عمومی

بند بازی در بیابان + عکس

اندی لوئیس ۲۸ ساله به همراه گروه بندباز خود شبکه توری مثل تار عنکبوتی رو در ارتفاع ۴۰۰ فوتی در بیابانای ایالت یوتا ایجاد کرده و روی اون بندبازی انجام دادن تا با این کار مهارت خود رو در این مورد به همه نشون بدن.

بند بازی بیابان

بندبازی در بیابان

بند بازی بیابان

بند بازی بیابان

بندبازی حرفه ای

بند بازی بیابان

بند بازی بیابانبندبازی در وسط بیابان

بند بازی بیابان

بند بازی بیابان

بند بازی بیابان

بند بازی بیابان

زندگینامه میلیونرهای خودساخته

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

باشگاه خبرنگاران