عمومی

بنزین ۸ نرخی می‌شود!

الان بنزین در جایگاه ها با در نظر گرفتن نوع سهمیه اون به چند قیمت فروخته می شه. حال سوال اینجاس که در صورت زیاد شدن قیمت سوخت، تکلیف بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت چی می شه؟

 

ایسنا:با در نظر گرفتن این که مسوولان وعده داده ان، بنزین ذخیره شده در کارت های سوخت که قبل از اجرای قانون هدف دار کردن یارانه ها شارژ شده، با همون قیمت۱۰۰ و ۱۵۰ تومن و بدون قید وقتی قابل مصرف باشه، براساس آمارمنتشر شده تا کنون حجم بنزین ۱۰۰ تومانی موجود در کارت های سوخت به صفر نرسیده و به طور تقریبی حدود بنزین مورد نظر در کارت ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون لیتر برآورد می شه.

 

از طرف دیگه با زیاد شدن قیمت سوخت، بنزین معمولی نیمه یارانه ای هر لیتر ۴۰۰ تومن، بنزین معمولی آزاد هر لیتر ۷۰۰ تومن و بنزین سوپر نیمه یارانه ای و آزاد به ترتیب هر لیتر ۵۰۰ و۸۰۰ تومن عرضه می شه. این جور بعد از اجرای قانون هدف دار کردن یارانه ها، بنزین با شش اندازه عرضه می شه.

 

در صورت افزایش دوباره قیمت بنزین و عرضه ذخیره سهمیه های بنزین با همون قیمت گذشته، این بار این فرآورده نفتی با هشت اندازه در جایگاه های عرضه سوخت به فروش میره. در این حالت بازم باید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سامانه عرضه سوخت خود تغییراتی بسازه.

 

این در حالیه که با در نظر گرفتن این که طبق برنامه باید سهمیه بنزین مناطق گرمسیری خردادماه به کارت سوخت تاکسی داران این مناطق واریز می شد، اما با گذشت دو ماه از اون، عرضه بنزین مناطق گرمسیری به دلیل جفت و جور نبودن شرایط سامانه پرداخت سوخت به تاخیر افتاده و زمان عرضه این سهمیه در ابهام قرار داره. حال مشخص نیس، شرایط عرضه بنزین با هشت اندازه چه وقتی جفت و جور شه.

 

با این وجود و در صورت زیاد شدن قیمت بنزین، باید دید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران توانایی داره که بنزین رو با هشت اندازه عرضه کنه یا این که در صورت زیاد شدن قیمت دوباره، ذخیره بنزین در کارت های سوخت با قیمت جدید محاسبه می شه؟

 

منبع:isna.ir

جمع آوری: آلامتو