شناسایی تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن بر قابلیت پاسخگوی سریع سازمان- قسمت ۹

تبدیل

 

 

استفاده از فناوریهای جدید جهت بهبود گردش اطلاعات، حمایت از جستجوی دانش و نوآوری، حمایت از انتقال داوطلبانه دانش بین اعضاء سازمان، تطبیق نوآوری های رقبا با نیازهای سازمان، یکپارچگی واحد R&D با واحدهای دیگر سازمان.

 

 

واسطه ای

 

 

 

۴-۲

 

 

کاربرد(بکارگیری)

 

 

استفاده از تکنولوژی های سودمند، استفاده از دانش و فناوریهای موفق، استفاده از دانش و تجربه کارکنان در راستای تلفیق و تفسیر دانش جدید، اجراء برنامه های خاص جهت ارتقاء درک و تحلیل دانش مدیریان، برگزاری دوره های منظم جهت آموزش اعضاء.

 

 

واسطه ای

 

 

 

۳

 

 

قابلیت پاسخگویی سریع :

 

 

قیمت، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات

 

 

وابسته

 

 

 

۱-۳

 

 

قیمت

 

 

قابل قبول بودن قیمت، رقابتی بودن قیمت، وجود روندهای قیمت گذاری.

 

 

وابسته

 

 

 

۲-۳

 

 

کیفیت

 

 

بالا بودن شهرت برند سازمان، تطبیق محصولات با نیازهای بازار، قابل قبول بودن ویژگی های محصولات سازمان، پایین بودن نرخ محصولات معیوب.

 

 

وابسته

 

 

 

۳-۳

 

 

قابلیت اطمینان

 

 

اجرای قرارداد در زمان تعیین شده، انجام دقیق کلیه تعهدات، مطابقت محصولات با خواست مشتری.

 

 

وابسته

 

 

 

۴-۳

 

 

انعطاف پذیری

 

 

تغییر محصولات سازمان بر اساس تغییر نیاز مشتریان، عکس العمل مناسب در قبال تغییرات محیطی.

 

 

وابسته

 

 

 

۵-۳

 

 

زمان

 

 

پایین بودن زمان دسترسی به سازمان، پایین بودن زمان انجام قراردادها.

 

 

وابسته

 

 

 

۶-۳

 

 

خدمات

 

 

تنوع محصولات، جذابیت محصولات، رفتار مناسب کارکنان، آراستگی فضای فیزیکی سازمان.

 

 

وابسته

 

 

۳-۸) روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار هر پژوهشی در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش قرار دارد. با توجه به این‌که در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد. روایی توانایی آزمون در اندازه‌گیری صفت یا ویژگی مورد نظر است و به این مفهوم است که ابزار مورد استفاده پژوهشگر چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش با وجود استاندارد بودن پرسشنامه، برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده از نظرات اساتید، متخصصان موضوع پژوهش و تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شده است.
میزان ثبات یک آزمون در اندازه‌گیری موضوع مورد نظر، در طول دوره‌های زمانی مختلف، پایایی آزمون اطلاق می‌شود. برای بررسی پایایی از روش هایی مانند اعتبار آزمون مجدد، فرم‌های موازی، دو نیمه کردن آزمون و آلفای کرونباخ استفاده می‌شود. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد. با توجه به جدول ۳-۲ ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسش نامه پژوهش حاضر ۹۱۶/۰ است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.
جدول ۳-۲٫ ضریب پایایی برای کل پرسشنامه

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بخش‌ها (سؤال‌ها) آلفای کرونباخ
۵۹ ۹۱۶/۰

 

در جداول ۳-۳ الی ۳-۵ نتایج بدست آمده برای قسمت های ۳ گانه پرسش نامه که عبارتند از : تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش، ظرفیت جذب دانش و قابلیت پاسخگویی سریع ارائه شده است.
جدول ۳-۳٫ ضریب پایایی برای سوالات تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش

 

 

 

 

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *