رشته روانشناسی

نظریه شناختی در مورد افسردگی – دیدگاه انسان گرایی یا هستی گرایی

الف)نظریه های اسنادی مانند درماندگی آموخته شده : مدل اسنادی درماندگی آموخته شده بیان می‌کند که افراد وقتی با حادثه‌ای‌برخورد می‌کنند، ممکن است به شیوه‌های مختلفی آن را تبیین کنند. چگونگی‌تبیین این حوادث بر رفتار آینده آنها تاثیر می‌گذارد. ب)نظریه هایی که بر جنبه های شناختی فشار روانی تاکید دارند، ج)نظریه های پردازش اطلاعات د)الگوی […]

دسته‌بندی نشده

ایرادات بین ایادی بلا فصل – استثنائات اصل عدم توجه ایرادات

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض )[۱] […]

رشته حقوق

دادگاه ویژه روحانیت

  دادگاه ویژه روحانیت از محاکم اختصاصی است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را دارد (ماده ۲ آیین نامه دادسراهاودادگاههای ویژه روحانیت ) دادگاهها و دادسرای ویژه روحانیت بر اساس دستور مقام رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید طبق اصول پنجم وپنجاه هفتم و پنجاه هشتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر […]

دسته‌بندی نشده

شکایت از واحد‌های دولتی برای صدمه به محیط زیست

    ​ شکایت از واحد‌های دولتی: به نظر می‌رسد، با توجه به مطالب پیش‌گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند: در خصوص دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی […]

دسته‌بندی نشده

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ در سطح بین المللی اقداماتی ابتدا با تعیین معایب کیفر حبس و سپس تهیه قطعنامه هایی در مورد قواعد حاکم بر سازمان زندان ها و نحوه اجرای آن و در نهایت پیشنهاد تدابیری در جهت کاهش توسل بر حبس و جایگزینی آن صورت گرفت. موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی […]

دسته‌بندی نشده

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

لواط بروز لفظ به معنی چادر، ردا، دو چیز پیوسته به هم و پنهان نمودن است. لواط یعنی کار قوم لوط کردن است ولائط کننده ملوط به لواط دهنده و بوطی به بچه باز می گفتند(محمودی: ۱۳۵۹، ج۲، ۳۳). در شرع مقدس اسلام این عمل نیز نهی شده و آیات فراوانی در این مورد وجود […]

دسته‌بندی نشده

تشابه با روابط نامشروع (زنا) با ازدواج سفید و نکاح معاطاتی -جرم  عمل منافی عفت

  در لغت، زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نامشروع(معین: ۱۳۸۳، ج۱، ۵۱۴). جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه […]

دسته‌بندی نشده

عوامل گرایش به ازدواج سفید

  عوامل گرایش به ازدواج سفید یکی از مهمترین آفت های اجتماعی که هر جامعه ای را با مشکل جدی مواجه می سازد، بی اعتمادی میان اعضای جامعه است. گسترش بی اعتمادی در روابط اجتماعی و گسترش انواع انحرافات اخلاقی در سطح جامعه به نهاد خانواده و مناسبات انسانی نیز تسری یافته و اساسا کیفیت […]