اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و نشانه‌های …

۴

۲۵-۲۹

۵/۵

۳۰-۳۴

۴/۹

۳۵-۳۹

۲۰

۲-۳ علل ناباروری
علت ناباروری وابسته به سن مشخص نیست، اگرچه ممکن است نقص در تخمک سبب ناباروری گردد. با توجه به مطالعات انجام گردیده درمان ناباروری با گذشت زمان و افزایش سن کاهش می‌یابد. اما علل ناباروری بصورت کلی به شکل زیر می‌باشد:
۲-۳-۱علل ناباروری در زنان
۱)اختلال در تخمک‌گذاری
اختلال در تخمک‌گذاری، علت عمده ناباروری در زنان است. به طوری که ۳۹% علل ناباروری زنان مربوط به این مسئله است. بدون عمل تخمک‌گذاری لقاح انجام نمی‌شود و بنابراین زن باردار نمی‌شود. بعضی از زن‌ها ممکن است تخمک‌گذاری نکنند و یا به طور نامنظم و کم تخمک‌گذاری کنند و بنابراین ممکن است یا عادت ماهیانه نداشته باشند و یا عادت ماهیانه آنها کم و نامنظم باشد و حتی بعضی خانم‌ها با آنکه دارای عادت ماهیانه منظم هستند، دارای اختلال در تخمک‌گذاری هستند.
۲) اختلال در لوله‌های رحمی
در بعضی زنان، لوله‌های رحمی به طور کامل و یا ناقص بسته است. در نتیجه اسپرم به تخمک نمی‌رسد. بسته بودن لوله‌های رحمی می‌تواند به دلیل عفونت، آندومتریوز و یا چسبندگی‌هایی پس ازعمل جراحی باشد. همچنین ممکن است این لوله‌ها پس از یک حاملگی خارج رحمی بسته شوند. در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسه یافته به علت شیوع بیماری‌های عفونی دستگاه تولید مثل، میزان اختلال در لوله‌های رحمی بیشتر است. به طور کلی ۳۰% علل ناباروری زن‌ها مربوط به اختلال در لوله‌های رحمی است.
۳) آندومتریوز
آندومتریوز، حالتی است که در آن سنگفرش رحم (آندومتر)‌ رشد می‌کند و از رحم هم فراتر می‌رود و لوله‌های رحمی را نیز می‌پوشاند و حتی آنها را می‌بندد و در عمل تخمک‌گذاری اختلال به وجودمی‌آورد. آندومتریوز علت ۱۳% موارد ناباروری است و حدود ۷۰% زنان دارای آندومتریوز، نابارور هستند.
۴)اختلال درگردن رحم یا رحم
ناهنجاری‌های گردن رحم می‌تواند سبب ناباروری شود که از آن جمله می‌توان به مشکلات مربوط به ساختمان بدن، عفونت‌های گردن و رحم و یا کیفیت نامناسب ترشحات رحم اشاره کرد. از طرفی تومورهای بدخیم رحم و یا بعضی جای زخم‌های موجود در دیواره رحم مسبب ناباروری است.
۵) مشکلات دستگاه ایمنی بدن
مشکلات مربوط به دستگاه ایمنی بدن و عوامل ایمونولوژیک نقش مهمی در ایجاد ناباروری دارند. تشخیص و درمان اینگونه بیماران مشکل است. در بعضی خانم‌ها،‌ بدن علیه اسپرم مرد ماده‌ای بنام آنتی‌بادی ترشح می‌شود که اسپرم‌ها را از بین می‌برد و یا آنها را غیرفعال می‌کند و یا حتی سبب سقط خود به خود در بعضی از حاملگی‌ها می‌شود.
۲-۳-۲علل ناباروری در مردان
۱)اختلالات مربوط به اسپرم
به‌طور طبیعی، در بیضه مرد اسپرم تولید می‌شود و به هنگام انزال از وی خارج می‌شود. اگر در موارد زیر اختلالی باشد، شانس لقاح کم شده و مرد نابارور محسوب می‌شود.

  • ‌تعداد کم اسپرم
  • عدم بلوغ اسپرم
  • شکل غیرطبیعی اسپرم
  • عدم توانایی حرکت مناسب اسپرم

عواملی که بر تعداد، شکل،‌ بلوغ و حرکت اسپرم تأثیر منفی دارند عبارتند از:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.