منابع مقالات علمی : اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری …

۳-آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBSR) در کاهش نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF اثربخش است.
۱-۶ متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر مستقل: آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR).
متغیر وابسته: طرح‌واره‌های هیجانی ، استرس ناباروری، نشانه‌های افسرده‌وار.
متغیر کنترل:دوره درمان ناباروری(اولین دوره IVF). نمرات پس آزمون-پیش آزمون، دریافت درمان‌های موازی دارویی و روان‌شناختی دیگر، داشتن ناباروری اولیه، جنسیت، سطح تحصیلات، سایر اختلالات برجسته(بارز) همبود مانند: افسردگی اساسی، هیپومانیا، اضطراب فراگیر، اختلال شخصیت و. . . .
متغییر مزاحم: فعالیت و یا حادثه‌ای جدید در مسیر زندگی بیمار، اثر سوگیری نسبت به روش‌های درمان.
۱-۷ تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی پژوهش
۱-ناباروری
الف-تعریف نظری: باردار نشدن بعد از یک سال ارتباط جنسی منظم یا ناتوانی در انتقال حاملگی به تولد است که توسط ۱۷% از خانم‌های در سن باروری تجربه می‌گردد(سینگ[۱۹۶]،۱۹۹۸).
ب- تعریف عملیاتی: ۳ زن نابارور شرکت کننده در پژوهش.
۲-زنان نابارور
الف- تعریف نظری: در این پژوهش منظور از نابارور کسانی هستند که با تشخیص پزشک به عنوان نابارور شناخته شده‌اند و تنها دارای ناباروری اولیه می‌باشند.
ب- تعریف عملیاتی: زنان شرکت کننده در این پژوهش که تشخیص ناباروری دارند.
۳-استرس ناباروری
الف-تعریف نظری: فشار روانی که در اثر تاثیرات منفی روانی، اجتماعی، جسمانی و اقتصادی تجربه ناباروری ایجاد می‌شود را استرس ناباروری گویند. این پدیده به عنوان یک استرس، به بروز احساسات متعددی منجر می‌گردد، برخی از احساسات منطقی هستند و به علت مشکلاتی که فرد از نظر موقعیت اجتماعی و درمانی متحمل می‌شود، پدید می‌آید و برخی نیز غیر منطقی هستند(سینک، ۱۹۹۸ ، به نقل از پترسون، ۲۰۰۳).
ب-تعریف عملیاتی: نمراتی که از پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن[۱۹۷] (۱۹۹۹) کسب گردیده است.
۴-طرح‌واره‌های هیجانی
الف-تعریف نظری: طرح‌واره‌های هیجانی شامل باورهایی در رابطه با منشا هیجانات، تفاوت‌ها و طول دوره، جهان شمولی، گناه، عدم کنترل، خطر، درک و فهم، نیاز به منطقی بودن و قانونمند بودن هیجان هستند(رابرت لیهی، ۲۰۱۰). این طرحواره‌ها منعکس کننده شیوه‌هایی‌اند که افراد هیجان‌ها‌ی ناخوشایند در مورد طرح مناسب برای اقدام(چگونگی عمل‌کردن در هنگام برانگیخته شدن هیجان‌های ناخوشایند) در ذهن دارند(لیهی،۲۰۰۲، ۲۰۱۰).
ب-تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از طرح‌واره‌های هیجانی، نمره فرد در آزمون طرح‌واره‌های هیجانی لیهی(خانزاده, ادریسی، محمدخوانی و سعیدیان،۱۳۹۱) است که نمرات و مولفه‌های آن مشخص می‌کند که افراد چه نوع طرح‌واره‌های هیجانی را برای مواجه با مسائل دارند.
۵-افسردگی
الف-تعریف نظری: حالت هیجانی خاص که همراه با احساس غمگینی، بی‌حوصلگی و کاهش علاقه به فعالیت‌های روزمره، لذت بردن، تغییرات خواب و اشتها و احساس ناامیدی می‌باشد.
ب-تعریف عملیاتی: نمره‌ای که آزمودنی‌ها از پرسشنامه افسردگی بک کسب نموده‌اند.
۶-آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی
الف-تعریف نظری: عبارت است از شکلی از کنترل توجه که از طریق تمرین‌های فکری رشد کرده است. ذهن‌آگاهی روش خاصی از توجه است که بوسیله کابات-زین به عنوان “آگاهی‌ از توجه به خواست و هدف و توجه غیرقضاوتی در گشودگی به تجربه در لحظه حال نشات می‌گیرد” توصیف می‌شود. چنانچه کابات-زین می‌گوید توجه به طریق خاص، معطوف به هدف و بدون قضا.ت است. در ذهن‌آگاهی فرد می‌آموزد که در هر لحظه از حالت ذهنی خودآگاهی داشته باشد و توجه خود را به شیوه‌های مختلف ذهنی خود متمرکز کند.
ب-تعریف عملیاتی: درمانی است که طی یک دوره ۸ جلسه‌ای به مراجع آموزش داده می‌شود تا آنها بتوانند با استفاده از روش‌های مقابله‌ای به طریق ذهن‌آگاهی و تنش‌زدایی عضلانی و مراقبه، به مهارت‌های لازم جهت مواجهه با استرس دست یابند. برای تهیه برنامه از بسته درمانی کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی کابات-زین ۱۹۹۰ استفاده خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
این فصل شامل چهار بخش کلی است:
بخش اول، ابتدا به بررسی ناباروری می‌پردازد.
بخش دوم، به علل ناباروری می‌پردازد.
بخش سوم، به تعریف مفاهیم اختصاص دارد.
بخش چهارم هم شامل مروری بر پژوهش‌های انجام شده خارجی و داخلی می‌باشد.
۲-۲ بررسی ناباروری
تعریف: نازایی چندین تعریف دارد که ممکن است تفاوت‌هایی از نظر مدیکال و آنچه در عامه مردم استفاده می‌شود داشته باشد. که در اینجا به تعریف این واژگان می‌پردازیم.
عقیمی[۱۹۸]، به فردی اطلاق می‌گردد که دارای فاکتورهای اساسی ممانعت کننده جهت باروری است و این حالت حتی با درمان نیز غیرقابل بازگشت است.
باروری[۱۹۹]، به معنی توانایی بالقوه باردار شدن با احتمال حاملگی طی یک دوره قاعدگی است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.