راه حل ها

سازگاری با استرس چگونه صورت می گیرد؟

  هنگامیکه حادثه یا چیزی برای ما اتفاق می افتد ذهن ما به صورت خودکار به بررسی موقعیت می پردازد و به دنبال مهارت ها و راهکارهائی می گردد تا با آن اتفاق مقابله کند. اگر مهارت ها و... متن کامل

راه حل ها

جنبه های مثبت و منفی فشار روانی

فشار روانی دارای دو جنبه است: جنبه های منفی و جنبه های مثبت: در حالیکه جنبه های منفی فشار روانی می تواند منجر به مرگ و نابودی شود، جنبه های مثبت می تواند سبب تعالی و پیشرفت باشد. اکثر... متن کامل

راه حل ها

در مواجه با استرس چگونه برخورد می کنید؟

تجربه های بالینی نشان می دهد که سطح پائین ابراز وجود و همچنین سطح بالای کمال گرایی توأماً می تواند به سطوح بالائی از فشار روانی و ناکامی بیانجامد. (بخشی پور  1377،140-138). در این میان می... متن کامل

راه حل ها

چگونگی ظرفیت افراد در برابر استرس

یک حد بالائی در هر یک از ما نسبت به فشار روانی وجود دارد که بدنمان می تواند تحمل کند و هر فردی ظرفیتی خاص برای فشار روانی دارد که ما این ظرفیت را می توانیم به ظرفی تشبیه کنیم،‌ با اظهار... متن کامل

راه حل ها

مشکلات ناشی از استرس

2-30-1 اختلال هیجانی اختلال هیجانی به صورت احساس اضطراب، زودرنجی، خشم، افسردگی و گناه است. به نظر می رسد که افسردگی و اضطراب شایع ترین اختلال هیجانی است،‌ به طوریکه به صورت هیجان... متن کامل

راه حل ها

 ارزیابی نخستین و ثانوی در مقایسه ی ویژگی های شخصیتی

ارزیابی نخستین ارزیابی نخستین عبارت است از ارزیابی شخص از اینکه آیا در یک رویاروئی خاص چیزی در خطر است؟ طبق نظر فولکمن و دیگران (1986) در ارزیابی نخستین شش پیامد در خطر هستند: 1- سلامت... متن کامل

راه حل ها

دستگاه عصبی خود مختار و وظیفه ی آن در بدن

احتیاج اصلی بدن برقراری تعادل داخلی است. این احتیاج موجود را برای نگهداری و ارائه محیط طبیعی و ثابت درونی را (تعادل حیاتی)   می نامند. دستگاه عصبی خودمختار مستقیماً مسئول برقراری... متن کامل

راه حل ها

عوامل بروز استرس در افراد

از جمله علل مهم استرس می توان به تغییرات زندگی، استرس مزمن، گرفتاریها، ناکامی و تعارض اشاره کرد. اینها عوامل بیرونی استرس هستند. سایر منابع استرس زا را می توان به عوامل درونی نسبت داد... متن کامل

راه حل ها

دسته بندی انواع استرس در علم روان شناسی

سلیه عنوان می کند که معمولاً بین دو نوع استرس تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد و نباید چنین تصور کنیم که استرس همیشه منفی است. همچنانکه استرس بد یا ناخوشایند وجود دارد، استرس خوب یا... متن کامل

راه حل ها

اولین نشانه ها در بروز فشار روانی

الف)‌ اشکال در تفکر صحیح و عاقلانه و در نظر گرفتن تمامی جنبه های مختلف یک شکل ب) خشکی و عدم انعطاف در نگرش پ) پرخاشگری نا به جا و تحریک پذیری ت) انزوا و ترک بستگان ج) ناتوانی در کنترل خود... متن کامل