عمومی

بهترین تمرینات برای تقویت چشم

تقویت قدرت بینایی و سلامت چشم ها با چند تمرین ساده در روز شدنیه. در این مقاله با ما همراه شید تا ورزشای تقویت چشم رو معرفی کنیم.

به گزارش آلامتو و به نقل از بدونیم؛ ساعتا نشستن پشت کامپیوتر و تلویزیون واسه چشم بسیار مضره و باعث خارش چشم، خشکی چشم و سردرد می شه. در این مقاله ۱۰ ورزش ساده واسه چشما گذاشته ایم که می تونین در کمتر از ۱۵ دقیقه اونا رو انجام بدین. هر چند وقت یه بار تلاش کنین این ورزشا رو انجام بدین.

به تاریکی خیره شید

آرنجا رو روی میز بذارین، چشما رو ببندین و کف دستا رو روی چشما بذارین و چند دقیقه به تاریکی خیره شید.

حرکت دو طرف چشما

وایسید یا صاف بشینین. مستقیما به جلو نگاه کنین. بدون این که سر رو تکون بدید چشما رو به سمت چپ بچرخونین و به اون چیزی که نگاه می کنین تمرکز کنین. بعد به سمت راست نگاه کنین و به اون چیزی که نگاه می کنین تمرکز کنین. ۵ بار به چپ و راست نگاه کنین و این حرکت رو سه دور تکرار کنین.

حرکت بالا و پایین

صاف بشینین و به مقابل نگاه کنین. بعد به بالا نگاه کنین و به اون چیزی که نگاه می کنین تمرکز کنین. پس از اون به پایین نگاه کنین. نگران چروک شدن پیشونی یا خط اخم نباشین.۵ بار به بالا و پایین نگاه کنین و این حرکت رو ۳ دور تکرار کنین.

حرکت مورب چشما

به مقابل نگاه کنین. به پایین و سمت چپ نگاه کنین. بعد به سمت چپ وبالا نگاه کنین. به اون چیزی که نگاه می کنین تمرکز کنین. این حرکت رو ۵ مرتبه تکرار کنین. بعد به مقابل نگاه کنین و همین حرکات رو در سمت راست تکرار کنین. این ورزش رو ۳ دور انجام بدین.

چشما رو به حالت دایره بچرخونین

صاف بشینین و به سمت چپ نگاه کنین. بعد چشما رو در جهت عقربهای ساعت بچرخونین. ۵ بار به جهت عربهای ساعت و ۵ بار در جهت خلاف عقربهای ساعت. این حرکت رو ۳ دور انجام بدین.

تمرکز به نزدیک و دور

به شیئی که ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر از چشما فاصله داره تمرکز کنین. بعد به شیئی در فاصله دورتر نگاه کنین و روی اون تمرکز کنین و تلاش کنین جزئیات اون رو ببینین. بعد دوباره به اون وسیله نزدیک نگاه کنین. ۵ مرتبه تمرکز رو به دور و نزدیک تغییر بدید. این حرکت رو ۳ دور انجام بدین.

تمرکز ۱

به مقابل نگاه کنین و به نقطه بین ابروها خیره شید. به اون چه که می بینین چند ثانیه تمرکز کنین و دوباره به مقابل نگاه کنین و بین ابروها خیره شید. نقطه تمرکز رو ۵ مرتبه تغییر بدید. این حرکت رو ۳ دور تکرار کنین

تمرکز ۲

به مقابل نگاه کنین و واسه چند ثانیه به نوک بینی خیره شید. بعد دوباره به مقابل نگاه کنین. نقطه تمرکز رو ۵ مرتبه تغییر بدید. این حرکت رو ۳ دور تکرار کنین.

ماساژ ۱

چشما رو ببندین. واسه چند ثانیه چشما رو محکم ببندین بعد ماهیچه های دور و بر چشم رو آزاد کنین. دوباره چشما رو محکم ببندین. ۱۰ مرتبه این حرکت رو تکرار کنین.

ماساژ ۲

چشما رو ببندین و به حالت دایره وار پلکا رو ماساژ بدید. تلاش کنین به آرومی این کار رو انجام بدین و به چشما فشار وارد نکنین. ۱۰ مرتبه حرکت دایره وار به سمت عقربهای ساعت و ۱۰ مرتبه به سمت خلاف عقربهای ساعت ماساژ بدید.

چیجوری چشمامون رو تقویت کنیم؟

عینک بزنیم یا لیزیک کنیم؟

بدونیم سلامت چشم چیجوری