No category

دانلود پایان نامه درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه

صنعتي و آن چه در جهان مي گذرد نيست، بلکه تلويزيون منبع آموزش اجتماعي است و اين يادگيري بيشتر در تماشاي برنامه هاي نمايشي و سرگرم کننده رخ مي دهد. انگيزه اين يادگيري کلي است نه جزئي، اما کودکان و نوجواناني که در گزارش هاي خود يادگيري را عامل تماشاي تلويزيون ذکر کرده اند، به احتمال فراوان، برنامه هاي خاصي را در نظر داشته اند. براي بينندگان کودک و نوجوان تماشاي تلويزيون منبع يادگيري مسائل گوناگون است: يادگيري درباره خود، اين که در موقعيت هاي مختلف چگونه رفتار کنند، با مشکلات خود در خانواده چگونه برخورد کنند و فراگيري چيزهايي در مورد حفظ سلامت، کم کردن وزن، سر و لباس و مدهاي روز و زودگذر. اما يادگيري در زمينه مسائل اجتماعي به روشي که جامعه براي اداره امور انتخاب مي کند اشاره دارد، همچون مسائلي در مورد قشرها و گروه هاي مختلف اجتماعي، مشاغل مختلف، کسب بينش درباره رفتار و روش زندگي مردمي که در فاصله دوري از آن ها زندگي مي کنند يا در گذشته زندگي مي کردند و حوادثي خارج از دنياي واقعي که در آينده ممکن است تحقق يابد.
برخي از کودکان و نوجوانان تلويزيون را منبع اندرز مي دانند و گفته اند که تلويزيون براي اتخاذ تصميم در مورد مشکلي که دارند، مثل رفتار با اوليا يا مشکلات خانوادگي، آن ها را راهنمايي مي کند. همچنين، تلويزيون اين بينش را در آن ها به وجود آورده است که بايد در مورد هر آن چه که انجام مي دهند هوشيار و آگاه باشند. يادگيري مهارت ها يا انجام دادن کاري، مورد ديگري است که کودکان و نوجوانان به آن اشاره کرده اند، همچون پيشنهادهايي که تلويزيون درباره آشپزي، شغل يابي، رفتن به مسافرت هاي کوتاه، ورزش، بازي و مسائلي از اين دست ارائه مي دهد.
وقتي کودکان و نوجوانان از روش هاي مقابله با نيازها يا هيجان هاي خاص در محيط اجتماعي آگاهي ندارند، براي برآورده کردن نيازها و تمايلات خود، از روش هاي مشابه موقعيتي که در تلويزيون مشاهده کرده اند بهره مي گيرند. يادگيري به اين روش گاه زيان آور و فاجعه آفرين بوده است. در ضمن، کودکان و نوجوانان اظهار داشته اند که از تلويزيون چيزهايي ياد مي گيرند که در مدرسه به آن ها ياد داده نمي شود.
تلويزيون در حکم مصاحب
تماشاي تلويزيون با اين دليل مفاهيم متفاوتي دارد، که از آن جمله است گرد هم آمدن اعضاي خانواده براي تماشاي تلويزيون و لذت بردن از برنامه هاي آن . شايد اين مسئله در سال هاي اوليه پيدايش تلويزيون صادق بود، ول

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعمواد مخدر، مصرف مواد، سوء مصرف مواد

دیدگاهتان را بنویسید