تحلیل فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام- قسمت ۱۳

*گسترش حوزه‌ها
در کنار همه‌ی موارد فوق نیاز است که به گسترش حوزه‌های امر به معروف پرداخته‌شود. اولین حوزه‌ای که امروزه مدنظر عموم افراد است حوزه‌ی اخلاق دینی می‌باشد که متوجه جنبه‌ای از دین داری افراد است. از غیبت و تهمت و دروغ و ناسزا گرفته تا حجاب و…، بدون شک در گام اول می‌بایست در این حوزه ،از گناهانی که گسترده تر شده‌است به افراد آگاهی داد که می‌توانند در حوزه‌ی این گناهان به یکدیگر امر و نهی کنند. در این بخش می‌بایست عمده‌ی معروف و منکرات دینی مورد توجه قرار گیرند.
دومین حوزه، مربوط به نظام اسلامی است. این حوزه‌ی سیاسی که به تعبیر مقام معظم رهبری اولی‌ترین حوزه‌ی امر و نهی می‌باشد، با سلامت و بقای نظام در ارتباط بوده و مشتمل بر ابعاد مختلفی می‌شود که از تذکر به بدگویان نظام آغاز شده و تا تذکر و بازخواست مسئولان خطاکار ادامه می‌یابد.
سومین حوزه نیز حوزه‌ی اجتماعی است که این حوزه‌ی نظارت اجتماعی تنها حوزه‌ای است که امروزه در غرب وجود داشته و قوی است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در مسأله‏ى امر به معروف و نهى از منکر، فقط نهى از منکر نیست؛ امر به معروف و کارهاى نیک هم هست. براى جوان، درس خواندن، عبادت کردن، اخلاق نیک، همکارى اجتماعى، ورزش صحیح و معقول و رعایت آداب و عادات پسندیده در زندگى، همه جزو اعمال خوب است. براى یک مرد، براى یک زن و براى یک خانواده، وظایف خوب و کارهاى بزرگى وجود دارد.
مدل راهبردی اشاعه‌ی امر به معروف و نهی از منکر
برای گسترش امربه معروف و نهی ازمنکر چه باید کرد؟ این سوالی است که پاسخ آن هم‌اندیشی نهادهای مختلف مسئول را می‌طلبد، ولی با توجه به مدل مشروح می‌توان مجموعه راهبردهای ذیل را بدین منظور ارائه نمود:

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف راهبرد راس برنامه مسئول
۱ بازسازی و ساختارسازی نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر
بازسازی ساختاری ستاد احیای امر به معروف
بازنگری روی شرح وظایف و مسئولیت‌های ستاد
ستاد احیا و نهادهای بالادستی
۲ تبیین، تبلیغ، ضرورت‌شناسی و آموزش امر به معروف و نهی از منکر
تامین محتوا از طریق حوزه‌های علمیه و مراکزعلمی کشور
ساخت محصولات آموزشی، تبیینی وتشریحی توسط رسانه‌ها و نهادهای آموزشی
رسانه‌ها، نهادهای آموزشی مستقیم  و غیر مستقیم
حوزه‌های علمیه
۳ ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای حمایت از آمران و ناهیان
ایجاد راهکارهای قانونی ممانعت از واکنش تندمتخطیان در مقابل امربه معروف ایجاد راهکارهای اجرای مرحله‌ی عملی امر و نهی توسط دولت اسلامی
نهادهای قانونگذار
۴ تاسیس نهادهای مسئول برای مرحله عملی امرو نهی ستاد احیای امر به معروف
۵ ایجادشبکه‌های تخصصی مربیان آمر و ناهی ستاد احیای امر به معروف ونهی ازمنکر
۶ ایجاد و مدیریت شبکه‌های حامی امر به معروف و نهی از منکر ستاد احیای امر به معروف ونهی ازمنکر
۷ ایجاد شبکه‌های ترویجی تحت نظر ستاد احیای امر به معروف ونهی ازمنکر

 

۱-  بازسازی و ساختارسازی نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر
در این بخش دو اصلاح ساختاری و اساسی مدنظر است؛ اولا بازنگری روی ساختار سازمانی و اصلاحات عمیق در نهاد متولی امر به معروف و نهی از منکر. کلیه‌ی نهادهایی که به نحوی با بحث امر به معروف مرتبط هستند می‌بایست به‌گونه‌ای به صورت سازمانی با این نهاد مرکزی مرتبط شوند.
ثانیا بازنگری روی اختیارات و مسئولیت‌های این نهاد مرکزی.
در واقع می‌بایست با ایجاد یک ستاد عظیم (یا بازنگری روی ساختار ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر) به گونه‌ای تلاش شود تا یک مجموعه با اختیارات کافی و ارتباط با همه‌ی نهادهای مسئول ایجاد گردد و این مجموعه بتواند به مدیریت فرایند امر به معروف و نهی از منکر در کشور بپردازد. از سوی دیگر می‌بایست نهادهای بازخواست‌کننده‌ی کشور و سازمان های نظارتی بر عملکرد این ستاد نظارت دقیق و موشکافانه داشته باشند.
۲-  تبیین، تبلیغ، ضرورت‌شناسی و آموزش امر به معروف و نهی از منکر
این حوزه که مختص مجموعه‌ نهادهای آموزشی کشور است، همه‌ی سازمان‌های اثرگذار در جامعه را در برمی گیرد که عمده‌ی آنها عبارتند از:
– صدا و سیما
– آموزش و پرورش
– وزارت علوم
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– و…
در حقیقت وظیفه‌ی این نهادها عبارت است از:
– تعریف و معرفی امر به معروف و نهی از منکر و مفهوم‌شناسی آن (به روش‌های مستقیم مانند کلاس و کتاب، روش‌های غیرمستقیم مانند فیلم و …)
– تبلیغ وضرورت‌شناسی امربه معروف و نهی ازمنکر وحساس‌کردن جامعه‌ی دینیکشور نسبت به آن
– آموزش امربه معروف و نهی از منکر(به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، چگونگی، مراتب، حد و مرزها، مخاطبان، زمان و مکان مناسب، الزامات، آسیب‌ها و… (
۳-  ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای حمایت از آمران و ناهیان
مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانون گذار کشور می‌بایست به ایجاد قوانین کافی و محکم برای حمایت از آمران و ناهیان اقدام کنند. این حمایت می‌بایست دو شکل را شامل شود:
الف) حمایت از آمر و ناهی هنگامی که بحث به مورد اختلافی برسد: در واقع اگر شخصی در مقابل امر و نهی مقاومت کند، می‌بایست به شکل محکم از آمر و ناهی دفاع شود تا پس از چند برخورد، زمینه‌ی برخورد متخطیان با آمران و ناهیان عمومی برچیده شود. متاسفانه پدیده‌ای مانند چاقوخوردن و جراحت آمران و ناهیان که در سالیان اخیر شاهد بوده ایم، تماما نتیجه‌ی این امر می‌باشد که مقاومت در مقابل آمر و ناهی هیچ هزینه‌ای برای افراد خاطی در بر نداشته‌است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *