عمومی

بزهای نر چگونه خواستگاری میکنند؟

Goat

تحقیقات انجام شده بوسیله محققان ژاپنی نشون می دهد، بز نر واسه جلب توجه جنس ماده و ارسال سیگنال عشق، رایحه بسیار پرقدرت و تحریک کننده جنسی از موهای سر خود پخش می کنه.

به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، محققان دانشگاه توکیو در تحقیقات خود فهمیده ان، بزهای نر موقع جفت گیری رایحه ای مثل بوی مرکبات به نام ۴-ethyloctanal از موهای سر خود در هوا منتشر می کنن که باعث جلب توجه جنس ماده می شه.

در ترکیب این رایحه، یه ماده شیمیایی جدید شناسایی شد که قبل از این هیچوقت در طبیعت مشاهده نشده بود.

محققان مبادرت به منزوی کردن رایحه ۴-ethyloctanal کرده و بعد بزهای ماده رو در برابر این ترکیب بوی فرار قرار دادن.

به شکل لحظه ای، اسکن مغزی روی بزهای ماده انجام شد که نشون میده، این رایحه سریع بر مغز اونا اثر گذاشته و باعث فعال شدن سیستم های تولید مثل حیوان می شه.

دکتر «یوکاری تاکوچی» سرپرست تیم تحقیقاتی، منتشر کردن این رایحه رو عامل جلب توجه حیوانات ماده و یه روش هدف دار تولیدمثل هوشمندانه عنوان می کنه.

محققان فکر می کنند که یافته های این مطالعه روی آدم هم قابل تعمیمه؛ بدن آدم مبادرت به منتشر کردن فرومون (pheromone) – به عنوان یه پیام دهنده شیمیایی – می کنه که شاید ترکیب نامعلوم ای در اون، در موی سر مردان هم وجود داشته و به جلب توجه جنس مخالف کمک می کنه.

ایسنا