راه حل ها

درمان های مبتني بر ذهن آگاهي در روان شناسی بالینی

کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي: اين برنامه قبلاً کاهش استرس و برنامه آرامسازي ناميده مي¬شد، نوعي درمان گروهي است که براي بيماران مبتلا به شرايط مزمن پزشکي طرح¬ريزي شده است که در آن اساس مداخلات را آموزش فشرده مراقبه ذهن¬آگاهي تشکيل مي¬دهد. شرکت کنندگان هر هفته 2 تا 5/2 ساعت به آموزش ديدن و تمرين مراقبه ذهن¬آگاهي، مهارتهاي مقابله¬اي و بحث و گفتگو در مورد تکاليف مي¬پردازند. مهارت¬هاي مراقبه ذهن¬آگاهي عبارتند از وارسي بدني، مراقبه نشستن با توجه به حالات تنفسي و ژست¬هاي بدني هاتايوگا که در همه اين موارد از افراد خواسته مي¬شود تا به تجارب دروني خود بدون آنکه در محتواي آنها غرق يا جذب شوند، توجه نمايند. شرکت¬کنندگان در برنامه کاهش استرس مبتني بر روش ذهن¬آگاهي هر روز زمان مشخصي را به تمرين مراقبه ذهن¬آگاهي اختصاص داده و در نهايت به اجراي آگاهي لحظه به لحظه در خلال زندگي روزمره مي-پردازند (ريبل، گريسون، براينارد و روزنزويگ ،2001). کاهش استرس ذهن¬آگاهي¬مدار، موفقيت¬هايي در زمينه درمان نشانگان جسمي و رواني افراد مبتلا به درد مزمن (کابات-زين، 1982؛ کابات زين، ليپورث و بورلي ، 1985)، اضطراب منتشر و اختلالات پانيک (کابات-زين، ماسيون ، کرستيلر و پترسون، 1992)، اختلال خوردن ( کرستيلر و هالت ، 1999)، پسوريازيس (کابات ـ زين، ويلر، لايت، اسکيلينگ، اسکارف، کرايلي، هاسمر و برنارد ،1998)، فيبروميالگيا (کاپلان، گلدنبرگ و گالوين ـ ناديو ،1993) و سرطان ( اسپکا، کارلسون، گودي و آنگن ،2000) نشان داده است. علاوه بر اين کاهش استرس مبتني بر ذهن¬آگاهي بطور معني¬داري به افزايش وضوح ذهني ، سلامت روان و نيز کاهش تنش بدني انجاميده است (کارداسيوتو، 2005).

مطلب مشابه :  پژوهش هایی در حوزه ی ذهن آگاهی و صبر

شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي: اين نوع درمان از کاهش استرس و برنامه آرامسازي اقتباس شده است که هدف از طراحي آن پيشگيري از حملات افسردگي عمده مي¬باشد (سگال، ويليامز و تيزديل ،2002). در کاهش استرس مبتني بر ذهن¬آگاهي، تکنيک¬هاي ذهن¬آگاهي با اجزايي از درمان شناختي براي تسهيل يک ديدگاه منفصل¬شده از افکار، عواطف، و حالات بدني تلفيق شده است مانند « من افکارم نيستم». از اين رو هدف کاهش استرس مبتني بر ذهن¬آگاهي، افزايش آگاهي از تجربه لحظه به لحظه و آوردن توجه به زمان حال مي باشد. کاهش استرس مبتني بر ذهن¬آگاهي به جاي تغيير محتواي افکار، درصدد تغيير آگاهي و رابطه آن با افکار برمي¬آيد (تيزديل، سگال و ويليامز،1995).
شواهد پژوهشي از کاربرد روش کاهش استرس مبتني بر ذهن¬آگاهي حمايت مي¬کند؛ زيرا اين درمان توانسته است ميزان بازگشت حمله¬هاي افسردگي را در کساني که سه حمله افسردگي يا بيشتر داشته¬اند کاهش دهد (تيزديل، سگال، ويليامز، رايد گوي، سولسبي و لو ،2000).

92