جستجوی مقالات فارسی – اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری …

لارسن(۲۰۰۰)

ساب‌ساهارا، کشور آفریقا

.۲۸۰۰٫

۱۵-۴۹

۳

۱۰-۲۰

…..

والراون و همکاران(۲۰۰۱)

کمبیا آفریقا

۱۳۴۸

۱۵-۵۴

۱۲ ماه

۱/۳-۹/۶

…..

لارسن(۲۰۰۳)

چاد، کمرون، آفریقای مرکزی، گبون

۳۰۰۰

۲۰-۴۴

۵ سال

۹/۱۸-۵/۲۶

……

با توجه به نرخ بالای زاد و ولد در ایران و اهمیت باروری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به‌خصوص برای خانم‌ها، مطالعه پدیده ناباروری با تکیه بر جنبه‌های روانی-اجتماعی آن اهمیت زیادی دارد(کرمی نوری و همکاران،۱۳۸۰). از آنجا که نقش جنسیتی خانم‌ها بطور سنتی با مادر بودن تکمیل می‌شود(مایلز[۱۷۸] و همکاران،۲۰۰۸)، درنتیجه ناباروری شکستی در تکمیل این نقش است(انات[۱۷۹] و بجی[۱۸۰]،۲۰۱۲).
مطالعات نشان می‌دهد که ناباروری برای زنان نسبت به مردان استرس‌زا تر است(پاچ[۱۸۱]، دانکل-اس‌کتر[۱۸۲] و کریستنس[۱۸۳]،۲۰۰۲؛ پترسون[۱۸۴]، ۲۰۰۲). همچنین درخصوص ابعاد مختلف سلامت‌روانی، زنان و مردان در گروه بارور و نابارور باهم متفاوت هستند(تقوی و فتحی‌آشتیانی،۱۳۸۸).
در مقایسه با آقایان، در زوج‌های نابارور، خانم‌ها عزت‌نفس پایین‌تر، سطح بالاتری از افسردگی، رضایت کم‌تر از زندگی را تجربه می‌کنند و خود را بیشتر سرزنش کرده و در درجات بالاتر، ناباروری خود را قبول نمی‌کنند و معمولا بدون درنظر گرفتن علت ناباروری برروی درمان متمرکز می‌شوند(اشمیت[۱۸۵]،۲۰۰۶).
هرچند در سال‌های اخیر تکنولوژی پیشرفت کرده است اما تحقیقات نشان می‌دهند خانم‌ها طیف وسیعی از هیجانات مربوط به ناباروری را تجربه می‌کنند، ازجمله: افسردگی[۱۸۶]، خشم[۱۸۷]، اضطراب[۱۸۸]، غم[۱۸۹] و انکار[۱۹۰] (گریل[۱۹۱]،۱۹۹۷٫ گریل و همکاران،۲۰۱۰؛ ویلینکس[۱۹۲]، وارنوک[۱۹۳] و سرانو[۱۹۴]،۲۰۱۰). پاچ[۱۹۵] و دیگران(۲۰۰۲)، نشان دادند که در رویکرد به نازایی، داشتن فرزند برای زنان مهمتر از شوهرانشان است، زنان بیشتر درگیر تلاش برای داشتن فرزند بودند، بیشتر سعی میکردند برای داشتن کودک با همسرانشان صحبت کنند و نبود عزت نفس بیشتری را نسبت به شوهران‌شان تجربه می‌کردند و در برخورد با مسئله ناباروری دچار مشکل افسردگی می‌شوند(رایکا،۱۳۸۰- پترسون،۲۰۰۲).
با توجه به درصد شیوع ناباروری و ابعاد روانشناختی این افراد، لذا به نظر می‌رسد پرداختن به درمان‌های اثربخش برای ‌این گروه ضروری است.
۱-۴ اهداف تحقیق
اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF
۱-۵ فرضیه‏های پژوهش
۱-آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBSR) در کاهش استرس ناباروری خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF اثربخش است.
۲-آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF اثربخش است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.