پژوهش – بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه …

ادامه جدول ۲-۳: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها

عنوان تحقیق و سال انجام تحقیق نام محقق (محققین) نتیجه تحقیق
بررسی نقش مهارت درموفقیت کارآفرینان وسرمایه گذاران (۲۰۰۶) پال گامپرز ودیگران[۴۱] نتایج، حاکی ازآن است که مهارت عامل تعیین کننده مهم موفقیت کارآفرینان است.
مطالعات بیرد[۴۲] (۱۹۸۹) و هیستریچ و براش[۴۳] (۱۹۸۴) بیرد، هیستریچ و براش تحقیقات نشان می‌دهد که زمینه‌های خانوادگی، تجربیات کودکی، اجرای مدل‌های نقش، تجربیات شغل قبلی و تجربیات تحصیلی، بر توسعه رفتار کارآفرینان تاثیر گذار است.
مطالعات «توماس بگلی»[۴۴] و «دیوید بوید»[۴۵] ادبیات مربوط به ویژگیهای روانی کارآفرینی را مورد بررسی قرار دادند تا
به تفاوت میان مدیران کارآفرین و سنتی دست یابند. (اواسط دهه ۱۹۸۰)
توماس بگلی و دیوید آنها نهایتاً پنج بعد را تشخیص دادند که عبارتند از:
نیاز دستیابی به موفقیت، مرکز کنترل درونی، ریسک پذیری، تحمل ابهام و نتایج نوع A.
نتایج نوع A: به معنای انگیزه انجام کارها در زمان کمتری است.

 • یاپ پو موی[۴۶] (۲۰۰۲) در مطالعه ای به بررسی میزان آمادگی معلمان برای آموزش کارآفرینی به
  دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای ایالت ویلاها پرسکوتوا مالزی پرداخته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که معلمان، آمادگی تدریس در زمینه کارآفرینی را ندارند. آنها از نظر دانش نظری، آمادگی بیشتری نسبت به دانش عملی دارند. آنها تسلط کمی به محتوای آموزشی کارآفرینی دارند و در زمینه استراتژی های کارآفرینی نیز از اطلاعات کمی برخوردارند. نگرش معلمان درباره این موضوع در حد متوسط است. به هر حال جهت گیری این نگرش ها باید ارتقا یابد به گونه ای که این معلمان بتوانند در دانش آموزان، ایجاد انگیزه نمایند تا به کارآفرینی روی آورند. او با توجه به یافته های خود پیشنهاد می کند که باید قبل از تدریس، موضوعات جدید را از معلمان بخواهیم. باید آنها را دوباره آموزش دهیم.

 • در مطالعه ای که راشید[۴۷] (۲۰۰۰) در زمینه نقش آموزش بر افزایش نگرش و خصوصیات کارآفرینانه انجام داد به این نتیجه رسید که افرادی که تحت آموزش کارآفرینی قرار گرفتند نمرات بیشتری در
  توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی، عزت نفس و خلاقیت به دست آوردند.
 • در پژوهشی که توسط پیستروی و همکارانش[۴۸] (۲۰۰۱) در مورد کارآفرینان چینی انجام شد، تأثیر خانواده و فرهنگ را در توسعه و شکل دهی شرکتهای کوچک و متوسط بررسی کردند. این تحقیق هم چنین نقش انگیزه ها و ویژگی های جمعیت شناختی را در تأسیس یک شرکت کارآفرین بررسی کرد. یافته ها حاکی از این است که مهم ترین انگیزه کارآفرینان دست یافتن به استقلال و پیشرفت مداوم شخصی در پیرامون خانواده است. خانواده نقش فعال را در شکل گیری و توسعه مؤسسه در چین ایفا می کند. میانگین سنی کارآفرینان۳۷ سال بوده است. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که کارآفرینی منحصراً برای مردان نیست و جنسیت در راه اندازی شرکت مؤثر نیست. اکثر کارآفرینان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند. اکثر کارآفرینان نیز دارای تجربه کاری بوده اند.
 • هوارد[۴۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی تأثیر توسعه قابلیت های کارآفرینی (استقلال طلبی، ریسک پذیری،
  توفیق طلبی، کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسارت خلاقیت) را بر کارآفرینی ۴۵۰ نفر از
  دانش آموزان مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین این قابلیت ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد.
 • احمد[۵۰] (۱۹۸۵) در پژوهشی نشان داد که افراد کارآفرین، دارای مرکز کنترل درونی، تمایل به
  ریسک پذیری و انگیزه پیشرفت هستند.
 • گورول و آستن[۵۱] (۲۰۰۶) در بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه ترکیه که به منظور تدوین برنامه‌های آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها صورت گرفت، از متغیرهایی مانند نوآوری، توفیق‌طلبی،
  مرکز کنترل، مخاطره‌پذیری، تحمل ابهام و اعتماد به نفس به عنوان قابلیتهای کارآفرینی استفاده کردند. در این بررسی، پرسشنامه‌هایی در میان ۴۰۰ نفر از دانشجویان توزیع شد که حاوی سؤالهایی درباره متغیرهای ذکر شده بود. نتایج نشان داد نمره‌های کسب شده توسط دانشجویان در مؤلفه‌های نوآوری، توفیق‌طلبی، مرکز کنترل درونی و مخاطره‌پذیری، بیش از حد میانگین بوده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.