بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کار در سال 1944 ، اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار به تصویب رسید که جانشین ماده 41 اساسنامه گردید . این سند که بعدها به نام اعلامیه ی فیلادلفیا شهرت یافت از سال 1946 رسماً به عنوان ضمیمه اساسنامه سازمان بین المللی کار شناخته می شود ماده نخست اساسنامه مقرر می دارد : « به منظور تحقق مقاصد مذکور در دیباچه این اساسنامه و اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار که در دهم ماه می 1944 در فیلادلفیا به تصویب رسیده و متن آن پیوست این اساسنامه است ، سازمانی دایمی تأسیس می گردد.»
از علل مختلفی که زمینه ساز تنظیم و تصویب این سند مهم و سرنوشت ساز بود می توان به دو علت اشاره نمود . نخست ،آن که در فاصله بین 2 جنگ جهانی ، دنیا با دگرگونی های عمیق اجتماعی و اقتصادی مواجه شده بود . دیگر آنکه سطح توقع کارگران و مدافعان حقوق آن ها نسبت به سال های آغازین فعالیت سازمان بین المللی کار افزایش یافته بود .
این اعلامیه در 5 بند به بیان اهداف و مقاصد سازمان بین الملل کارو نیز اصول لازم الرعایه در سیاست کشورهای عضو می پردازد .
بند نخست اعلامیه اصول زیر را که سازمان بر پایه ی آن ها بنا شده است را مورد تأیید قرار می دهد:
« – کار کالا نیست
– آزادی بیان و انجمن برای پیشرفت پایدار ضروری است
– فقر… خطری برای رفاه همه محسوب می شود
– مبارزه با احتیاج باید در هر کشور با نیروی خستگی ناپذیر ادامه یابد و در سطح بین المللی نیز با تلاش مداوم و هماهنگ پیگیری شود و در این مبارزه ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با نمایندگان دولت ها به طور برابر همکاری داشته باشند و آزادانه در گفتگوها شرکت کننده و در تصمیم گیری های دموکراتیک در زمینه گسترش رفاه عمومی مشارکت نمایند .»
بند دوم اعلامیه نیز ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی مقرر می دارد :
«… همه افراد بشر ، صرف نظر از نژاد ، عقیده یا جنس حق دارند که پیشرفت مادی و شکوفایی معنوی خود را آزادانه و با برخورداری از کرامت انسانی و در امنیت اقتصادی با فرصت مساوی دنبال کنند … »
بند سوم اعلامیه فیلادلفیا به منظور اجرای اهداف فوق وظایف سازمان بین المللی کار را به شرح زیر بیان کرده است:
– تأمین اشتغال کامل و ارتقای سطح زندگی افراد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– استخدام کارگران در مشاغلی که آن ها بتوانند از همه مهارت ها و دانش خویش در جهت تأمین رفاه عموم استفاده کنند
– فراهم کردن امکانات آموزش حرفه ای و تسهیل در مهاجرت نیروی کار و اقامت همراه با تضمین های کافی برای همه افراد ذینفع
– فراهم کردن امکانات برای عموم افراد به نحوی که از مزایای مربوط به مزد و سایر درآمدها و ساعات کار و شرایط دیگر کار بهره مند شوند و تضمین حداقل معاش برای تمام شاغلین که به این حمایت ها نیازمندند
– به رسمیت شناختن واقعی حتی مذاکره دسته جمعی و همکاری مدیریت و نیروی کار در بهبود کارآیی تولید و نیز مشارکت کارگران و کارفرمایان در تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی و اقتصادی
– گسترش مقررات تأمین اجتماعی به منظور تضمین درآمد پایه و تأمین مراقبت های کامل پزشکی برای همه کسانی که به چنین حمایت هایی نیازمندند
– حمایت کافی از زندگی و سلامت کارگران در کلیه مشاغل
– پیش بینی حمایت های لازم به منظور رفاه کودک و مادر
– تأمین تغذیه و مسکن مناسب و تسهیلات اوقات فراغت و امکانات فرهنگی
– تأمین فرصت های برابر در زمینه های آموزشی و حرفه ای
با مقایسه اعلامیه مذکور و اساسنامه ی اولیه ی سازمان بین المللی کار در می یابیم که اهداف و مقاصد سازمان در اعلامیه ی فیلادلفیا با بیان تازه ای مطرح شده و مفاهیم جدید و پویاتری به اساسنامه اضافه شده است. به عبارت دیگر همان طور که در قبل اشاره شد ، اعلامیه ی فیلادلفیا به طرز کامل تر و دقیق تری به بیان وظایف و اهداف سازمان بین المللی کار پرداخته است .
همچنین در اعلامیه ی فیلادلفیا اهداف متعالی تر و وظایف گسترده تری چه از جنبه اجتماعی و چه از جنبه اقتصادی برای سازمان بین المللی کار ترسیم شد. اهمیت این اعلامیه بدان حد است که روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا آن را با اعلامیه استقلال آمریکا قابل مقایسه دانسته است .
صدور این اعلامیه در سال 1944 و الحاق آن به اساسنامه در سال 1946 ، سبب شد تا سازمان بین المللی کار با قدرت بیشتر و عزم راسخ تری به فعالیت بپردازد . ضمن آنکه اعلامیه مذکور خود ، برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ( از مهم ترین اسناد بین المللی به شمار می روند ) به عنوان 1 نمونه و الگو بدیع مورد استفاده قرار گرفت .
نکته آخر در خصوص اعلامیه فیلادلفیا آنکه پیش نویس این سند توسط 2 تن از آرمان گرایان برجسته ی سازمان بین المللی کار یعنی ادوارد فیلان ( مدیر کل وقت سازمان ) و ویلفرد جنکز ( که بعدها به سمت مدیر کلی سازمان برگزیده شد ) تنظیم شده است .
پس از پایان جنگ سرد و آغاز عصر ارتباطات و تحولات مربوط به جهانی شدن اقتصاد و آزادسازی تجارت ، سازمان بین المللی کار وادار شد تا خود را با این تغییرات هماهنگ سازد تا همچنان بتواند به انجام وظایف خود بپردازد .
از همین روی ، نیم قرن بعد از صدور اعلامیه فیلادلفیا ، یعنی در سال 1994 ، فرایند تجدید نظر و بازبینی استانداردهای بین المللی کار به منظور تقویت و روزآمد کردن آن ها آغاز شد . این مهم در پی گزارش میشل هنسن مدیر کل وقت سازمان بین المللی کار جامه عمل پوشید و هیئت مدیره با تشکیل کار گروهی با عنوان « کار گروه سیاست بازنگری در معیار ها » مأموریت یافت تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع، راهکارهای لازم را برای بازنگری در مقاوله نامه ها و تعریف نیازهای کنونی پیش بینی کند .
در نتیجه تحقیقات و بررسی کار گروه مذکور و اقدامات متعاقب آن ، راهکارها و تدابیر زیر برای تقویت و روزآمد کردن استانداردهای بین المللی کار

]]>