پایان نامه رایگان با موضوع دلبستگی به خدا، ادیان الهی، حق الزحمه

تفسیر: یعنی برای رسیدن به حد رشد عقلی ، ابتدا رشد جسمی شرط است ،پس آنها را بیازمایید،اگر قدرت تمیز دارند و به سن رشد رسیده اند (چون شرط نفوذتصرف در مال رشد عقلی و جسمی است) در این صورت اموالشان را به آنها برگردانید.(همان، ج 4: 276)
و اگر بهنگام تقسيم (ارث)، خويشاوندان (و طبقه‌اي که ارث نمي‌برند) و يتيمان و مستمندان، حضور داشته باشند، چيزي از آن اموال را به آنها بدهيد! و با آنان به طور شايسته سخن بگوييد.62
تفسیر: یعنی خویشاوندان فقیر و مساکین که به جهت وجود طبقات جلوتر ارثی نمی برند، اگر در زمان تقسیم ارث حاضر باشند، ورثه باید چیزی از آن ارث به آنان بدهند و اختلاف شده است که آیا این عمل واجب است یا مستحب، بهر صورت اجمالا به آنها نیز سهمی تعلق می گیرد (اگر درزمان قسمت حاضر باشند) و به جهت رحمت و مدارا امر می نمایند که با آنان به نیکی رفتار نمایید و سخن شایسته بگویید.(همان، ج 4: 317)
و به پدر و مادر، نيکي کنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و… زيرا خداوند، کسي را که متکبر و فخر فروش است، (و از اداي حقوق ديگران سرباز مي‌زند،) دوست نمي‌دارد.63
تفسیر: به پدر و مادر احسان کنید، همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و رفیق مصاحب و در راه مانده و بردگانی که مملوک شمایند، همانا خدا افرادی را که متکبر و فخر فروش هستند دوست ندارد.(همان ج،4: 563)
و نيز آنچه درباره کودکان صغير و ناتوان براي شما بيان شده است، (قسمتي از سفارشهاي خداوند در اين زمينه مي‌باشد؛ و نيز به شما سفارش مي‌کند که) با يتيمان به عدالت رفتار کنيد! و آنچه از نيکيها انجام مي‌دهيد؛ خداوند از آن آگاه است (و به شما پاداش شايسته مي‌دهد).64
تفسیر: نسبت به حق یتیمان و فرزندان عقب مانده و ناقص الخلقه نیز احکام جامعی بیان می دارد و در اینجا نیز به طور عمومی حکم به عدل در مورد یتیمان می نماید و می فرماید: در مورد ایتام قیام به عدالت کنید و در آخر می فرماید: آنچه در باره زنان و یتیمان انجام دهید و به احکام خدا در باره آنها عمل کنید خیر شما و آنان در عمل به این احکام است و خدای متعال هم نسبت به این اعمال شماداناست. این تذکر برای ترغیب و تشویق آنان برای عمل به این احکام است و در حکم تحذیر و ترساندن آنها برای مخالفت ورزیدن و عمل نکردن به احکام نیز می باشد. (همان، ج 5: 160)
بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا، و براي پيامبر، و براي ذي‌القربي و يتيمان و مسکينان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايي حق از باطل، روز درگيري دو گروه (باايمان و بي‌ايمان) [= روز جنگ بدر] نازل کرديم، ايمان آورده‌ايد؛ و خداوند بر هر چيزي تواناست!65
تفسیر: (غنیمت)یعنی فایده ای که از تجارت یا کار یا جنگ حاصل می شود و در مورد خاص بر غنمیت جنگی منطبق می گردد و (ذی القربی )یعنی خویشاوندان و نزدیکان رسولخدا(ص ) و یا بطوری که از روایات قطعی استفاده می شود، منظور افراد معینی از ایشان می باشد و (یتیم )کسی است که پدرش در حالیکه او خردسال بوده، فوت شده باشد، و در این آیه حکم خمس بیان شده و می فرماید: واجب است که یک پنجم در آمد انسان به اهل آن تعلق بگیرد.(همان، ج 9: 119)
7.2.1.2.4. مستمندان و مستضعفان
رسيدگي به مستمندان، ارزشي اخلاقي و معنوي است كه به حكم فطرت انسان، بسيار والا و ارزشمند است و تقريباً به‌ طور يكنواختي در همه اديان الهي و آسماني‌ و كتب الهي به ويژه قرآن كريم، رسيدگي به مستمندان و رعايت حال آن ‌ها از ضرورت و قداست فوق‌العاده‌اي برخوردار است. آیات ذیل در همین خصوص می باشد.
از تو سؤال مي‌کنند چه چيز انفاق کنند؟ بگو: «هر خير و نيکي (و سرمايه سودمند مادي و معنوي) که انفاق مي‌کنيد، بايد براي پدر و مادر و نزديکان و يتيمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.» و هر کار خيري که انجام دهيد، خداوند از آن آگاه است.( لازم نيست تظاهر کنيد، او مي‌داند).66
تفسیر: چون (خیر) به معنای مال است و می فرماید از هر نوع مالی که انفاق کنید خوب است و آنگاه مراتب افرادی را که باید به آنان انفاق نمود بیان می نماید (یتیم ) کسی است که در عین کوچکی بی پدر باشد(مسکین ) بیچاره ترین فقرا را مسکین گویند (وابن سبیل )کسی است که در راه بدون توشه و نفقه و اهل و عیالش مانده ، اگر چه شاید در وطنش غنی باشد. (همان، ج 2: 241)
و هرگاه از آنان [= مستمندان‌] روي برتابي، و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشي (تا گشايشي در کارت پديد آيد و به آنها کمک کني)، با گفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بگو.67
تفسیر: شهادت سياق دليل بر اين است كه گفتار در باره انفاق مالى بوده، پس مراد از جمله (امّا تعرضنّ عنهم ) اعراض از كسى است كه مالى درخواست كرده تا در سد جوع و رفع حاجتش مصرف كند، و مقصود از آن، هر اعراضى آنهم به هر صورت كه باشد نيست، بلكه تنها آن قسم اعراضى است كه دستش تهى است و نمى تواند مساعدتى به وى بكند، ولى مأيوس هم نيست، احتمال مى دهد كه بعدا پولدار شود، و وى را كمك كند.(همان، ج 13: 114)
و شترهاي چاق و فربه را (در مراسم حج) براي شما از شعائر الهي قرار داديم؛ در آنها براي شما خير و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قرباني کردن) در حالي که به صف ايستاده‌اند بر آنها ببريد؛ و هنگامي که پهلوهايشان آرام گرفت (و جان دادند)، از گوشت آنها بخوريد، و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام کنيد! اين گونه ما آنها را مسخرتان ساختيم، تا شکر خدا را بجا آوريد.68
تفسیر: می فرماید: ما شتر قربانی را از جمله شعائر قرار دادیم و در آن برای شما منافعی هست (از گوشت و شیر او استفاده می کنید)، پس هنگام ذبح که آن را بصورت ایستاده واداشته اید نام خدا برابر آن ببرید و سپس آن را نحر کنید و زمانیکه حیوان به پهلو افتاد و جان داد، آزادید که از گوشت آن بخورید و باید از آن به فقیر و سائل هم بدهید و ما اینچنین حیوانات را در خدمت شما قرار داده ایم تا شاید سپاس گوئید و شکرآن را بجا آورید.(همان، ج 14: 530)
آنها که از ميان شما داراي برتري (مالي) و وسعت زندگي هستند نبايد سوگند ياد کنند که از انفاق نسبت به نزديکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دريغ نمايند؛ آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند؛ آيا دوست نمي‌داريد خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است.69
تفسیر: (ایتلاء) به معنای تقصیر و ترک و سوگند است . می فرماید: توانگران از شما نباید در دادن اموال خود به خویشاوندان و مساکین ومهاجران در راه خدا، کوتاهی کنند.(همان، ج 15: 135)
نچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد (و اجرا کنيد)، و از آنچه نهي کرده خودداري نماييد؛ و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد که خداوند کيفرش شديد است.70
تفسیر: مراد از (یتامی ) یتیمان فقیر هستند و (مساکین )هم فقرای بسیار نیازمند و (ابن سبیل) هم شخص در راه مانده و محتاج می باشد، از ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) روایت شده که فرموده اند: منظور از ذی القربی، اهل بیت و مراد از یتامی و مساکین و ابن سبیل هم یتیمان و مسکینان و درراه ماندگان از آنهاست.در ادامه به علت این حکم اشاره کرده و می فرماید: اینکه ما (فی ء)را فقط به رسول خود و اقربای او و فقرای مساکین و درراه ماندگان ، اختصاص دادیم به جهت آن بود که این گونه در آمدها منحصرادر بین اغنیاء متداول نباشد و بین آنها دست به دست نگردد،بلکه فقرا هم سهمی داشته باشند.(همان، ج 19: 354)
و در اموال آنها حقي براي سائل و محروم بود.71
تفسیر: می فرماید: اهل تقوی در بهشتها و چشمه سارهایی وصف ناشدنی و عظیم الشأن قرار دارند در حالیکه قابلیت دریافت آنچه را که پروردگارشان به آنها اعطا کرده دارند و از آنچه خدا به ایشان داده راضی هستند و این به جهت آنست که قبلا در دنیا نیکوکار بودند رفتارشان به این صورت بود که به نیازمندان و محتاجان کمک مالی می کردند و خودشان به مقتضای فطرت درک می نمودند که سائل و محروم در اموال آنها حقی دارد و به همین جهت هم حق آنها را ادا می کردند. (همان؛ ج 18: 555)
8.2.1.2.4. همسایگان
و خدا را بپرستيد! و هيچ‌چيز را همتاي او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيکي کنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسکينان، و همسايه نزديک، و همسايه دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، و بردگاني که مالک آنها هستيد؛ زيرا خداوند، کسي را که متکبر و فخر فروش است، (و از اداي حقوق ديگران سرباز مي‌زند،) دوست نمي‌دارد.72
تفسیر: پدر و مادر چون سبب نهایی برای وجود و تربیت انسان هستند، در ابتدای مراتب احسان ذکر شدند و سپس مراتب دیگر را بر شمرد و مراد از(صاحب بالجنب)یعنی رفیق سفر و حضر یا منزل، ودر راه مانده نیز کسی است که از حالت او در ماندگی در راه فهمیده می شود نه غیر آن، پس گویی او پسر راه است و بردگان اعم از کنیزان و غلامان می باشند و (مختال )کسی است که اسیر خیالات شده و خود را بزرگ می بیند و (فخور) کسی است که زیاد فخر می فروشد و این دو از لوازم تعلق به مال و جاه و حب به آنهاست نه دلبستگی به خدای سبحان .(همان، ج 4: 563)
9.2.1.2.4. دشمنان و مشرکان
همواره در طول تاریخ کسانی بوده اند که به خدای واحد کفر ورزیده اند و برای خود خدایانی ساخته اند. برخی هم ادیان الهی را مورد تحریف و دستبرد خویش قرار داده و بر اساس مطامع دنیوی خویش آن ها را تغییر داده اند.
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! (در برابر مشکلات و هوسها) استقامت کنيد! و در برابر دشمنان (نيز)، پايدار باشيد و از مرزهاي خود، مراقبت کنيد و از خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد.73
تفسیر: چون همه افعال امری ، مطلق و بدون قید است ،در نتیجه صبر در این آیه شامل صبر بر شدائد، صبر در اطاعت و صبر بر ترک معصیت می شود و آنگاه امر بر(مصابره )یعنی
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *