بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی …

 • واحدهای مسکونی
 • مرهونات بانکی
 • انبارها
 • راهنمای صدور
 • راهنمای دریافت خسارت
  1. بیمه اشخاص

  یکی از مهم ترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ، ایجاد شرایط مطلوب برای تامین آتیه و پیشگیری از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر است. عدم وجود پشتوانه های موثر در مواجهه با حادثه های غیر منتظره ، اغلب موجب ناامیدی میشود و گاهی امواج سهمگین حوادث ، چنان ویران کننده است که انسان را تا مرز نیستی سوق میدهد. هدف از تکاپوی مداوم انسان در مسیر پرفراز و نشیب زندگی ، دستیابی به شرایط مطلوب و مطمئن به منظور غلبه بر مشکلات و رسیدن و ماندن در ساحل امن و آرامش است. بیمه یکی از ابزارهایی است که بشر برای تحقق این اهداف فراهم آورده است. در میان انواع بیمه های زندگی ، بیمه عمر و پس انداز از جمله بیمه نامه هایی است که آثار اقتصادی بسیار سودمندی را برای افراد و جامعه ایجاد می‌نماید.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  • عمر و پس انداز
  • عمر زمانی
  • عمر مانده بدهکار
  • حوادث شخصی
  • درمان گروهی
  • مسافرین عازم خارج از کشور
  • شرایط بیمه نامه های عمر و حوادث انفرادی

  1. بیمه باربری

  بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری ، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل جبران می شود. با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی ( خریدار ، فروشنده ، بانک و شرکت های حمل و نقل ) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور ، قوانین و مقررات خاصی حاکم است ، برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های باربری استفاده می شود.

  • A شرایط
  • B شرایط
  • C شرایط
  • حمل و نقل داخلی
  • فرم پیشنهاد صدور بیمه باربری

  1. بیمه مسئولیت

  قانون، هر شخصی را که در نتیجه فعالیت روزمره خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر شود ، مسئول جبران آن می داند. شرکت های بیمه برخی از این مسئولیت ها را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند.