عمومی

بعد از ترک سیگار بدن شما چگونه خواهد بود؟

Smoking

با دود کردن هر سیگار ۲۰۰ نوع ماده سمی وارد بدن فرد سیگاری می شه. این مواد سمی واسه اندام های داخلی بدن آدم بسیار خطرناک هستن. مدت کوتاهی پس از ترک سیگار اما بدن آدم رفته رفته سلامت خود رو باز می یابد.

۲۰ دقیقه بدون سیگار

۲۰ دقیقه پس از آخرین سیگار فشار خون و ضربات قلب به حال عادی باز می گردند. نیکوتین موجود در سیگار اعصاب سمپاتیک رو تحریک می کنه. این اعصاب ضربان قلب و فشار خون رو بالا می برند و بدن رو در حالت تحریک شده و آماده فرار قرار میدن.

۱۲ ساعت بدون سیگار

به گزارش دویچه وله، با توقف ۱۲ ساعته کشیدن سیگار، مونوکسید کربن خون کاهش پیدا می کنه و به اندازه طبیعی می رسد. در مقابل اکسیژن خون بالا می رود. مونواکسید کربن بخشی از دود سیگاره که وارد گردش خون می شه و از جذب اکسیژن بوسیله سلو ل های خونی جلوگیری می کنه.

دو روز بدون سیگار

دو روز پس از آخرین سیگار کارآیی حس چشایی و بویایی بهتر می شه. دود سیگار این دو حس رو تحت اثر قرار می دهد.

سه روز بدون سیگار

سه روز پس از آخرین سیگار ریه ها آرامش پیدا می کنن و نفس کشیدن راحت تر می شه. حال دیگه نیکوتین در بدن نیس در نتیجه نشونه های ترک سیگار شدید می شن. از جمله این نشونه ها سردرد، تهوع یا گرفتگی عضلاته. بالا رفتن یهویی اشتها، افسردگی و ترس هم گاه از دیگر نشونه های ترک سیگار هستن.

چند ماه بدون سیگار

چند ماه پس از آخرین سیگار گردش خون بهبود پیدا می کنه. ظرفیت شش ها واسه جذب اکسیژن تا ۳۰ درصد بالاتر می رود. سرفه های خشک کمتر می شه. تحقیقات نشون میدن پرز های درون شش ها که مولکول های خارجی رو جذب و دفع می کنن دوباره رشد کرد ه ان

یه سال، ده سال و ۱۵ سال بدون سیگار

یه سال پس از ترک سیگار ضریب خطر دچار شدن به مریضی های قلب و عروق تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می کنه. ده سال بعد احتمال مرگ در اثر سرطان ریه ۵۰ درصد کمتر از افراد سیگاریه. پس از ۱۵ سال احتمال دچار شدن به مریضی های قلب عروق به اندازه فردیه که هیچوقت سیگار نکشیده س.

هفت راه واسه ترک سیگار

مضرات سیگار کشیدن

ترک سیگار فرارو مطالب باحال روز