پایان نامه با موضوع حسابداران، امور مالی، امور مالیاتی، استانداردهای حسابداری

تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران
در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده 272 ق.م.م بکار گرفته میشود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرآیند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت میگیرد:
الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور
ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، 1387).
استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده 279 قانون مصوب سال 1345 و 272 قانون مصوب سال 1380 الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. درحالی‌که در قانون سال 1345 تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه‌های غیرقابل‌قبول، هزینه‌های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.
ماده 272 ق.م.م از ابتدا با برداشتهای متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیونهای مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ 20/11/1380 مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال 1359 وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کردهاند (کشانی، 1390). در ماده 272 ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ 13/6/1379 به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره 1 و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، كادر امور مالياتي (البته نه كامل) با اعلام اين موضوع كه مسؤوليت صدور برگ تشخيص مالياتي با كادر مالياتي (مميز) است، به خود اجازه دادند با بررسي اضافي، مالياتي متفاوت از ماليات مندرج در گزارش حسابرسي را مطالبه كنند.
در مهر 1384 سازمان امور مالياتي در بخشنامه جديدی هیئت هماهنگي (متشكل از یک عضو از طرف سازمان امور مالياتي، يك عضو از طرف جامعه حسابداران رسمي و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر 3 نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی كرد تا وضعيتي را به وجود آورد كه كادر مالياتي ابتدا قبل از صدور برگ تشخيص، موارد ابهام را از حسابرس مالياتي سؤال كرده سپس حسابرس مالياتي سؤال را پاسخ دهد. اگر براي كادر مالياتي پاسخ قانع‌كننده نبود اين موارد اختلاف به هیئت هماهنگي ارجاع شود تا با نظر و راي هیئت مزبور، كادر مالياتي اقدام كنند (آن هم در مواردي كه پاسخ حسابدار رسمي به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانين و مقررات قانع‌كننده تشخيص ندهد) (هشی، 1388).
در اصلاح مورخ 10/1/1387 بند الف ماده 6 تبصره 4 آیین‌نامه به صورت زیر تغییر کرد:
«حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس امور مالیاتی ارائه نمایند..».
]]>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *