عمومی

برنامه کامل مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۱ قطر

پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت هاى ۲۰۱۱ آسیا از روز جمعه (۱۷ دی) در قطر شروع مى شه….

ایران اولین دیدار خود در این رقابتا رو در روز پنجم مسابقات مقابل تیم عراق برگزار مى کنه. بر این پایه ملى پوشان فوتبال ایران در روز سه شنبه ۲۱ دى ماه در ورزشگاه الریان به مصاف عراق مى روند و در روزهاى ۲۵ و ۲۹ دى ماه در ورزشگاه قطراسپورت به ترتیب برابر کره شمالى و امارات صف آرایى می کنن.

برنامه کامل مسابقات فوتبال جام ملت هاى ۲۰۱۱ آسیا

مرحله گروهى:

جمعه – ۱۷/۱۰/۸۹

قطر – ازبکستان، ساعت ،۴۵:۱۹ ورزشگاه خلیفه (گروه A)

شنبه – ۱۸/۱۰/۸۹

کویت – چین، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه A)

یکشنبه – ۱۹/۱۰/۸۹

ژاپن – اردن، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

عربستان – سوریه، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه الریان (گروه B)

دوشنبه – ۲۰/۱۰/۸۹

هند – استرالیا، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه السد (گروه C)

کره جنوبى – بحرین، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه C)

سه شنبه – ۲۱/۱۰/۸۹

کره شمالى – امارات، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

عراق – ایران، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه الریان (گروه D)

چهارشنبه – ۲۲/۱۰/۸۹

ازبکستان – کویت، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه A)

چین – قطر، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه خلیفه (گروه A)

پنجشنبه – ۲۳/۱۰/۸۹

اردن – عربستان، ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الریان (گروه B)

سوریه – ژاپن، ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

جمعه – ۲۴/۱۰/۸۹

استرالیا – کره جنوبى، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه C)

بحرین – هند، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه السد (گروه C)

شنبه – ۲۵/۱۰/۸۹

ایران – کره شمالى، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

امارات – عراق، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه الریان (گروه D)

یکشنبه – ۲۶/۱۰/۸۹

قطر – کویت، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه خلیفه (گروه A)

چین – ازبکستان، ساعت ۱۹‎/،۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه A)

دوشنبه – ۲۷/۱۰/۸۹

عربستان – ژاپن، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الریان (گروه B)

اردن – سوریه، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

سه شنبه – ۲۸/۱۰/۸۹

کره جنوبى – هند، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه السد (گروه C)

استرالیا – بحرین، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الغرافه (گروه C)

چهارشنبه – ۲۹/۱۰/۸۹

عراق – کره شمالى، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه الریان (گروه D)

امارات – ایران، ساعت ۱۶‎/،۴۵ ورزشگاه قطراسپورت (گروه D)

مرحله یه چهارم نهایى:

جمعه – ۱/۱۱/۸۹

بازى شماره :۱ تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۲۰‎/،۰۵ ورزشگاه خلیفه

بازى شماره :۲ تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت۱۷‎/،۰۵ ورزشگاه الغرافه

شنبه – ۲/۱۱/۸۹

بازى شماره :۳ تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت۱۷‎/،۰۵ ورزشگاه السد

بازى شماره :۴ تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، ساعت ۲۰‎/،۰۵ ورزشگاه الریان

مرحله نیمه نهایى:

سه شنبه – ۵/۱۱/۸۹

برنده بازى شماره یه – برنده بازى شماره ،۳ ساعت ۲۰‎/،۰۵ ورزشگاه خلیفه

برنده بازى شماره ۲ – برنده بازى شماره ،۴ ساعت ۱۷‎/،۰۵ ورزشگاه الغرافه

دیدار رده بندى:

جمعه – ۸/۱۱/۸۹

ساعت ۱۸‎/،۳۰ ورزشگاه السد

دیدار فینال:

شنبه – ۹/۱۱/۸۹

ساعت ۱۸‎/،۳۰ ورزشگاه خلیفه

 

جمع آوری: آلامتو