پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد سازمان ملل متحد

استانداردهای مندرج در این مقاوله نامه جنبه ی حداقل دارد و مقررات مربوط به حمایت های اجتماعی در کشورهای عضو نباید از این حداقل ها کمتر باشد .
در قرن بیست و یکم، سازمان بین المللی کار، هدف ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی قابل قبول و متناسب از طریق ایجاد نظام مؤثر تأمین اجتماعی را پیگیری می کند ، زیرا این آرمان برای حصول کار شایسته و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی آینده یک ضرورت است . اهداف دیگر سازمان در بخش حمایت های اجتماعی ، ارتقای سیاست های حمایت اقتصادی (که مدیریت بخش های مختلف اقتصادی مربوط می شود) و نیز توجه به مسئله ی کار ایمن ( در ارتباط با ایمنی و بهداشت کار ) می باشد .

بند د: تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی
چهارمین و آخرین هدف استراتژیک سازمان بین المللی کار ، تقویت سه جانبه گرایی و گفت وگوی اجتماعی است . ابتدا به تشریح اصطلاح “ سه جانبه گرایی” می پردازیم . در سازمان بین المللی کار نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت ها در همه مراحل ، چه در مرحله ی تنظیم مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها و چه در مرحله ی اجرای اسناد مذکور، مشارکت و همکاری می کنند . از طرف دیگر در اغلب مقاوله نامه های تصویبی از سوی سازمان، بر مشورت با سازمان های کارگری صلاحیت دار تأکید شده است . به طورکلی می توان گفت که سه جانبه گرایی در تمام مراکز بخش های سیاست گذاری بین المللی و داخلی مرتبط با موضوع روابط کارگر، کارفرما و دولت لازم الرعایه می باشد و تجربیات سازمان بین المللی کار نیز با بیان این نکته است که اولاً از طریق سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی می توان مشکلات عدیده ای را حل کرد ، ثانیاً حذف یا کم رنگ کردن نقش هر یک از طرف های گفتگوی اجتماعی به ویژه کارگران و کارفرمایان، زمینه ساز بروز مشکلات زیادی خواهد شد. اصطلاح “گفت و گوی اجتماعی” به معنای فراهم شدن امکان ابراز نظر برای کارگران و دفاع از منافع ایشان و طرح موضوعات مربوط به کار با کارفرمایان و مقامات دولتی است . در واقع گفت وگوی اجتماعی مشکلات اساسی کارگران و کارفرمایان را حل می کند که در نتیجه ی آن هم بستگی اجتماعی تقویت می شود .

گفت وگوی اجتماعی و سه جانبه گرایی از منظر سازمان بین المللی کار، ابزارهای قدرتمندی در جهت توجه و در نظر گرفتن مسائل مشترک سه گروه (کارگران، کارفرمایان و دولت ) با طرح مواردی از قبیل سهیم شدن در اطلاعات ، مشورت سه جانبه و سهیم شدن در اخذ تصمیمات شمار به می آیند .
گفتار دوم : اقدامات سازمان بین المللی کار
سازمان بین المللی کار از سال 1919تاکنون ، بی وقفه و بدون آن که هدف والای خود که همانا استقرار عدالت اجتماعی است را به بوته فراموشی بسپارد ،اقدامات و فعالیت های ارزنده ای را تدارک دیده و به انجام رسانیده است .
زمینه های فعالیت سازمان بین المللی کار بسیار متنوع و گسترده است تا جایی که اگر فقط بخواهیم به معرفی عناوین آن ها بپردازیم، فهرستی بس طولانی را در پیش رو خواهیم داشت .اقدامات سازمان بین المللی کار از بدو تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. به در حال حاضر این سازمان در زمینه های زیر فعالیت می کند :
– تنظیم و ارائه ی سیاست ها و برنامه های بین المللی به منظور ارتقای حقوق بشر در محیط کار، بهبود شرایط کار و معیشت و افزایش فرصت های شغلی
– تنظیم و ارائه معیارهای بین المللی کار همراه با تصویب و صدور دستورالعمل هایی برای مسئولان کشورها به منظور دنبال کردن این خط مشی ها و اجرای صحیح آن ها، تحت نظارت یک نظام حمایتی واحد در زمینه ی اجرای معیارها
– تنظیم برنامه ی گسترده همکاری فنی بین المللی ، برای کمک به دولت ها در زمینه های آموزش حرفه ای و آموزش فنون تازه حرفه ای، سیاست اشتغال، اداره کار، قانون کار، روابط صنعتی، شرایط کار، تعاونی ها، تأمین اجتماعی، آمارهای کار و بهداشت و ایمنی شغلی و نیز مشارکت فعالانه سه گروه اصلی یعنی دولت ها، کارگران و کارفرمایان به منظور اجرای واقعی و مؤثر همکاری های فنی
– تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه ی فعالیت های فوق و انتشار آن ها جهت کمک به ارتقا و گسترش تمام این تلاش ها .
سازمان بین المللی کار در به ثمر رساندن اقدامات یاد شده با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده است .یکی از مهم ترین چالش ها و مشکلات سازمان بین المللی کار در سال های آغازین، تردید در صلاحیت این سازمان در خصوص شمول برخی از مسائل مربوط به کار بوده است.مخالفان سازمان هر آنچه در توان داشتند به کار گرفتند تا صلاحیت آن را تا جایی که امکان داشت، محدود سازند. تصور برخی از آنان این بود که سازمان برای ایجاد و وضع مقرراتی هماهنگی در زمینه ی مقابله با شرایط کار نابسامان و بسیار سخت کارگران صنایع تصویب شده است و در سایر زمینه ها صلاحیت اظهار نظر و تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه ندارد .
اما خوشبختانه ایده ی فوق به تأیید دیوان دایمی دادگستری بین المللی نرسید؛به طوری که اکنون تمام دول دنیا، صلاحیت عام سازمان بین المللی کار را پذیرفته اند و اذعان می کنند که به وظایف سازمان محدود به حمایت از کارگران یدی نیست ، بلکه « قلمرو صلاحیت این سازمان همه ی کسانی را در بر می گیرد که کار می کنند .»
نکته دیگر در خصوص سازمان بین المللی کار ، روابط این سازمان با جامعه ی ملل و جانشین آن سازمان ملل متحد است. سازمان بین المللی کار هم زمان با جامعه ی ملل تأسیس شد و روابط گسترده ای را با سازمان فراگیر بین المللی برقرار کرد. به طوری که بودجه ی سازمان بین المللی کار را جامعه ی ملل تعیین و تنظیم می کرد و از نظر اداری نیز رابطه ی نزدیکی میان این دو نهاد بین المللی وجود داشت .
با شروع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن فروپاشی جامعه ی ملل،سازمان بین المللی کار فعالیت های خود را گسترش داد. این مهم به دنبال اصلاحیه ی صالح 1946در اساسنامه ی سازمان به وقوع پیوست.
همچنین به موجب توافق نامه ای که میان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار به امضا رسیده است، سازمان بین المللی کار ضمن داشتن استقلال اداری، به عنوان اولین کارگزاری تخصصی ملل متحد شناخته شده است .بر طبق آن توافق نامه مذکور، این دو سازمان بین المللی ضمن همکاری در زمینه های مختلف می توانند موضوعاتی را برای طرح در جلسات مربوط به یک دیگر پیشنهاد کنند.
ماده 12 اساسنامه ی سازمان بین المللی کار، همکاری های مشترک میان این سازمان و دیگر سازمان های بین المللی فراگیر را مجاز دانسته است. سازمان بین المللی کار با کارگزاری های تخصصی دیگر که وابسته به سازمان ملل متحدند در ارتباط است و با آن ها همکاری می کند. از آن جمله می توان به روابط نزدیکی بین سازمان بین المللی کار و برنامه ی توسعه ی ملل متحد ( UNDP) و صندوق جمعیت ملل متحد ( UNFPA) اشاره نمود.

همچنین سازمان بین المللی کار با همفکری و مساعدت چند مؤسسه تخصصی و سازمان بین المللی اقدام به ایجاد کمیته ها و کمیسیون های مشترک کرده است. به عنوان مثال دو کمیته در زمینه های بهداشت دریانوردان و بهداشت شغلی مشترکاً توسط سازمان بین المللی کار او و سازمان بهداشت جهانی تأسیس شده است. همچنین کمیته ای نیز با عنوان « کمیته ی مشترک کارشناسان سازمان بین المللی کار و سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( یونسکو) در زمینه ی اجرای توصیه نامه های مربوط به وضعیت کادر آموزشی » با مشارکت ILOو یونسکو تشکیل شده است .
حال اقدامات و فعالیت های سازمان بین المللی کار در دو سطح جهانی و منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد.
بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی
1. تنظیم و تصویب قوانین بین المللی کار
2 . تدوین برنامه های مرتبط با موضوع کار
3. برنامه بین المللی برای حدف کار کودک


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن)
میلیون ها کارگر اعم از زن و مرد در سراسر جهان در شرایط خطرناکی به کار مشغولند آمارهای سازمان بین المللی کار که در ذیل ارائه می شود نشان می دهد که :
– هر سال بیش از 2میلیون نفر بر اثر حوادث شغلی و یا بیماری های ناشی از کار از حق حیات محروم می شوند و جان خود را از دست می دهند
– بیش از 160میلیون کارگر به دلیل خطرات محیط کار بیمار می شوند
– زنان، کودکان و مهاجران از طبقات حمایت های شغلی در میان گروه های دیگر کارگران برخوردارند
– اغلب کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک فاقد شرایط مطلوب هستند و کارگران در این اماکن از کلیه حمایت های شغلی محروم اند.
متأسفانه اطلاعات و دانش ناکافی جامعه بین المللی و به ویژه جوامع در حال توسعه در زمینه ایمنی و بهداشت کار و نیز حوادث و بیماری های شغلی سبب می شود تا در اغلب موارد مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی کار و ملاحظات محیطی نادیده گرفته شود.
برنامه کار ایمن در واکنش به موضوع حق داشتن کار شایسته و ایمن طراحی شده است حاصل این آرمان ، سبب بهبود و ارتقای حمایت شغلی برای همه کارگران خواهد شد .
اهداف اصلی برنامه کار ایمن عبارتند از :
– آگاه سازی جهانی نسبت به ابعاد و نتایج حوادث ، صدمات و بیماری های شغلی
– ارتقای هدف بنیادی حمایت از تمام کارگران بر طبق معیارهای بین المللی کار
– افزایش ظرفیت دول عضو به منظور طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های مؤثر پیشگیرانه و حمایتی.
در واقع برنامه کار ایمن ، برای افزایش آگاهی و دانش بین المللی جهت ارتقا و حمایت از برنامه های ایمنی کار در سطح ملی توسط سازمان بین المللی کار ایجاد شده است .
موارد و حوزه هایی را که تحت شمول برنامه کارایمن قرار می گیرندبه شرح زیر می باشند :

]]>