تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی- …

افت و خیز گسترده در نیازهای مشتریان (نیازهای روزانه، هفتگی و فصلی با هم متفاوت هستند)

محصول

غیرقابل پیشبینی بودن، ناملموس بودن، در یک زمان تولید و مصرف میشود، فساد سریع (باید پیش فروش شوند)، ذهنی بودن (وابسته بودن به فرد)، وابستگی عاطفی، مصرف جمعی (بوسیله تسهیلات اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیرد)، بازاریابان ورزشی روی آن کنترل ندارند.

قیمت

قیمتگذاری بر اساس روشهای متداول مشکل.- در صد کمی از پول صرف شده توسط مشتریان به سازمانهای ورزشی می رسد- بیشتر در آمد حاصل شده از طریق تلویزیون و … (در آمدهای غیر مستقیم ) میباشد.

ترفیع

پوشش رسانهای گسترده – سایر تجارتها خواهان ارتباط با ورزش هستند.

مکان (توزیع)

در یک مکان تولید و مصرف میشود. – فضای موجود بر لذت بردن از آن تأثیر میگذارد.
بازاریابان ورزشی باید تلاششان را به تلویزیون، سایر رسانهها و بلیطها متمرکز کنند.

به عقیده پارخوزه (۲۰۰۱)، ورزش ویژگیهای منحصر به فردی دارد (جدول ۲-۱). که در سایر زمینههای بازاریابی یافت نمیشود. غیر قابل پیشبینی بودن، ناملموس بودن، بیثباتی، فساد سریع (نابود شدنی)، ذهنی بودن (وابسته بودن)، وابستگی عاطفی، تسهیلات اجتماعی، مصرف جمعی و غیر قابل کنترل بودن عواملی هستند که با هم موجب ایجاد چالشهایی برای مدیران بازاریابی ورزشی میشوند (پارخوزه، ۲۰۰۱).
تقسیمات بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزشی شامل سه قسمت میباشد، هر یک از بخشها ویژگیهای خاص خود را دارند:
۱- بخش عملیات ورزشی: شامل فعالیتهای ورزشی است که به عنوان یک محصول طراحی و ایجاد شده برای شراکت یا تماشا به مشتریان ورزشی ارائه میگردد و مشتریان مجاز به انتخاب یک یا تعدادی از رشتههای ورزشی میباشند و به انتخاب خود میتوانند جهت شراکت یا تماشا به پر کردن اوقات خود بپردازند. این بخش در زیر مجموعه بازاریابی خدمات قرار میگیرد.
۲- بخش کالاهای ورزشی شامل کالاهایی است که تولید آنها در موفقیت ردههای مختلف ورزشی نقش دارد و شامل دو دسته از کالاها میباشد.
الف). کالاهای کیفی شامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز در عملیات ورزشی از جمله توپ، راکت، لباسهای ورزشی، وسایل، امکانات و تجهیزات میباشد.
ب). کالاهای کمکی که برای پاسخ به نیازها و خواستههای بخش عملیات ورزشی تولید میگردد مانند پرچمها، نشانهها، مدالها و …
بخش کالاهای ورزشی در زیر مجموعه بازاریابی کالاها قرار میگیرد.
۳- بخش تبلیغات ورزشی شامل تبلیغات بکار گرفته شده در کالاها و عملیات ورزشی است که شامل چند طبقه است.
الف). تبلیغ کالاهای تولیدی
ب). تبلیغ رویدادهای ورزشی
ج). تبلیغ در حین عملیات ورزشی
د). حامیان مالی
ه). مجوزها
و). آگهیها (معصومی، ۱۳۸۷)
بازاریابی در باشگاه‌های ورزشی
شناخت بازار و ویژگی‌های بازاریابان موفق و نیز معرفی ویژگی‌های مشتریان، کالاها و خدمات ورزشی به طور خاص و تعیین پارامترهایی که بتواند در میزان استقبال از محصولات و خدمات ورزشی موثر واقع شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این بین نقش تبلیغات موثر و حامیان مالی در معرفی محصولات و کالاهای ورزشی به طور خاص در صحنه‌ها و مسابقات ورزشی بسیار مهم است. این موضوع هم به سود صاحبان کالاها و خدمات است و هم به توسعه ورزش به شکل مستقیم و غیرمستقیم یاری می‌رساند. در این راستا به طور حتم نقش رسانه‌های گروهی مانند نشریات، رادیو و تلویزیون هم در جهت دستیابی به این اهداف بسیار مهم جلوه می‌کند. البته در دنیای امروزی باشگاهها ترجیح می‌دهند که از اسپانسرهای ورزشی به عنوان یک زبان بینالمللی استفاده کنند. به خصوص در ورزش پرطرفدار پرورش اندام که دوست داران زیادی دارد، فراتر از سد زبان و فرهنگ حرکت می‌کنند. به طوری که حامیان ورزشی یک واسطه منحصر به فرد و در حال پیشرفت جهت ارائه یک پیام فراگیر جهانی می‌باشند و تبلیغ توسط اسپانسر ورزشی خیلی جذاب بوده و در یک محیط آرام‌تر به مشتری می‌رسد (معماری، ۱۳۸۶).
شناخت محصول و خدمات قابل عرضه باشگاهها برای متقاضیان یا مشتریان مهم‌ترین گام در استفاده علمی از بازاریابی علمی است. برخی از این محصولات شامل محیط باشگاه، مدیریت دسترسی مشتریان به باشگاه، آموزش، امور فرهنگی، امور پژوهش و اردوهای باشگاهی و غیره است. گام دوم قیمت گذاری در بازار رقابت است. سومین گام نیز ترفیع یا ارائه اطلاعات درباره محصولات و خدمات و آگاهی‌های لازم برای مشتریان است که با تبلیغ، روابط عمومی حتی فروش شخصی مهیا می‌شود. گام چهارم توزیع است که در این گام محل مورد نظر مشتری برای ارائه محصول مورد توجه است تا رضایتمندی آن‌ها بیشتر شود. با این حال، به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد از دست دادن مشتریان، کمال مطلوب تلاش‌های بازاریابی ورزشی این است که به جذب هر چه بیشتر مخاطب و مشتری منتهی شود و در ادامه بر فرایندهای تصمیم گیری آن‌ها اثر بگذارد. یکی از شیوه‌های این‌ کار ایجاد نام تجاری برای رویداد یا سازمان ورزشی است، زیرا آرم رویداد یا سازمان ورزشی مثل پنج حلقه المپیک جلب مشتری و حامیان مالی می‌کند. همچنین، برای ارایه تصویری دقیق و مطلوب در اذهان، اقداماتی که واکنش مطلوبی را از طرف مخاطبان دارد، باید مورد هدف قرار داد. تبلیغات از طریق روزنامه، مجله، تلویزیون، اینترنت، پست، تابلوی اعلانات، خبرنامه، لوح فشرده و نوع لباس ورزشکار که در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان کانال‌های بازاریابی مطرح می‌شوند. استفاده از این کانال‌ها تأثیر بسیار مثبت در بازاریابی ورزش دارد (شانک، ۲۰۰۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.